Etälääkäriksi Mehiläiseen


Digiklinikka on moderni ja uusi tapa Mehiläisen lääkäreille tehdä työtä joustavasti aikaan tai paikkaan sitoutumatta. Palvelussa asioi päivittäin tuhansia apua tarvitsevia asiakkaita lapsiperheistä nuoriin aikuisiin ja senioreihin. Digiklinikka on auki 24/7 ja lääkärit vastaanottavat potilaita klo 6–24, jonka aikana on tarjolla useita erilaisia vuoroja.

Toivomme sinulta:

  • Vähintään 1–2 vuoden monipuolista käytännön kokemusta yleislääkärin työstä valmistumisen jälkeen.
  • Riittävän monipuolista, ajantasaista yleislääkäriosaamista ja kykyä hoitaa kaikenikäisiä potilaita.
  • Potilaslähtöistä asennetta ja hyvää lääketieteellistä laatua.
  • Kykyä sitoutua yhteisiin toimintaperiaatteisiin, halua osallistua toiminnan kehittämiseen.
  • Hyvä osaaminen privaattivastaanottotoiminnan, työterveyden ja vakuutusyhtiöyhteistyön käytännön toimintamalleista ja periaatteista edesauttaa työssä onnistumista.

Etävastaanotto on muodostunut olennaiseksi osaksi moderneja työelämäpalveluja ja valtaosa Mehiläisen yritysasiakkaista on halunnut tarjota myös digiklinikan palvelut työntekijöilleen. TEP-asiakkaiden lisäksi palvelemme myös yksityisasiakkaita, vakuutusasiakkaita ja kuntalaisia.

Digiklinikka kasvaa ja kehittyy koko ajan niin teknisiltä ominaisuuksiltaan kuin palveluiltaankin. Palvelun lääkäriringissä on rento ja aktiivinen kehityshenki ja yhteydenpito porukan kesken on helppoa.

Kiinnostaako työ Digiklinikalla?

Lisätietoa Digiklinikalla työskentelystä ja kokemuksia Digiklinikalla työskenteleviltä lääkäreiltä löydät Digiklinikan sivuilta.

Tutustu Digiklinikkaan

Privaattisektorin etälääkärintyö

Mehiläinen yksityislääkäreiden on mahdollista kohdata potilaita tavallisten lääkärikeskuksessa tapahtuvien vastaanottojen lisäksi myös etänä puhelin- tai videovastaanottojen muodossa. Etävastaanotot ovat lääkäreille moderni ja nykyaikainen tapa täydentää omia vastaanottojaan sekä tavoittaa potilaita myös muilta paikkakunnilta.

Lääkäri voi toimia Mehiläisessä perinteisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana, yhtiön kautta tai OmaPartnersin  osakkaana.

Julkisen puolen etälääkärityö

Vastuulääkäritoiminta/ geriatrinen etälääkäritoiminta

Mehiläisellä vastuulääkäritoiminta pitää sisällään niin julkisia asiakkuuksia, yksityisiä palvelutaloja ja Mehiläisen omaa hoivapalveluiden toimintaa. Meillä voit työskennellä joustavasti joko vain yksittäisen yksikön vastuulääkärinä, täysiaikaisena vastuulääkärinä tai osa-aikaisesti. Toimintaa on ympäri Suomea joten vaihtoehtoja löytyy jokaiselle.

Vastuulääkärimallissa lääkäri tekee fyysisen työkierron vastuillaan oleviin yksiköihin joko kerran kuukaudessa tai kerran kolmessa kuukaudessa riippuen yksiköiden tarpeesta. Tämän lisäksi vastuulääkäri tekee kerran viikossa tai kahdessa etäkierron kuhunkin vastuullaan olevaan yksikköön. Lääkärin vastuulla on yksiköiden asukkaiden kokonaisvastuullinen lääketieteellinen hoito.

Vastuulääkärille tarjotaan perehdytys vastuulääkäritoimintaan, vastaavan geriatrin tuki sekä konsultointimahdollisuus sekä ison konsernin edut, tuki ja työmahdollisuudet.

Meillä voit työskennellä vastuulääkärinä jos olet vähintään lääketieteen lisensiaatti ja omaat hyvät vuorovaikutustaidot, haluat vastata omista työjärjestelyistä, arvostat etätyötä ja sinulla on kiinnostuneisuus ikäihmisten hoidosta.

Psykiatrian etävastaanotto

Mehiläisen psykiatrian palvelut on perustettu vastaamaan valtakunnalliseen murrokseen mielenterveysongelmien kasvaessa. Palvelumme ovat kehittyneet perinteisestä lääkärivuokrauksesta etäpalveluihin, joiden kysyntä on asiakkaidemme parissa lisääntyneet. Koronaviruksen vaikutus on näkynyt myös digitaalisten palveluiden kehityksessämme sekä asiakkaidemme kiinnostuksessa etäpalveluita kohtaa. Julkisten asiakkaiden lisäksi tuotamme Mehiläisen työterveyshuollon palveluille psykiatrian konsultaatioita. Mehiläinen valittiin vuonna 2019 edelläkävijäksi digitaalisten palveluiden osalta. Asiantuntijapalvelumme koostuvat seuraavista osa-alueista

  • Psykiatrian lääkärivuokraus
  • Psykiatrian konsultaatiopalvelut
  • Etävastaanottopalvelut
  • Jononpurku- ja päivystyspalvelut
  • Työnohjaus- ja koulutuspalvelut

Mehiläisessä etäpsykiatrian työtehtävät voidaan räätälöidä tarpeiden mukaisesti, ja suunnitella yhdessä lääkärin kanssa. Tarjoamme etätyöhön käytettävät laitteistot, perehdytyksen etäpsykiatrian työhön, joustavat työajat, ison konsernin edut ja mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana.

Mikäli olet psykiatrian, nuoriso- tai lastenpsykiatrian erikoislääkäri, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot, kiinnostuneisuus etätyöhön sekä intoa kokeilla uusia toimintamalleja, niin olet etsimämme henkilö.

Kiinnostuitko etätyömahdollisuuksistamme? Jätä yhteydenottopyyntö ja keskustellaan aiheesta lisää.