Mila Gustavsson-Lilius

Psykologi, psykoterapiakoulutettava
Ei ota uusia Kela-asiakkaita

Olen terveyspsykologian erikoispsykologi ja valmistun psykoterapeutiksi (kognitiivis-integratiivinen viitekehys) loppuvuodesta 2023. Voit varata ajan vastaanotolleni neuvonta- tai tukikäynneille sekä koulutuspsykoterapiaan. Minulla on monipuolista kokemusta aikuispsykiatriasta, mm. ahdistuneisuus- ja mielialaoireilun, stressin ja uupumuksen, unettomuuden, elämänkriisien ja pelkotilojen hoitamisesta. Erityistä osaamista minulla on somaattiseen sairauteen sopeutumiseen liittyvistä teemoista. Työskentelen asiakaslähtöisesti, kuuntelen ja kannustan aktiivisesti. Työskentelyssäni integroin kognitiivisen, mentalisaatioon pohjautuvan psykoterapian ja psykofyysisen psykoterapian menetelmiä. Tässä vaiheessa en voi vielä tarjota Kela-psykoterapioita.

Tervetuloa vastaanotolleni!

Jag är utbildad som hälsopsykolog och kommer att utexamineras som psykoterapeut (kognitiv-integrativ inriktning) i slutet av 2023. Du kan boka tid åt mig för rådgivning eller stödbesök samt för utbildningspsykoterapier. Jag har en mångsidig erfarenhet av vuxenpsykiatri, inkl. vård av ångest, depression, stress och utmattning, sömnsvårigheter, livskriser och rädslor. Special expertis har jag inom anpassning till somatiska sjukdomar, såsom kronisk smärta. Jag arbetar kundorienterat, lyssnar och uppmuntrar aktivt. I mitt arbete integrerar jag metoder av kognitiv, mentaliseringsbaserad och psykofysisk psykoterapi. I det här skedet kan jag ännu inte erbjuda FPA-psykoterapier.

Välkommen till min mottagning!

Contact us

Booking instructions

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Peruutukset: Aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Jos varaat ajan vakuutusyhtiön maksamalle käynnille ja sinulla on paperinen tai sähköinen maksusitoumus, huolehdithan, että voit välittää maksusitoumuksesi tiedot minulle ensikäynnillä.

Specialities and special qualifications

 • Psychology
 • Psychotherapy

Areas of interest

 • Mental disorders / psychological coping
 • Mental health

Degree and title

 • Psychologist

Language proficiency

 • Finnish, mother tongue
 • Swedish, occupational language
 • English, occupational language

Services

 • Short-term therapy, private customer
 • Therapy provided by trainee psychotherapist
 • Low-threshold consultation

Locations

Mehiläinen Espoo Leppävaara
Hevosenkenkä 3, Panorama Tower
Open today
08:00 - 18:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min

Prices

The price estimate includes the doctor's fee, outpatient clinic fee and Kanta-fee. Other fees can also be charged, such as fees from possible operations and examinations. The price in the parenthesis is the price after the Kela compensation. On weekends and on weeknights the prices may be higher. More information: Prices-page.

 • Therapy provided by trainee psychotherapist
  Price estimate 90.8 € (*90.8 €)
 • Low-threshold consultation
  Price estimate 101.8 € (*101.8 €)
 • Short-term therapy, private customer
  Price estimate 121.8 € (*121.8 €)

Contact us

You can leave a contact request with an expert. Please do not write sensitive patient information in the message.