Rauni Toffer

Psykoterapiakoulutettava, paripsykoterapeutti
Kela-aikoja vapaana

Olen kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhepsykoterapeutti, integratiivinen paripsykoterapeutti, psykofyysinen hengityskouluohjaaja ja- kouluttaja. Syksyllä v. 2022 aloitin Oulun yliopiston järjestämän integratiivisen yksilöpsykoterapeutti koulutuksen, joka päättyy v. 2026.

Työkokemus:

Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikka 1990- 2022.

- aikuispsykiatrian tutkimus ja hoito-osastot v.1990–1992, v. 1994–1995

- kuntoutustutkimus osasto v. 1996–1997

- nuorisopsykiatrinen tutkimus ja hoito- osasto v. 1998–2002

- aikuispsykiatrian poliklinikka v. 2002–2022

Identum OY, Seinäjoki 5-11/2022

Työntehtävät

- Yksilöterapia, lyhyitä ja pidempiä yksilöterapiasuhteita integratiivisesta viitekehyksestä käsin

- Paripsykoterapia, integratiivisen parispsykoterapian tutkimus- ja hoitojaksot

- Yksilöllinen psykofyysinen hengitysohjaus,

- Lyhytterapeuttiset hengitysryhmät

-Työnohjaus

-Kouluttaminen

Paripsykoterapiassa haluan aina ensin aloittaa yhteisestä huolellisesta tilanteen tutkimisesta, jossa parisuhteen asiantuntijuus on aina parilla itsellään ja minulla terapeuttina asiantuntijuus paripsykoterapeuttisista vuorovaikutuksen ilmiöistä. Tutkimme:

- molempien puolisoiden käsityksiä parisuhteen tilasta, muutoksen toiveesta ja vahvuuksista

- parisuhteen historian vaiheita

- aiempia suhteessa olon kokemuksia sukupuutyöskentelyn avulla

- lopuksi kartoitamme hoidon tarvetta, fokusta ja tavoitteita

Paripsykoterapeuttisessa työskentelyssä mukana keskustelun lisäksi on erilaisia toiminnallisia harjoituksia parin tilateen ja tarpeen mukaan.

Hengitysohjaus voi olla muutaman kerran yhdessä ihmettelyä vireystilan merkityksestä ja säätelystä tai pidempikestoista eri teemoihin keskittyvää ohjausta, syvempää terapeuttista työskentelyä teemoina:

- perusturvaan liittyvät kannatelluksi tulemisen kokemukset

- turva ja pelko

- omien rajojen tutkiminen

- omaan tilaan liittyvät kysymykset

- vuorovaikutussuhteet

- sisäänhengitys, omien tarpeiden ja halujen kuuntelu

- leikki ja luovuus

- suru, luopuminen, irti päästäminen

Olen terapeuttina aktiivinen, kiinnostunut ihmettelemään yhdessä jokaisen yksilöllisiä ainutlaatuisia kokemuksia kulloisessakin elämäntilanteessa. Kaikessa terapeuttisessa työskentelyssä tavoitteena on vahvistaa turvallisuuden kokemusta ja löytää yhteyttä ja oireiden taustalla oleviin kokemuksiin ja tunteisiin. Itsehavainnointikyvyn syventyessä voi tutustua paremmin itsessä oleviin erilaisiin puoliin ja löytää kosketusta itsemyötätuntoon.

Kaikessa työssäni taustalla vaikuttaa psykofyysinen näkökulma niin ihmisen sisäisenä kokemuksena kuin vuorovaikutuksessa suhteessa toisiin.

Teen myös työnohjusta terapiatyötä tekevien ammattilaisten kanssa em. viitekehyksistä käsin.

Lopuksi vielä hieman itsestäni. Perhe ja lähimmäiset ovat minulle tärkeitä. Nautin myös omasta hiljaisesta ajasta itseni kanssa. Viihdyn luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Liikunta on ollut minulle aina tärkeää ja myös se, että välillä voi olla vaan. Kuuntelen äänikirjoa, musiikkia ja teen käsitöitä; ompelua ja neulomista.

Uteliaisuus ruokkii uuden oppimista ja suhdettani elämään, maailmaan. Nautin opiskelusta, vaikka se, niin kuin moni muukin tärkeä asiaan elämässä, vaatii myös ponnistelua ja hikipisaroita. Uskon että muutokseen tarvitaan aina myös elävää kosketusta muutoksen vastustamiseen itsessä, silloin muutos voi olla juuri itselle sopivassa tahdissa tapahtuvaa, oikea-aikaista.

Tervetuloa!

Contact us

Booking instructions

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Peruutukset: Aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Jos varaat ajan vakuutusyhtiön maksamalle käynnille ja sinulla on paperinen tai sähköinen maksusitoumus, huolehdithan, että voit välittää maksusitoumuksesi tiedot minulle ensikäynnillä.

Specialities and special qualifications

 • Short-term therapy
 • Psychotherapy
 • Therapists
 • Special competence in psychotherapy

Areas of interest

 • Psychotherapy
 • Mental health
 • Mental disorders / psychological coping

Degree and title

 • Family therapist
 • Psychiatric nurse
 • couple psychotherapist

Language proficiency

 • Finnish, mother tongue

Services

 • Sexual and couples therapy
 • Couples therapy
 • Mood coaching
 • Family therapy
 • Short-term therapy, private customer
 • Therapy provided by trainee psychotherapist
 • Parental guidance
 • Mindfulness and relaxation guidance
 • Short-term psychotherapy, occupational health

Locations

Mehiläinen Seinäjoki
Kauppakatu 1
Open today
07:30 - 16:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min

Prices

The price estimate includes the doctor's fee, outpatient clinic fee and Kanta-fee. Other fees can also be charged, such as fees from possible operations and examinations. The price in the parenthesis is the price after the Kela compensation. On weekends and on weeknights the prices may be higher. More information: Prices-page.


 • Price estimate 89.00 € (*89.00 €)
 • Short-term therapy, private customer
  Price estimate 115.12 € (*115.12 €)
 • Couples therapy
  Price estimate 116.80 € (*116.80 €)
 • Family therapy
  Price estimate 116.80-146.80 € (*116.80-146.80 €)

Contact us

You can leave a contact request with an expert. Please do not write sensitive patient information in the message.