Vastuunkantoa väestön terveydestä Mehiläinen Länsi-Pohjassa 

Mehiläinen Länsi-Pohjan vuoden suunnitelmat muuttuivat lennosta maaliskuussa 2020 ensimmäisten Suomessa todettujen koronapandemiatapausten myötä. Maaliskuuta seuranneet kolme kuukautta toimimme täydessä kriisivalmiudessa, tehden muutoksia toimintaan päivittäin laajoissa esimieskunnan aamukokouksissa. Mehiläinen Länsi-Pohja hoiti koronavirusta niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin aina koronapotilaita varten perustettua erillistä teho-osastoa myöden. Vuonna 2020 toistakymmentä potilasta vaati osastohoitoa Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja näistä noin puolet tehohoitoa.

Vahva johtaminen ja ketteryys toivat onnistumisia

Vuoden 2020 nopeasti muuttuvissa ja epävarmoissa tilanteissa vahvuuksiamme yrityksenä olivat erityisesti määrätietoinen johtaminen sekä ketteryys sopia tarvittavista muutoksista nopeasti ja toteuttaa niitä ennakkoluulottomasti. Työntekijöiltämme vaadittiin vuoden aikana ennenkokematonta venymiskykyä sekä epävarmuuden ja jatkuvien muutosten sietämistä.

Onnistuimme keväällä koronapandemian hoitamisessa hyvin – hoitotulokset olivat hyviä ja Länsi-Pohjan alueella levinnyt pandemia-aalto saatiin taittumaan eri toimijoiden välisellä saumattomalla yhteistyöllä. Kiireellinen hoito turvattiin koko väestölle kaikissa tilanteissa keskittäen samalla voimavaroja turvalliseen toimintaan pandemiatilanteessa ja vakavaan tautimuotoon sairastuneiden laadukkaaseen hoitoon.

Kevään kokemus apuna syksyn koronatilanteessa

Koronan aiheuttama poikkeustilanne jatkui syksyllä, jolloin urakoitiin kiireettömiä leikkauksia, joita oli työntekijöiden ja asiakkaiden suojelemiseksi jouduttu keväällä perumaan – ja samalla luovimme kertyneen hoitovelan umpeen kuromisen ja koronan toisen aallon hoitamisen välillä.

Keväällä 2020 kertynyt oppi ja kokemus koronaviruksen osalta auttoi päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa toisen epidemia-aallon varalle. Kykenimmekin koko syksyn ajan purkamaan keväällä koronatilanteen aiheuttamien supistusten myötä syntyneitä kiireettömän toiminnan jonoja ja saimme hoidon saatavuuden palautettua jouluun mennessä myös erikoissairaanhoidossa hyvälle tasolle.

Digipalvelut apuna myös Länsi-Pohjassa

Väestön terveydenhuoltoa koronapandemian keskellä helpottivat tarjoamamme etä- ja digitaalisen terveydenhuollon palvelut, joiden kysyntä kasvoi merkittävästi koronan siivittämänä. Kykenimme hoitamaan merkittävän määrän polikliinista toimintaa sekä perusterveydenhuoltoa etäpalveluna Mehiläisen Digiklinikalla, joka turvasi asiakkaille turvallisen asioinnin koronan keskelläkin. Digiklinikan keskusteluita avattiin vuonna 2020 yli 11 000 ja näistä yli 8000 asiakkaan palvelutarve kyettiin ratkaisemaan digitaalisessa kanavassa. Volyymi lähes kaksinkertaistui vuodesta 2019.

Asiakastyytyväisyys uuteen ennätykseen

Digitaalisen asioinnin ohella myös asiakastyytyväisyytemme nousi vuoden 2020 aikana. Määrätietoiset panostukset asiakaslähtöisyyteen sekä tätä tukevat uudet palvelukanavat ja henkilöstön koulutus tuottivat tulosta nettosuositteluasteen (Net Promoter Score, NPS) noustessa 72 pisteeseen vuonna 2020.

Vuoden 2020 onnistumiset keskellä globaalia pandemiakriisiä on laskettava ennen kaikkea uskomattoman henkilöstömme ansioksi. Ilman työntekijöidemme vahvaa sitoutumista sekä venymiskykyä kriisin keskellä emme olisi päässet läpi koronakriisistä. Tästä työstä kuuluu iso kiitos Mehiläinen Länsi-Pohjan henkilöstölle.