Digitaaliset palvelut

Mehiläinen on kehittänyt ensimmäisenä toimialalla uuden työterveyden toimintamallin, jossa tekoälyyn pohjautuva innovaatio ennustaa varhaista riskiä työkyvyn alenemiselle. Uusi toimintamalli on tulevaisuuden työterveyshuoltoa. Se käsittää tekoälyyn perustuvan algoritmin, yksilön osallistamisen ja digitaaliset valmennus- ja hoitopolut.

Uuden toimintamallin tavoitteet

Uuden työterveyden toimintamallin tavoitteena on:

  • ennaltaehkäistä hyvissä ajoin työkyvyn laskua, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä
  • pidentää työuria
  • motivoida ja sitouttaa henkilöä parempaan terveyteen ja työkyvyn ylläpitämiseen.

tekoaly tekoäly tukialy tukiäly työterveys tyoterveys

Miten työterveyden uusi toimintamalli toimii käytännössä?

Uudessa toimintamallissa tekoälyä hyödyntävä algoritmi toimii yhtenä työterveyden herätteenä ja tuen käynnistäjänä. Algoritmi ennustaa työterveyshuoltoon kertyneestä tiedosta henkilön riskiä päätyä työterveyden aktiivisen työkyvyn tuen piiriin seuraavan vuoden kuluessa. Se herättää työterveyden toimimaan nostamalla riskissä olevat henkilöt työterveyshoitajan huomioon. Heille lähetetään sähköinen kysely, joka kartoittaa ja auttaa henkilöä pohtimaan omaa työ- ja terveystilannetta ja tarkentaa riskiarviota. Kyselyyn vastaaminen on henkilölle vapaaehtoista.

Vastaukset saatuaan työterveyshoitaja arvioi henkilön kokonaistilannetta sekä tarvetta tapaamiselle. Tapaamisessa keskitytään esille nousseiden asioiden yhteiseen arviointiin ja kartoitetaan henkilön motivaatiota ja voimavaroja tehdä muutos. Samalla henkilö asettaa muutokselle omat tavoitteensa, ja tuesta niihin pääsemiseksi sovitaan yhdessä. Tuki voi olla mm. digitaalinen- tai osin valmentajan tukema hoito- ja valmennuspolku, joka motivoi henkilöä huolehtimaan elämäntavoista, unesta ja palautumisesta tai omasta työkyvystään. Samalla suunnitellaan mahdollisesti tarvittavat muut tukitoimet tai lisäselvittelyt.

Uudet digitaaliset hoito- ja valmennuspolut tukevat henkilöä tavoitteisiinsa pääsemisessä. OmaMehiläinen-sovellukseen kehitettävät hoito- ja valmennuspolut tarjoavat henkilölle tietoa, vinkkejä ja harjoitteita muutoksen tekemiseen sekä mahdollisuuden muistutteisiin ja omaseurantaan. Samalla sovelluksessa toimivat hoito-ja valmennuspolut mahdollistavat helpon ja tietoturvallisen etäkommunikaation oman valmentajan tai työterveysammattilaisen kanssa. Sisältö ja tuki oman terveyden tukemiseen ovat näin henkilön saatavilla silloin ja siellä, missä se hänelle parhaiten sopii. Tämä säästää sekä aikaa että kustannuksia.

Lue lisää:

Mehiläinen valjastaa tekoälyä työterveyshuollon avuksi