Tiina Korpela

Psykoterapiakoulutettava

Minulla on erityisosaamista ahdistus- ja masennusoireilun, pakko-oireisen häiriön (OCD), paniikkihäiriön, ylikontrollin ja liiallisen suorittamisen, uupumuksen, addiktioiden ja eri riippuvuuksien, syömishäiriöiden ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä, stressinhallintaan ja palautumiseen liittyvissä haasteissa sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Pitkä työkokemus liikunta-alalta ja oma urheilutausta tuovat työskentelyyni vahvan psykofyysisen näkökulman.

Taustani vuoksi yksi erityiskohderyhmistäni psykoterapeuttisessa työskentelyssä ovat (kilpa)urheilijat. Urheilijoiden kanssa työskennellessäni sovellan psykoterapian eri metodien lisäksi urheilupsykologian ja psyykkisen valmennuksen keinoja. Lisätietoja täältä: https://www.tiinakorpela.fi/ 

Yleisesti psykoterapiasta ja minusta terapeuttina:

Ajattelen psykoterapian olevan sekä psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, että ehdottomasti myös ihmisen psyko-fyysis-sosiaalista toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi. Työskentelen integratiivisella otteella yhdistäen kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käytän työskentelyn tukena tarvittaessa myös mielikuva-, altistus-, kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia.

Minulle on äärimmäisen tärkeää välittää asiakkailleni kokemus kunnioittavasta, hyväksyvästä, turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapiasuhteemme rakentuu. Ajattelen, että myös huumori voi olla tärkeä osa psykoterapeuttista työskentelyä. Kohtaan asiakkaitani lempeästi haastaen, herkästi innostuen ja kannustaen. Olen avoin, rehellinen, joustava ja aktiivinen. Teen psykoterapiatyötä omalla persoonallani pohjaten työskentelyni aiempaan työkokemukseeni ja tutkittuun tietoon psykologian, psykiatrian ja psykoterapian alalta. Psykoterapiaa säätelevät useat eri lait ja eettiset ohjeistukset, joihin nojaan työskentelyssäni vahvasti. Työotteeni on optimistinen. Ihmiskäsitykseni rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta toivoa voi aina vahvistaa ja luoda mahdollisuuksia muutokselle.

Olen pitänyt yksityistä psykoterapiavastaanottoa yrittäjänä (yhteistyössä Mehiläisen kanssa) psykoterapiaopintojen alusta saakka, ja sitä ennen kerryttänyt työkokemusta opiskeluhuolto- ja mielenterveyspalveluista vajaan kymmenen vuoden ajan. Psykoterapiaopintojen ohessa syvennän osaamistani liikunta- ja urheilupsykologian perus- ja aineopinnoilla (2022-2023).

Tarjoamani palvelut:

 • Tuki- tai kriisikäynti 85€

Mikäli et koe tarvetta pidempään psykoterapiatyöskentelyyn, voit varata yhden tai muutamia terapiakäyntejä vastaanotolleni saadaksesi apua akuuttiin ongelmaasi, kriisiisi tai elämäntilanteeseesi.

 • Psykoterapia (psykoterapeuttikoulutettavan antama 70€)

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Pidempi psykoterapiatyöskentely on tavoitteellista ja tulevaisuusorientoitunutta. Menneisyyttäkin on tärkeä käsitellä suhteessa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Menneisyys on elävä tarina, joka muuttaa muotoaan aina sen mukaan miten tuo tarina kerrotaan. Psykoterapiassa työskennellään kohti asiakkaan muutostoivetta jäsentelyn, tunne-, voimavara- ja arvotyöskentelyn, uudelleenmäärittelyn, sekä uusien näkökulmien ja merkityksien etsimisen avulla. Keskeisiä kohteita terapiatyöskentelyssä ovat myös asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet.

Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita pystyn ottamaan vuoden 2023 loppupuolella, jos asiakas aloittaa ensin itsemaksavana. Jos tämä mahdollisuus kiinnostaa, otathan sähköpostitse yhteyttä niin voimme keskustella yksityiskohdista tarkemmin. Opintoihini kuuluvat pakolliset potilasharjoittelutunnit tulivat täyteen 12/2021, mutta tarjoan psykoterapiaa koulutushinnalla valmistumiseen (kevät 2024) saakka.

 • Nuoren urheilijan terapia (sivun alaosasta löytyy palvelun hinnoittelu)

Nuoren urheilijan terapia on suunnattu 15–20-vuotiaille kehittyville urheilijoille ja tulevaisuuden lupauksille, jotka urheilevat tavoitteellisesti. Terapiassa urheilija oppii kilpailemisen ja harjoittelun kannalta tärkeitä mielen ja tunteiden käsittelyn taitoja kuten sparraava itsepuhe, mielikuvaharjoittelu, käyttäytymisen ja tapahtumien käsittely ja tavoitteiden asettaminen. Psykologisten taitojen ohella käsitellään urheilijan elämäntilannetta ja sen hallintaa. Nuoren urheilijan terapia koostuu n. 5 tapaamisesta.

 • Huippu-urheilijan terapia (sivun alaosasta löytyy palvelun hinnoittelu)

Huippu-urheilijan terapia on tarkoitettu huipulla urheileville ja ammattimaisesti urheileville aikuisille, jotka kaipaavat välineitä entistä parempiin suorituksiin. Käsiteltäviä aihealueita voivat olla esimerkiksi vaikea kisajännitys, tunnesäätelyvaikeudet, liiallinen vaativuus tai riittämättömyyden kokemukset, loppuunpalaminen, loukkaantumiset ja niiden aiheuttama psykologinen stressi tai urheilu-uran päättäminen. Työskentely koostuu 5 tapaamisesta, mutta tarvittaessa työskentelyä voidaan jatkaa yksittäisinä tukikäynteinä terapiajakson jälkeen.

 • Urheilijan psyykkinen valmennus

Jos toiveena ja tavoitteena on parantaa omaa suorituskykyä, ennaltaehkäistä ongelmia ja lisätä itsetuntemusta, voi psyykkinen valmennus olla hyödyllistä joko yksittäisinä käynteinä tai räätälöitynä valmennuspakettina. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on suorituskyvyn parantamisen lisäksi tukea urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä vahvistaa urheilijan itsetuntemusta ja minätietoisuutta.

Booking instructions

Voit olla yhteydessä sähköpostitse (tiina.s.korpela@mehilainen.fi TAI tiina@hyvinvointitekoja.fi) jos sinulla on kysyttävää ajanvaraukseen tai työskentelyyn liittyen. Jos olet uusi asiakas, voit halutessasi ajanvarauksen yhteydessä kertoa ongelmasta, johon haet apua (tulosyy).

Huomioithan, että kesäkuun alusta alkaen ma & to ovat etävastaanottopäiviä ja vastaavasti ti, ke & pe lähivastaanottopäiviä. Jos et pääse lähivastaanottopäivänä paikalle, voidaan käynti toki vaihtaa etävastaanotoksi pyynnöstä. Etävastaanottoaikoja pystyn tarvittaessa tarjoamaan myös verkkoajanvarauskalenterin ulkopuolelta. Näitä pyyntöjä voi laittaa sähköpostitse.

Peruutusaikoja vapautuu ajanvaraukseen lähes joka viikko, joten ajanvaraustilannetta kannattaa käydä katsomassa säännöllisesti, jos kaipaa samalle tai seuraavalle viikolle aikaa.

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua.

PERUMISKÄYTÄNNÖT: Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Specialities and special qualifications

 • Psychotherapy

Areas of interest

 • Psychotherapy
 • Rehabilitation from psychological trauma
 • Psychological training
 • Sports and exercise psychology
 • Anxiety disorders

Language proficiency

 • Finnish, mother tongue
 • English, fluent

Services

 • Urheilu Mehiläinen
 • Short-term therapy, private customer
 • Crisis or support counseling
 • Therapy provided by trainee psychotherapist
 • Nuoren urheilijan terapia
 • Huippu-urheilijan terapia

Locations

Mehiläinen Psykoterapiapalvelut Hyvinkää Parantolankatu
Parantolankatu 11, 1. krs.
Open today
07:00 - 22:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min

Prices

The price estimate includes the doctor's fee, outpatient clinic fee and Kanta-fee. Other fees can also be charged, such as fees from possible operations and examinations. The price in the parenthesis is the price after the Kela compensation. On weekends and on weeknights the prices may be higher. More information: Prices-page.

 • Nuoren urheilijan terapia
  Price estimate 141.8 € (*141.8 €)
 • Huippu-urheilijan terapia
  Price estimate 156.8 € (*156.8 €)