Pirkko Hänninen

Psykoterapeutti

Olen psykologi ja psykoterapeutti - psykologina olen toiminut vuodesta 1989, psykoterapeuttina vuodesta 1998 lähtien. Tällä hetkellä työskentelen pääasiallisesti aikuisten psykoterapian parissa. Pidän tämänhetkistä työtäni ajatellen arvokkaana kokemuksena sitä, että minulla on ollut aikaisemmin mahdollisuus työskennellä vuosien ajan lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa. Näin olen päässyt näkemään ihmisen minäkuvan rakentumisen perusteita elämän eri vaiheissa, ja myös sitä, miten meidän käsityksemme itsestämme voi muuttua psyykkistä hyvinvointia lisäävästi myönteisten ihmissuhdekokemusten ja itsetuntemuksen vahvistumisen kautta.

Työelämään liittyvissä kysymyksissä olen saanut tärkeitä valmiuksia parinkymmenen vuoden yrittäjyyden sekä toisaalta työnohjaajakoulutuksen ja -kokemuksen myötä

Psykoterapeuttina olen aktiivinen, kiinnostunut ymmärtämään ja jäsentämään asiakkaan kokemusmaailmaa yhdessä hänen kanssaan. Pyrin auttamaan asiakasta siinä, miten hän voi oppia tunnistamaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä kokea ne luotettavina ja arvokkaina.

Teen työtäni kognitiivisen psykoterapian teoriaan ja menetelmiin pohjautuen. Tarkastelemme yhdessä asiakkaan oireilun taustalla olevia ajatttelu- ja toimintamalleja sekä tunteita. Psyykkistä hyvinvointia vahvistavan muutoksen kannalta pidän tärkeänä, että asiakkaan itsetuntemus vahvistuu myös suhteessa hänen kehityshistoriaansa. Itsetuntemuksen vahvistumisen myötä asiakkaan on mahdollista oppia valitsemaan aikaisempaa tietoisemmin hänen psyykkistä hyvinvointiaan palvelevia ajattelu- ja toimintamalleja, ja oppia samalla arvostamaan omaa ainutlaatuista elämäntarinaansa psyykkisen hyvinvointinsa vahvistumiseksi.

Contact us

Booking instructions

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Peruthan ajan viimeistään edellisenä päivänä ennen sovittua ajankohtaa. Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Specialities and special qualifications

 • Psychotherapy
 • Special competence in psychotherapy

Areas of interest

 • Psychotherapy
 • Short-term psychotherapy
 • Mental disorders / psychological coping
 • Supervision of work
 • Issues of ability to work

Degree and title

 • Psychotherapist
 • Psychologist

Language proficiency

 • Finnish, äidinkieli

Services

 • Work counselling for supervisors (counselling for individuals or groups)
 • Cognitive psychotherapy
 • Crisis or support counseling
 • Parental guidance
 • Short-term psychotherapy, private customer
 • Short-term psychotherapy, occupational health

Locations

Komppi Mehiläinen Hämeenlinna
Linnankatu 9
Open today
07:00 - 22:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min

Prices

The price estimate includes the doctor's fee, outpatient clinic fee and Kanta-fee. Other fees can also be charged, such as fees from possible operations and examinations. The price in the parenthesis is the price after the Kela compensation. On weekends and on weeknights the prices may be higher. More information: Prices-page.

 • Cognitive psychotherapy
  Price estimate 104.4 € (*104.4 €)
 • Crisis or support counseling
  Price estimate 104.4 € (*104.4 €)
 • Parental guidance
  Price estimate 104.4 € (*104.4 €)

Contact us

You can leave a contact request with an expert. Please do not write sensitive patient information in the message.