Ryhmäterapia

Ryhmäterapia perustuu olettamukseen, että osa ihmisten ongelmallisista kokemuksista johtuu vaikeudesta luoda tyydyttäviä ihmissuhteita.

Ryhmät tarjoavat mahdollisuuden oppia enemmän ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Ryhmässä on myös mahdollisuus saada vertaistukea, sekä oppia toisten kokemuksista. Ryhmäterapia on tutkimusten mukaan yhtä tehokasta kuin yksilöterapia, ja joissain tilanteissa ryhmämuotoinen terapia on yksilöterapiaa tuloksellisempaakin.

Psykoterapiapalvelut tarjoaa ryhmämuotoista terapiaa sekä masennuksen, sosiaalisen jännittämisen tai ahdistuksen sekä parisuhteen päättymiseen liittyvien vaikeuksien helpottumiseen.

Masennuksen terapiaryhmä (IPT-G)

Interpersoonallinen psykoterapia (IPT) on käypähoitosuosituksen mukaista masennuksen hoitoa. IPT-G –ryhmä on vaiheittain etenevä työskentelymuoto, jossa tutkitaan ryhmän ja ohjaajien avustuksella, miten ihmissuhteet ja elämäntilanne vaikuttavat mielialaan sekä toisaalta, miten mieliala vaikuttaa ihmissuhteisiin ja kykyyn tehdä muutoksia elämäntilanteen kohentamiseksi.

Ryhmä auttaa tunnistamaan elämäntilanteessa olevien suhteiden tai roolimuutoksen ongelmia ja työskentelemään niin, että suhteet tulevat toimivimmiksi. Ryhmän avulla voi löytää itsessä olevia voimavaroja, sekä voimaantua tekemään omaa hyvinvointia tukevia valintoja . Ryhmä on myös erinomainen paikka vertaistuen saamiselle ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemiselle.

Lisätietoja terapiaryhmästä

Rohkeasti esille! –tiimi- ja yhteistyötaitojen valmennusryhmä

Tuntuuko omien ajatusten ääneen sanominen ahdistavalta? Myötäiletkö mieluummin toisia ihmisiä, kuin ilmaiset oman mielipiteesi? Jännitätkö esiintymistilanteita ja huomion keskipisteenä olemista? Vältteletkö ahdistavia tilanteita?

Moni jännittyy tai ahdistuu sosiaalisissa tilanteissa, mikä voi pitkään jatkuessaan vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin. Lisääntynyt stressi, itsearvostuksen puute sekä ulkopuolisuuden ja uupumisen tunteet voivat viedä työstä ilon ja uhata työssä jaksamista. Työpaikoilla omien ajatusten ilmaisun sekä esillä olon tarpeet ovat kuitenkin kasvussa, minkä vuoksi jokainen meistä tarvitsee taitoja toimia sosiaalisissa tilanteissa.

Rohkeasti esille –ryhmä auttaa kehittämään vuorovaikutustaitojasi sekä kykyjäsi suoraan ja jämäkkään viestintään.

Jälleenrakennus-seminaari (eroryhmä)

Parisuhteen päättyminen on aina kriisi. Useimmille meistä ero on elämämme kovimpia kokemuksia. Oikean tiedon ja ohjauksen avulla voimme kuitenkin tehdä tästä kriisistä itsellemme hyvin kasvattavan kokemuksen ja oppia sen avulla.

Amerikkalaisen psykologian tohtorin Bruce Fisherin oppeihin perustuva menetelmä perustuu oppimistapahtumalle. Seminaarissa mukana olevat, omaa elämänkriisiään läpikäyvät ihmiset osallistuvat yhdessä oppimisprosessiin, jossa he saavat tiedon lisäksi syvällisiä, kasvua tukevia kokemuksia.

Lisätietoja seminaarista