EKG-tutkimus eli ns. sydänfilmi

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti kannettavalla pienoisnauhurilla on erittäin käyttökelpoinen menetelmä monissa tilanteissa, joissa pelkkä lepo-EKG ei anna riittävää kuvaa potilaan oireiden sydänperäisyydestä. On erittäin yleistä, että potilas saa oireita vain tietyissä tilanteissa - esimerkiksi yöllä. Nauhoitus voi olla kestoltaan 24 tai tarvittaessa 48 tuntia. Pidempi nauhoitusaika esimerkiksi harvoin esiintyvien oireiden yhteydessä on suositeltavaa.

Potilas pitää pöytäkirjaa aktiviteeteistaan sekä oireistaan ja voi merkitä nauhalle merkin oireen yhteydessä, jolloin saadaan tarkka tieto oireen ajankohdasta. Nauhurin kanssa voi käytännössä tehdä kaikkea, mutta saunominen ja uiminen ovat kiellettyjä nauhurin vahingoittumisen estämiseksi. Potilasta kehotetaan hakeutumaan juuri sellaisiin tilanteisiin, joissa oireita on esiintynyt.

Yleisimmät indikaatiot

  • Rytmihäiriöiden määrän ja luonteen selvittely
  • Rytmihäiriölääkityksen tehon arviointi
  • Iskemian esiintyminen erityisesti potilailla, jotka eivät sovellu kliiniseen rasituskokeeseen. Toinen merkittävä indikaatio on yöllisen iskemian sekä oireettoman iskemian selvittely lääkityksen optimoinnissa.
  • Tajunnanmenetyksen ja huimauksen sydänperäisyyden selvittely. Erityisesti iäkkäillä ihmisillä yleiset bradyarytmiat ja AV-katkokset löytyvät pitkäaikaisrekisteröinnissä, jolloin arvioidaan tahdistinhoidon tarvetta.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tapio Aalto
LKT, kardiologian ja sisätautien erik.lääkäri
9.7
Teemu Ahola
LT, Kardiologian -ja sisätautien erikoislääkäri
Juhani Airaksinen
LKT, professori
Aleksi Alatalo
Sisätautien erikoislääkäri, kardiologi

Lisää aiheesta