Vattkoppsvaccin

Vesirokko ja vesirokkorokote

Vattkoppor är en smittsam sjukdom som orsakas av virus. Hos friska barn räcker sjukdomen ungefär en vecka. Hos vuxna som inte har haft vattkoppor kan vattkoppsviruset orsaka en allvarlig infektion och besvärliga följdsjukdomar. Speciellt under graviditeten kan vattkoppor ge risk för allvarliga komplikationer hos både mamman och barnet. Vattkoppor också vara farligt för en person med nedsatt immunförsvar.

Vattkoppsvaccinet rekommenderas för alla över 13 år som inte har haft sjukdomen. Vaccinet rekommenderas också för anställda inom hälso- och sjukvård samt andra som jobbar med barn och inte har haft sjukdomen. Dessutom rekommenderas vattkoppsvaccinet för personer som vårdar immunbristpatienter och alla som bor i samma hushåll. Vaccination av närstående personer minskar risken för att immunbristpatienter smittas av vattkoppor. Vattkoppsvaccinet kan också ges till alla barn från och med 12 månader.

Vaccinationen förhindrar inte nödvändigtvis smitta. För friska barn under 13 år räcker en vaccindos till för att förhindra allvarliga varianter av vattkoppor. Man kan också ge en serie på två doser. Målet med två doser är att helt förhindra vattkoppor. För över 13-åringar rekommenderas två doser.
Om man vet att man redan haft vattkoppor, behövs inget vaccin. Ibland är det oklart om man haft vattkoppor eller inte. Det är ändå inte skadligt att vaccinera någon som redan har haft vattkoppor.

Tillbaka till startsidan för vaccinationer