Mehiläisen ja A-klinikan yhteistyö päihdehaittojen ennaltaehkäisyssä ja työkyvyn tukemisessa

Mehiläisen ja A-klinikka Oy:n tavoitteena on luoda uudentyyppisiä ja eri tarpeisiin sopivia päihdepalveluita ja toimintamalleja osaksi työterveyden palveluita. Tarjoamalla entistä kattavammin nykyaikaisia lähi- ja digipalveluita päihdeongelmiin, voidaan vaikuttaa positiivisesti työntekijän työ- ja toimintakykyyn sekä hyvinvointiin. Näin toimimalla saavutetaan pitkällä tähtäimellä myös positiivisia vaikutuksia yritysten ja yhteiskunnan tuottavuuteen.

Tavoitteena on hoitaa lievät ja keskivaikeat päihdeongelmat työterveyshuollossa oikea-aikaisesti hyödyntäen eri palvelumuotoja tarvittaessa yhteistyönä A-klinikan kanssa. Haastavat ja vaikeat päihdeongelmat hoidetaan A-klinikka Oy:n päihdehuollon erityispalveluissa yhteistyössä Mehiläisen työterveyden ammattilaisten kanssa. Hoidossa hyödynnetään myös A-klinikka Oy:n pääkaupunkiseudulla toimivaa Pohjoisklinikkaa ja sen etäpalveluita.

Yhteistyön tavoitteena on tavoittaa riittävän ajoissa tukea tarvitsevat työntekijät, auttaa heitä ja estää siten haittojen syntyminen ja pahentuminen sekä työkyvyn lasku.

Lisätietoja:

Mehiläinen Työelämäpalvelut

Leena Uronen, Kehittämispäällikkö, leena.uronen@mehilainen.fi
Ulla Brusila-Relas, Kehittämisylilääkäri, ulla.brusila-relas@mehilainen.fi

A-Klinikka Oy

Hannu Ranta, asiakkuusjohtaja, p. 044 5167 708, hannu.ranta@a-klinikka.fi