Lasten ja nuorten psykologipalvelut

Mehiläisen Terapiaklinikoiden psykologit ovat perehtyneet erityisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn. Palvelemme myös aikuisasiakkaita. Ihmismielen, tunne-elämän ja käyttäytymisen asiantuntijoina pystymme olemaan avuksi monenlaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa. Teemme myös erilaisia psykologisia tutkimuksia ja arviointeja.

Mehiläisen Terapiaklinikoiden psykologipalvelut:

 • kouluvalmiuksien arviointi
 • oppimisen ja koulunkäynnin haasteet
 • vanhemmuuteen liittyvät ohjauskäynnit
 • lasten ja nuorten tukitapaamiset
 • pelot, arkuus ja kaveripulmat
 • murrosikä ja itsenäistyminen
 • koulun ja päivähoidon konsultaatiot
 • kaikenikäisten vastaanottokäynnit (tuki- ja ohjauskäynnit)

Kuinka hoitopolku alkaa?

Psykologin palveluihin voi hakeutua yksityisesti tai asuinkunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta saadulla lähetteellä.

Psykologin tukikäyntejä voidaan järjestää psykologin tutkimukseen liittyen tai vastaanotolle voi hakeutua ilman aikaisempia käyntejä tai lähetettä.

Miten varaan ajan?

Mehiläisen Terapiaklinikan psykologit ja neuropsykologit palvelevat ympäri Suomen. Voit varata ajan terapiaan soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai voit varata ajan suoraan sinulle sopivalta Terapiaklinikalta.

Tutustu myös muihin Mehiläisen lääkärikeskuksissa lasten kanssa työskenteleviin psykologeihin.

Psykologi auttaa ongelmatilanteissa

Psykologimme keskustelevat, neuvovat, tukevat ja auttavat erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa sekä tekevät psykologisia tutkimuksia ja arviointeja. Tapaamme lapsia, nuoria ja perheitä vastaanotolla sekä osallistumme erilaisten ryhmien toimintaan. Tarvittaessa psykologi voi osallistua myös verkostopalaveriin päivähoidossa tai koulussa.

Keskustelu psykologin kanssa voi auttaa esimerkiksi arkuuteen, mielialaan, kaverisuhteisiin tai kiusaamiseen liittyviin vaikeuksiin. Nuorten kanssa psykologi voi työskennellä esimerkiksi stressiin tai uupumukseen liittyvien teemojen parissa. Vanhempia saattavat mietityttää vanhemmuuteen liittyvät asiat tai lapsen syntymään valmistautuminen. Keskusteluissa selvittelemme kokemuksia yhdessä ja haemme arjen tilanteisiin helpotusta ja uusia näkökulmia.

Lasten neuropsykologi auttaa lasten erityisvaikeuksissa

Lapsiin erikoistunut neuropsykologi auttaa lapsen neuropsykologisten erityisvaikeuksien arvioimisessa ja kuntoutuksessa sekä vanhempien tukemisessa. Tällaisia erityisvaikeuksia ovat esimerkiksi:

 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen erityisvaikeus
 • matematiikan oppimisen vaikeus
 • keskittymisen ja tarkkaavaisuuden vaikeudet
 • vuorovaikutustaitojen ongelmat

Psykologinen tutkimus

Psykologinen tutkimus pyrkii löytämään vastauksia lapsen tai nuoren oppimisen, kehityksen tai sosiaalisen toiminnan vaikeuksiin. Tutkimusten avulla voidaan myös seurata kehityksen etenemistä ja saada tietoa käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimukseen sisältyy perheen haastattelu, työskentely lapsen tai nuoren kanssa sekä yhteinen palautekeskustelu. Psykologin tutkimukset suunnitellaan yksilöllisesti lapsen kehitystaso ja tilanne huomioiden.

Mikä on psykologi?

Tiesitkö, että psykologina voi toimia henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (PsM, psykologian maisteri) ja oikeus käyttää Valviran myöntämää psykologin ammattinimikettä.

Asiantuntijana artikkelissa psykoterapeutti, psykologi Anna Valjakka.