Kriisityö työpaikoilla

Kriisitilanteella tarkoitetaan tilannetta, jolloin työpaikalla tapahtuu jotain yllättävää ja järkyttävää, kuten työtoverin kuolema, itsemurha tai sen yritys, väkivaltatilanne tai sen uhka tai muu onnettomuus. Tällöin esihenkilö, henkilöstöhallinnon edustaja tai muu apua tarvitseva ottaa yhteyttä Mehiläiseen.

Mehiläinen tarjoaa ammattiapua kaikissa kriisitilanteissa

  • työntekijöille
  • esihenkilöille
  • työyhteisölle

Mehiläisen tarjoamat kriisipalvelut yrityksille ja henkilöstölle

  • kriisipuhelin
  • yksilöinterventio
  • työyhteisöinterventio

Kriisipuhelin

Asiakkaat voivat soittaa kriisipuhelimen palvelunumeroon 010 414 0500 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min), jossa kriisityöhön koulutetut sairaanhoitajat vastaavat vuoden jokaisena päivänä vuoronkauden ympäri 24/7. Asiakkaat saavat puhelimitse psykologista ensiapua ja heidän kanssaan sovitaan seuraavat askeleet ja toimenpiteet työpaikalla ja toteutettavaksi Mehiläisen kanssa.

Asiakas voi kriisin kohdatessa olla yhteydessä myös omaan työterveystiimiinsä, tai jos asiakasorganisaatiossa esiintyy kriisitilanteita usein, voidaan sopia oma menettelytapa tai yhteyshenkilö.

Psykologinen ensiapu

Puhelimitse annettu psykologinen ensiapu sisältää rauhoittamista, tarpeiden ja huolien arviointia sekä neuvonantoa. Asiakasta autetaan myös saamaan yhteys tietoon, palveluihin ja sosiaaliseen tukeen sekä suojellaan lisävahingolta.

Yksilöinterventio

Tarpeesta riippuen asiakkaalle voidaan varata heti aika työterveyslääkärille tai –hoitajalle, jolloin arvioidaan myös tarve työterveyspsykologin käynneille. Jos vointi ei normalisoidu työterveyspsykologin käyntien jälkeen ja asiakas vaikuttaa edelleen traumatisoituneelta tilanteesta, voi traumapsykoterapia auttaa.

Työyhteisöinterventio

Mehiläisen ammattilaiset toteuttavat ryhmämuotoista kriisitukea, jonka tavoitteena on edistää normaalia toipumista järkyttävästä tapahtumasta. Oleellista on tilanteen oikeanlainen jäsentäminen, omien reaktioiden, niin fyysisten kuin psyykkisten, ymmärtäminen ja hyväksyminen.

Tilaisuudessa läpikäydään, miten ennaltaehkäistä haitallisia jälkireaktioita, kuten

  • keskittymisvaikeuksia
  • levottomuutta
  • ahdistusta
  • mieleen tunkeutuvia muistoja ja ajatuksia

Työyhteisön keskinäisen tuen kokemus on tärkeää työn normalisoitumisen kannalta ja vähentää turhia poissaolopäiviä.

Ryhmämuotoisesta kriisituesta voidaan tarvittaessa ohjata yksittäisiä henkilöitä työterveyshuollon vastaanotoille. Tämän jälkeen asiakkaiden ja koko työyhteisön työkyvyn ja hyvinvoinnin seurantaa hoidetaan normaalin hoitoprosessin mukaan osana työterveyttä.

Työyhteisön ryhmämuotoinen kriisituki on mahdollista toteuttaa myös videoneuvotteluna.

Lisää aiheesta