Olen koulupsykologitaustainen psykologi ja toimin Mehiläisessä lasten ja nuorten kognitiivisten tutkimusten parissa. Tutkimukset voivat olla kouluvalmiusarvioita, oppimisvaikeustutkimuksia tai laajempia oppimis- ja kehitysongelmien neuropsykologisen luonteen arvioita.

Suppea psykologinen tutkimus:

Psykologin suppeassa tutkimuksessa arvioidaan lapsen tai nuoren kognitiivinen taso. Tutkimus sisältää kielellisten taitojen, näönvaraisen päättelykyvyn, työmuistin ja tiedon prosessointinopeuden arvioinnin. Tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai kouluvalmiutta. Käyntejä suppeaan tutkimukseen varataan 1 kerta (60min).

Laaja psykologinen tutkimus

Laaja psykologinen tutkimus sisältää kognitiivisen tason tutkimuksen lisäksi tarkemman mahdollisten oppimis- ja kehitysongelmien neuropsykologisen luonteen arvioinnin. Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi ADHD:n tai autismikirjon häiriöiden mahdollisuuden ja luonteen arviointi sekä tarkemmin kielellisten taitojen, lukivaikeuden, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen, sekä muistin ja havaitsemisen osa-alueet.

Käyntejä laajempaan tutkimukseen menee 2-4 kertaa (à60min).

Psykologiset tutkimukset (lapset ja nuoret):

Koulukypsyysarvio

Neuropsykiatrisen oirekuvan kartoittaminen

Oppimisvaikeustutkimus

Tutkimukset sisältävät lausunnon.

Teen tutkimuksia 6-16 -vuotiaille.

Tervetuloa vastaanotolle!

Voit tarvittaessa kysyä minulta lisätietoja! p. 040 7341301

Specialities and special qualifications

  • Psychology

Areas of interest

  • Psychological examination of adolescents
  • Psychological examination of children
  • ADHD

Locations

Mehiläinen Rauma
Sahankatu 2
Closed today
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min
lokakuu 2021viikko 41