Mehiläisen ja Pohjoisklinikan yhteistyö päihdehaittojen ennaltaehkäisyssä ja työkyvyn tukemisessa

Mehiläisen ja A-klinikka Oy:n omistaman Pohjoisklinikan tavoitteena on luoda uudentyyppisiä ja eri tarpeisiin sopivia päihdepalveluita ja toimintamalleja osaksi työterveyden palveluita. Tarjoamalla entistä kattavammin nykyaikaisia lähi- ja digipalveluita päihdeongelmiin, voidaan vaikuttaa positiivisesti työntekijän työ- ja toimintakykyyn sekä hyvinvointiin. Näin toimimalla saavutetaan pitkällä tähtäimellä myös positiivisia vaikutuksia yritysten ja yhteiskunnan tuottavuuteen.

Tavoitteena on hoitaa lievät ja keskivaikeat päihdeongelmat työterveyshuollossa oikea-aikaisesti hyödyntäen eri palvelumuotoja tarvittaessa yhteistyönä Pohjoisklinikan kanssa. Pohjoisklinikalla voidaan hoitaa myös haastavat ja vaikeat päihdeongelmat yhteistyössä Mehiläisen työterveyden ammattilaisten kanssa.

Yhteistyön tavoitteena on tavoittaa riittävän ajoissa tukea tarvitsevat työntekijät, auttaa heitä ja estää siten haittojen syntyminen ja pahentuminen sekä työkyvyn lasku.

Pohjoisklinikan tarjoamat palvelut

Verkkoterapia  on alkoholinkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen tarkoitettu hoito-ohjelma, joka kestää noin 4 kuukautta. Verkkoterapia toteutetaan kokonaisuudessaan etänä. Hoito-ohjelmasta on neljä eri tasoa riippuen tarvittavasta tuesta.

Saatavilla on myös Previct , joka toimii lisätukena alkoholinkäytön vähentämisessä. Palvelua käytetään ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla ja siihen sisältyvät etäpuhallustestit.

Päihdehaitat hallintaan -yritysvalmennus

Mehiläinen ja Pohjoisklinikka ovat yhteistyössä kehittäneet työyhteisölle suunnatun Päihdehaitat hallintaan -yritysvalmennuksen, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa päihdeohjelma osaksi työyhteisöä. Varhainen puuttuminen päihteiden ongelmakäyttöön työyhteisössä vähentää riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle päihteiden käytön vuoksi sekä tukee myös yleistä työhyvinvointia. Päihdeongelmien tunnistaminen hyvissä ajoin ennaltaehkäisee työyhteisön työturvallisuuden heikkenemistä. Päihdeohjelmaan sitoutunut työyhteisö luo välittävän ja päihteettömyyteen kannustavan työilmapiirin.

Päihdehaitat hallintaan -yritysvalmennus tarjoaa ohjausta työpaikalla ilmenneeseen päihdeongelman tai -epäilyn kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen sekä tietoa päihteistä yleisesti ja niiden vaikutuksista työkykyyn. Palvelun tavoitteena on luoda päihdehaittoja tiedostava työyhteisö vakiinnuttamalla yrityksen päihdeohjelma.

Pyydä tarjousta yritysvalmennuksesta asiakkuusvastaavaltasi tai työterveystiimiltäsi.

Lue lisää: Päihdehaitat hallintaan -yritysvalmennus esite ( pdf, 415 kB)

Apua alkoholin käytön vähentämiseen digitaalisilla valmennusohjelmilla

Mehiläinen ja Pohjoisklinikka ovat tehneet yhteistyössä uusia alkoholinkäytön vähentämiseen liittyviä videoita ja digitaalisia valmennuksia asiakkaiden saataville OmaMehiläiseen.

Arvioi alkoholin käyttöäsi -valmennus on vapaasti käytössä kaikille Mehiläisen työterveyshuollon asiakkaille maksuttomasti. Valmennus auttaa arvioimaan ja pohtimaan omaa alkoholin käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Valmennus kestää 5 viikkoa ja sisältää alkoholiin keskittyvän videokirjaston.

Arvioi alkoholin käyttöäsi

Lisäksi olemme julkaisseet Digivalmennus ohjelmiimme uuden Juo vähemmän -digivalmennuksen, joka tähtää alkoholinkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen. Digivalmennusohjelma sisältää viikoittaisten valmennusmateriaalien, videoiden ja tehtävien lisäksi myös oman valmentajan etätuen sekä kolme tapaamista valmentajan kanssa. Digivalmennuksen tavoitteena on tukea ja kannustaa työntekijää elämäntapamuutoksessa ja tarjota keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Juo vähemmän -digivalmennus

Kysy lisää valmennuksista omalta asiakasvastaavaltasi tai työterveystiimiltäsi.

Lisätietoja:

Mehiläinen Työelämäpalvelut

Leena Uronen, Kehittämispäällikkö, leena.uronen@mehilainen.fi
Ulla Brusila-Relas, Kehittämisylilääkäri, ulla.brusila-relas@mehilainen.fi

Pohjoisklinikka

Hannu Ranta, asiakkuus- ja myyntijohtaja, p. 044 5167 708, hannu.ranta@pohjoisklinikka.fi