Marjut Niemelä

Psykoterapeutti
Ei ota uusia Kela-asiakkaita

Tervetuloa vastaanotolle!

RATKAISUKESKEINEN/KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTI Ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen lisäksi Marjut on suorittanut kognitiivisen lyhytterapian koulutuksen 2018-2020.

Terapeuttina työskentelen integratiivisesti, käyttäen sekä ratkaisukeskeisiä että kognitiivisia työmenetelmiä. Mahdollisuus ottaa vastaan KELA-asiakkaita tammikuusta 2022 alkaen. Kognitiivisen psykoterapian lähtökohtana on, että järjestelmälliset tietoprosessien vääristymät ovat keskeisiä kaikissa psykopatologisissa tiloissa. Ne näyttäytyvät hallitsevina negatiivisina ja automaattisina ajatuksina ja mielikuvina. Kognitiivinen terapia rakentuu asiakkaan ja terapeutin tasaveroiseen yhteistyöhön, jossa terapeutti tiivistää ja kuvaa ongelmanratkaisun kannalta olennaiset löydökset palautteeksi ja tukee asiakkaan omaehtoista työskentelyä ja harjoittelua. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarkoittaa tietynlaista asennetta ongelmallisiin tilanteisiin. Ratkaisukeskeisyys taas pyrkii ratkaisuihin, tavoitteiden ja päämäärien löytämiseen. Kaikkiin inhimillisen elämän pulmiin ei kuitenkaan aina voi löytyä ratkaisua, mutta uusien näkökulmien avulla voidaan saada aikaan muutostoiveita ja -tavoitteita, jotka kannustavat eteenpäin. Tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuuden ja voimavarojen etsiminen ja tukeminen kuuluvat olennaisesti tähän ajattelutapaan. Työhistoriaa Marjutilla on tehostetusta perhetyöstä lastensuojelussa ja haastavien perhetilanteiden auttamisesta tukijärjestössä.

Marjut on työskennellyt paljon perheiden ja pariskuntien haasteiden parissa. Marjutilla on erityisasiantuntemusta narsismista ilmiönä ja sen vaikutuksista lähisuhteissa. Terapiatyössä Marjut painottaa asiakkaan kuuntelua ja muutostoiveiden kartoittamista sekä asiakkaan omien voimavarojen löytämistä.

Contact us

Booking instructions

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Specialities and special qualifications

 • Short-term therapy
 • Psychotherapy
 • Special competence in psychotherapy

Areas of interest

 • Psychotherapy
 • Mental health
 • Mental disorders / psychological coping
 • Occupational health
 • Issues of ability to work

Degree and title

 • Psychotherapist

Language proficiency

 • Finnish, äidinkieli
 • English, sujuva

Services

 • Short-term therapy, occupational health
 • Individual therapy
 • Short-term therapy, private customer
 • Crisis or support counseling
 • Parental guidance

Locations

Komppi Mehiläinen Helsinki Kamppi
Annankatu 29 A, 7. krs.
Open today
07:00 - 22:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min
Komppi Mehiläinen Helsinki Arkadia
Arkadiankatu 21 A, 5. krs
Open today
07:00 - 22:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min

Prices

The price estimate includes the doctor's fee, outpatient clinic fee and Kanta-fee. Other fees can also be charged, such as fees from possible operations and examinations. The price in the parenthesis is the price after the Kela compensation. On weekends and on weeknights the prices may be higher. More information: Prices-page.

 • Parental guidance
  Price estimate 73.5 € (*73.5 €)
 • Short-term therapy, private customer
  Price estimate 118.4 € (*118.4 €)

Contact us

You can leave a contact request with an expert. Please do not write sensitive patient information in the message.