Anja Venäläinen

Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti
Kela-aikoja vapaana

Minulla on vuosien työkokemus kaiken ikäisten ihmisten terapeuttisesta auttamisesta.Hyödynnän taustakoulutuksieni mukaisesti niin yksilö-, pari- ja perheterapeuttista tietoa ja ymmärrystä ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti asiakkaan parhaaksi.

Terapeuttinen työotteeni on systeemiseen ymmärrykseen, laaja-alaiseen kokonaiskäsitykseen pyrkivä. Terapiassa elämän kokonaispalapeli rakentuu tutkimalla jokainen pala erikseen. Terapiakäynnin jälkeen asiakas voi ymmärtää itseä, elämää ja siihen kuuluvia vuorovaikutussuhteita aiempaa paremmin. Tavoitteena on minimoida erisyistä johtuvien häiriöiden ja haittojen vaikutus asiakkaan elämässä, jotta asiakas voisi saada helpotusta ja lisäkeinoja oman elämänilon kokemiseen. Pääosa asiakkaistani on tällä hetkellä opiskelu-/työuupumumuksesta, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta kärsiviä nuoria ja aikuisia.

Terapeuttina olen rauhallinen, kuunteleva ja tilaa antava, mutta tarvittaessa myös kantaa ottava. Pyrin auttamaan asiakasta ammatillisen teoriatiedon, työkokemuksen ja elämänkokemuksen avulla löytämään uusia oivalluksia, keinoja ja näkökulmia, joiden avulla hämmennyksissä olevaan mieleen ja elämäntilanteeseen löytyy selkeyttä ja mieleen rauhaa. Asiakkaan omien henkilökohtaisten vahvuuksien ja voimavarojen vahvistaminen auttaa usein elämänilon jälleen löytämisessä. Terapiavastaanotolla käytän tarpeenmukaisesti mm. fläpille piirtämistä, valokuvia, musiikin kuuntelua sekä hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Pääpaino on niiden keinojen löytämisessä, jotka tukevat asiakkaan arkea ja joita asiakas voi luontevasti käyttää terapian jälkeenkin. Luonnon terapeuttisen voiman hyödyntäminen ja kokonaisvaltaisen kehollisen hyvinvoinnin edistämien (uni, ravinto, liikunta) on niin ikää merkityksellistä.

Läsnäolevuus, kohtaaminen ja käsillä olevaan hetkeen yhdessä pysähtyminen on tärkeää. Keskusteluyhteyden muodostumisen myötä luotan prosessien eteenpäin vievään voimaan. Riittää, kun tulet terapiakäynnille, terapeuttina huolehdin kuntoutumisen etenemisestä rakentamalla keskustelua yhdessä luotujen tavoitteiden mukaisesti.

Olet lämpimästi tervetullut, juuri sellaisena kuin olet!

Contact us

Booking instructions

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Peruutukset: Aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Jos varaat ajan vakuutusyhtiön maksamalle käynnille ja sinulla on paperinen tai sähköinen maksusitoumus, huolehdithan, että voit välittää maksusitoumuksesi tiedot minulle ensikäynnillä.

Specialities and special qualifications

 • Short-term therapy
 • Psychotherapy
 • family therapy
 • Special competence in psychotherapy

Areas of interest

 • Mental disorders / psychological coping
 • Short-term psychotherapy
 • Psychotherapy
 • Issues of ability to work
 • Occupational well-being

Degree and title

 • Psychotherapist
 • Family therapist
 • Short therapist

Language proficiency

 • Finnish, mother tongue

Services

 • Solution and resource-focused therapy
 • Work counselling for supervisors (counselling for individuals or groups)
 • Solution focused psychotherapy
 • Family therapy
 • Short-term therapy, private customer
 • Parental guidance
 • Short-term psychotherapy, private customer
 • Short-term psychotherapy, occupational health
 • Kela rehabilitative psychotherapy deductible (individual)

Locations

Mehiläinen Jyväskylä
Kauppakatu 35
Open today
08:00 - 20:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min
Mehiläinen Varkaus Työterveys
Kauppakatu 18
Open today
08:00 - 16:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min

Prices

The price estimate includes the doctor's fee, outpatient clinic fee and Kanta-fee. Other fees can also be charged, such as fees from possible operations and examinations. The price in the parenthesis is the price after the Kela compensation. On weekends and on weeknights the prices may be higher. More information: Prices-page.

 • Kela rehabilitative psychotherapy deductible (individual)
  Price estimate 50.20 € (*50.20 €)
 • Solution and resource-focused therapy
  Price estimate 151.80 € (*151.80 €)
 • Family therapy
  Price estimate 171.80 € (*171.80 €)
 • Parental guidance
  Price estimate 171.80 € (*171.80 €)

Contact us

You can leave a contact request with an expert. Please do not write sensitive patient information in the message.