Olen vuonna 2014 valmistunut psykologi, jolla on kokemusta lastenpsykiatrian puolelta. Työskentelen sekä vanhempien että lasten kanssa, yhdessä tai erikseen.

Sekä lapset että vanhemmat voivat tulla käynnille pohtimaan esimerkiksi lapsen kehityksellisiä haasteita, pelkotiloja ja arjen haasteita. Voimme pohtia tunteiden ilmaisemista ja säätelyä, miten tukea ujoa, arkaa tai pelkäävää lasta tai toisaalta voimakkasti itseään ilmaisevaa ja uhmakasta lasta.

Teen lasten sosioemotionaaliset tutkimukset sekä kognitiiviset tutkimukset ja koulukypsyystutkimukset, ja lapsi voi tulla tukikäynneille jossa voimme keskustella lapsen voinnista ja arjesta.

Työskentelen mielellään vanhemmuuden parissa, vanhempien tukemisessa ja jaksamisen vahvistamisessa erityisesti reflektiivisen työotteen kautta. Olen mielelläni mukana vahvistamassa vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja suhdetta.

Puhun täysin sujuvaa ruotsia ja englantia suomenkielen lisäksi.

En tee selvityksiä tai kannanottoja huoltajuuskiistohin.

Booking instructions

Ei huoltajuuskiistoja. Tapaan lapsia ja vanhempia. En työskentele pääsääntöisesti aikuisten kanssa muuten kuin nimenomaan vanhemmuuden tukemisessa. Vanhemmat voivat tulla ensimmäiselle käynnille yksin tai lapsen kanssa. Jos vanhemmat toivovat lapselle psykologin tutkimusta varataan yksi kartoittava käynti vanhemman ja lapsen kanssa. Sen pohjalta voidaan arvioida tutkimuksen tarpeellisuus ja laajuus. Lisäksi tulee usein yksi käynti vanhemmille jossa selvitetään lapsen kehityshistoriaa ja anamnestiset tiedot. Sosioemotionaalinen tutkimus tarkoittaa lapsen psyykkisen hyvinvoinnin eli mm. masennusoireiden, käytösoireden ja/tai ahdistusoireden kartoittamista ja selvittämistä. Käyntejä n. 3-5 sekä yhteenveto tutkimustuloksista. Suppeaan kognitiiviseen tutkimukseen menee noin 1 kerta, laajempi kognitiivinen tutkimus 3 kertaa.

Specialities and special qualifications

  • Psychology

Areas of interest

  • Psychological examination of children
  • Anxiety
  • Psychological coping
  • Crisis work and debriefing
  • Mood disorders

Degree and title

  • Psychologist

Language proficiency

  • Finnish, äidinkieli
  • Swedish, äidinkieli
  • English, äidinkieli