Mehiläisen ja Pohjoisklinikan yhteistyö päihdehaittojen ennaltaehkäisyssä ja työkyvyn tukemisessa

Mehiläisen ja Pohjoisklinikan yhteistyön kautta tarjotaan nykyaikaisia ja monipuolisia päihdepalveluja. Pohjoisklinikan erityisosaaminen täydentää Mehiläisen työterveyspalveluja päihdeongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Pohjoisklinikka on A-klinikka Oy:n omistama yksityinen päihdehoitoklinikka, joka palvelee niin yrityksiä kuin yksityisasiakkaita. Pohjoisklinikan lääkärit ja päihdehoitajat ovat päihde- ja riippuvuusongelmien hoitoon erikoistuneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Työssäkäyvistä miehistä jopa 40 prosenttia ja naisista 18 prosenttia on alkoholin riskikäyttäjiä. Kun alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyviä ongelmia hoidetaan riittävän ajoissa, voidaan vaikuttaa merkittävällä tavalla työntekijöiden työkykyyn ja hyvinvointiin.

Yhteistyöllä pyritään tavoittamaan päihdeongelmaan tukea tarvitsevat työntekijät ja tarjoamaan tarpeenmukaista hoitoa heille soveltuvissa palveluissa Mehiläisessä ja Pohjoisklinikalla. Kun yritys on Mehiläisen työterveysasiakas, se saa sujuvasti käyttöönsä Pohjoisklinikan palvelut. Palveluiden käyttöönotosta sovitaan aina erikseen yrityksen kanssa. Yritys voi ostaa palveluja Pohjoisklinikalta myös suoraan.

Pohjoisklinikan tarjoamat palvelut

Pohjoisklinikan lääkärin ja päihdehoitajan vastaanotolta  saa apua päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä huolissa ja ongelmissa. Vastaanotot ovat saatavilla etänä paikkakunnasta riippumatta. Pohjoisklinikan toimipiste palvelee Helsingin ydinkeskustassa.

Verkkoterapia  on alkoholinkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen tarkoitettu terapeuttinen hoito-ohjelma, joka kestää noin 4 kuukautta. Verkkoterapia sisältää asiakkaan itsenäisen työskentelyn verkossa ja Pohjoisklinikan päihdehoitajan tuen. Palvelu toimii hyvin itsenäisenä hoitona tai muun hoidon täydentäjänä.

Pohjoisklinikan kautta on saatavilla myös Previct Alcohol , joka tukee asiakasta alkoholinkäytön vähentämisessä. Palvelua käytetään ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla ja siihen sisältyvät etäpuhallustestit.

Apua alkoholin käytön vähentämiseen digituetuilla ohjelmilla

Mehiläinen ja Pohjoisklinikka ovat tehneet yhteistyössä alkoholinkäytön vähentämiseen liittyviä videoita ja digituettuja ohjelmia asiakkaiden saataville OmaMehiläiseen.

Arvioi alkoholin käyttöäsi on vapaasti käytössä kaikille Mehiläisen työterveyshuollon asiakkaille maksuttomasti. Ohjelma auttaa arvioimaan ja pohtimaan omaa alkoholin käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Ohjelma kestää 5 viikkoa ja sisältää alkoholin käyttöön ja sen haittoihin keskittyvän videokirjaston.

Juo vähemmän on Mehiläisen työterveysasiakkaille kuuluva ohjelma, joka tähtää alkoholinkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen. Ohjelma sisältää viikoittain OmaMehiläiseen julkaistavien materiaalien, videoiden ja tehtävien lisäksi etätuen sekä tapaamisia työterveyden ammattilaisen kanssa. Ohjelma on yksi osa työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseen tarkoitetuista kokonaisuuksista ja sen voi aloittaa työterveyshoitajan tapaamisen kautta. Lue lisää ohjelmista

Kysy lisää ohjelmista omalta asiakasvastaavaltasi tai työterveystiimiltäsi.

Lisätietoja:

Mehiläinen Työelämäpalvelut

Leena Uronen, Kehittämispäällikkö, leena.uronen@mehilainen.fi
Ulla Brusila-Relas, Kehittämisylilääkäri, ulla.brusila-relas@mehilainen.fi

Pohjoisklinikka

Hannu Ranta, asiakkuus- ja myyntijohtaja, p. 044 5167 708, hannu.ranta@pohjoisklinikka.fi

Lisää aiheesta