Sirpa Puolakka

Psykoterapeutti
Ei ota uusia Kela-asiakkaita

Olen integratiivinen yksilöpsykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti (AMK) ja neuropsykiatrinen valmentaja. Minulla on taustalla vuosien työkokemus erikoissairaanhoidon avopalveluissa nuorten aikuisten ja työikäisten mielenterveyden hoidosta sekä neuropsykiatrisesta (ADHD, ADD, autismin kirjo) kuntoutuksesta ja ohjauksesta.

Integratiiviseen psykoterapiaan voi hakeutua kaikissa mielenterveyden oireissa, joista tyypillisiä ovat tunne-elämän, ajatustoiminnan ja käytöksen häiriöt. Nämä voivat ilmetä esim. ahdistuneisuutena, masennuksena, mielialan vaihteluina ja vaikeuksina sosiaalisissa tilanteissa. Haasteet arjessa voivat näyttäytyä uupumuksena, jaksamattomuutena, muistiongelmina, aloittamisen ja tunnesäätelyn vaikeutena sekä ristiriitoina ihmissuhteissa. Integratiivisessa psykoterapiassa hyödynnetään erilaisia lähestymistapoja tarkastella psyykkisiä ilmiöitä. Lähestymistavassa pyritään yhdistämään tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet. Terapiatyöskentelyssä on keskeistä turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa voi pysähtyä mm. tutkimaan omia tunteita, tarpeita ja ajatuksia sekä elämänhistoriallisia kokemuksia. Tavoitteet terapiatyöskentelylle määritellään yhteistyössä. Terapeuttina olen hyväksyvä, empaattinen ja rauhallinen. Työtapani on keskusteleva, mutta mahdollisuus on käyttää myös luovia, toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä. Käynnit voidaan toteuttaa lähi- tai etävastaanottona. Voit tulla myös yksittäiselle käynnille. Tarjoan myös lyhytterapiaa 5 -20 krt ja sopimuksen mukaan pidempi kestoista. Teen kelan tukemaa kuntoutuspsykoterpiaa.

I am Integrative individual psychotherapist. My basic education is occupational therapist (AMK) and neuropsychiatric coach. I have more than 14 years of work experience in the outpatient services of specialized medical care in mental health care for young adults and working-people, as well as neuropsychiatric (ADD,ADHD, autism spectrum) rehabilitation and guidance.

Integrative psychotherapy can be applied for all mental health symptoms, typical of which are disorders of emotional life, thinking and behaviour. These can manifest as, for example, anxiety, depression, mood swing and difficulties in social situations. Challenges in everyday life can appear as exhaustion, memory problems, difficulty to initiating, regulating emotions and conflicts in relationships.

A safe and confidential cooperative relationship is central in therapy work, where you can stop to explore one´s own feelings, needs and thoughts as well as historical experiences. Goals for therapy work are defined in cooperation. As a therapist, I am accepting, empathetic and calm. My way of working is conversational, but there is also possibility to use creative, functional and physical methods.

Contact us

Booking instructions

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Peruthan ajan viimeistään edellisenä päivänä ennen sovittua ajankohtaa. Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Specialities and special qualifications

 • Short-term therapy
 • Psychotherapy

Areas of interest

 • Psychotherapy
 • Short-term psychotherapy
 • Neuropshychiatry
 • Mental disorders / psychological coping
 • Mood changes

Degree and title

 • Psychotherapist

Language proficiency

 • Finnish, mother tongue

Services

 • Intergrative psychotherapy
 • Individual therapy
 • Crisis or support counseling
 • Neuropsychiatric coaching
 • Short-term psychotherapy, private customer
 • Mental health sparring
 • Kela rehabilitative psychotherapy deductible (individual)

Locations

Mehiläinen Psykoterapiapalvelut Oulu Kirkkokatu
Kirkkokatu 6, 2. kerros
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min

Prices

The price estimate includes the doctor's fee, outpatient clinic fee and Kanta-fee. Other fees can also be charged, such as fees from possible operations and examinations. The price in the parenthesis is the price after the Kela compensation. On weekends and on weeknights the prices may be higher. More information: Prices-page.

 • Kela rehabilitative psychotherapy deductible (individual)
  Price estimate 52.80 € (*52.80 €)

 • Price estimate 89.00 € (*89.00 €)
 • Intergrative psychotherapy
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)
 • Individual therapy
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)
 • Crisis or support counseling
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)
 • Neuropsychiatric coaching
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)
 • Short-term psychotherapy, private customer
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)

Contact us

You can leave a contact request with an expert. Please do not write sensitive patient information in the message.