Vaccin mot stelkramp och difteri (kikhosta)

Så här vaccinerar du dig mot stelkramp och difteri

Du kan boka tid för vaccination mot stelkramp och difteri via tidsbokningen på nätet eller genom att ringa vårt kundtjänstnummer.

Du kan även få vaccinationen utan tidsbokning på de flesta av våra verksamhetsställen. Kontrollera om det på verksamhetsstället finns vaccin genom att ringa Mehiläinens kundtjänst.

Boka vaccination mot stelkramp och difteri här

Se vaccinets pris

Tetanus-difteria (dT eller DT) dvs. skyddet mot stelkramp och difteri borde alltid vara i kraft. Personer under 65 år behöver en boosterdos vart 20:e år. För personer över 65 är vaccinationsintervallet 10 år. Vid olycksfall kan boosterdosen enligt bedömning även ges tidigare.

Vaccinet mot stelkramp, difteri och kikhosta (förkortas dtap) ger dessutom skydd mot kikhosta. Kikhosta förekommer kontinuerligt i landet och sjukdomen är farlig för små, ovaccinerade spädbarn som kan få smittan från hostande vuxna. Vaccination av vuxna är ett effektivt sätt att skydda spädbarn mot smitta.

Tillbaka till startsidan för vaccinationer