Suvi Landtman

Psykoterapeutti
Private practitioner
Ei ota uusia Kela-asiakkaita

Suville (sosiaalipsykologi YTM, psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti, parisuhdeneuvoja) voit varata ajan aikuisten ja nuorten pitkä- tai lyhytkestoiseen psykoterapiaan.

Suvin lähestymistapa on integratiivinen. Työskentelyssä hyödynnetään seuraavia viitekehyksiä ja lähestymistapoja:

 • Gestalt- / hahmoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia (mm. skeematerapia ja tietoisuustaitopohjaiset menetelmät, kuten hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä myötätuntosuuntautunut terapia)
 • EMDR
 • Kliininen hypnoosi

Tunteiden, ajatusten ja sosiaalisen ympäristön ohella kehollisuus huomioidaan osana terapiatyöskentelyä. Etenkin ahdistushäiriöt ilmenevät tyypillisesti myös kehon tason oireina. Terapiassa harjoitellaan mm. autonomiseen hermostoon vaikuttavia tunnesäätelytaitoja, minkä myötä kokemus oireiden hallinnasta kasvaa. Kehoa hyödynnetään myös tiedostamisen kanavana.

Asiakas oppii tunnistamaan, miten itseä koskevat uskomukset aktivoivat kielteisiä tunteita ja mahdollisesti haitallisia toimintatapoja ja mikä niitä aktivoita. Kun oireita ylläpitävä dynamiikka on tunnistettu, voidaan siihen vaikuttaa. Asiakkaan kokemus omasta kyvykkyydestä kasvaa, kun hän huomaa oivaltavansa asioista ja voivansa itse vaikuttaa oireisiin. Tämän vuoksi sitoutuminen terapiaa edistäviin välitehtäviin on tärkeää.

Hypnoosin avulla voidaan hoitaa mm. ärtyvän suolen oireyhtymää (IBS), unihäiriöitä, kipua, esiintymisjännitystä ja pelkoja. Ennen kuin fyysisiä oireita hoidetaan hypnoosilla, on tärkeää, että lääkäri on tutkinut vaivan ja sulkenut pois mahdolliset sairaudet. Hypnoosia käytetään usein myös voimavaroja, turvaa ja vahvuutta lisäämään.

EMDR-menetelmä tarjoaa tehokkaan tavan työstää sekä yksittäisiä traumaattisia kokemuksia (I-tyypin trauma) että toistuvia haastavia kokemuksia esim. (lapsuudenaikaisissa) kiintymyssuhteissa (II-tyypin trauma). Suvi ei toistaiseksi hoida vakavista dissosiatiivisista häiriöstä kärsiviä.

Suvilla on kokemusta myös pariskuntien (20–60-v.) kanssa työskentelyssä gestalt-pariterapiaa, Solmuja parisuhteessa -parisuhdeneuvonnan menetelmiä sekä erilaisia vuorovaikutus- ja kommunikointimalleja hyödyntäen.

Työotteeltaan Suvi on aktiivinen, myötätuntoinen, herkästi aistiva, kannustava ja kiinnostunut. Hän suhtautuu avoimesti erilaisiin maailmankatsomuksiin ja kulttuureihin. Suvi hyödyntää itse päivittäin tietoisuustaitoja, joihin kuuluu mm. pitkäaikainen Tai Chi -harrastus.

Contact us

Booking instructions

Mikäli etsit lyhytkestoisempaa psykoterapiaa (3-20 kertaa), niin näihin löytyy aikoja vaihtelevasti.


Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Peruthan ajan viimeistään edellisenä päivänä ennen sovittua ajankohtaa. Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Specialities and special qualifications

 • Short-term therapy
 • Psychotherapy
 • Special competence in psychotherapy

Areas of interest

 • EMDR therapy
 • Sleeping disorders
 • Abdominal and intestinal problems
 • Anxiety disorders
 • Depression

Degree and title

 • Psychotherapist
 • Social psychologist

Language proficiency

 • Finnish, mother tongue
 • English, occupational language

Services

 • Hypnosis treatment
 • Tobacco withdrawal
 • Cognitive psychotherapy
 • Crisis and trauma psychotherapy
 • Individual therapy
 • Short-term therapy, private customer
 • Mindfulness and relaxation guidance
 • Short-term psychotherapy, occupational health
 • Psychotherapy, occupational health

Locations

Mehiläinen Psykoterapiapalvelut Helsinki Töölönkatu
Töölönkatu 42, 2 krs.
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min
Mehiläinen Psykoterapiapalvelut Helsinki Arkadia
Arkadiankatu 21 A, 5. krs
Open today
07:00 - 22:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min

Prices

The price estimate includes the doctor's fee, outpatient clinic fee and Kanta-fee. Other fees can also be charged, such as fees from possible operations and examinations. The price in the parenthesis is the price after the Kela compensation. On weekends and on weeknights the prices may be higher. More information: Prices-page.

 • Cognitive psychotherapy
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)
 • Crisis and trauma psychotherapy
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)
 • Individual therapy
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)
 • Short-term therapy, private customer
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)

Contact us

You can leave a contact request with an expert. Please do not write sensitive patient information in the message.