Pneumokockvaccin

Pneumokockbakterier

Pneumokockbakterier är en vanlig orsak till lunginflammation, hjärnhinneinflammation och allvarlig allmän infektion. Bakterierna orsakar ofta sjukdomar speciellt hos barn och personer över 50, i synnerhet under influensasäsongen.

Åldern är en riskfaktor för pneumokocksjukdomar, eftersom vårt immunförsvar försvagas med åldern så att vi blir mer mottagliga för infektioner. Hos barn kan pneumokockbakterierna orsaka allvarliga infektioner som kräver sjukhusvård samt lunginflammation och öroninflammation. Vissa sjukdomar och tillstånd ökar också risken för pneumokockinfektioner: t.ex. diabetes, kroniska lungsjukdomar (astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom) och nedsatt hjärt- och leverfunktion. Dessutom ökar bl.a. rökning risken för att insjukna i pneumokockinfektioner.

Hur sprids pneumokockbakterierna och hur skyddar man sig?

Pneumokockbakterier sprids som droppsmitta vid hosta och nysningar, men också via beröring. Därför är en god handhygien ett viktigt sätt att skydda sig mot smitta. Man kan dessutom minska risken för pneumokockinfektioner genom hälsosamma levnadsvanor och god vård av grundsjukdomar.
Det finns även ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Pneumokockvaccinet är viktigt speciellt för personer över 65 och de som hör till riskgrupper. Barnen får pneumokockvaccinet via det nationelle vaccinationsprogrammet, men vuxna måste själva ta hand om sitt vaccinationsskydd. En vaccindos räcker för att ge vuxna skydd. Enligt befintlig kunskap behövs ingen boosterdos för att upprätthålla skyddet. Pneumokocksjukdom är en vanlig följdsjukdom efter influensa, vilket betyder att en årlig influensavaccination också bidrar till skyddet mot pneumokockbakterierna.

Boka tid för pneumokockvaccination!

Du kan boka tid för pneumokockvaccination via tidsbokningen på nätet eller genom att ringa vårt kundtjänstnummer. Du kan även få pneumokockvaccinationen utan tidsbokning på de flesta av våra verksamhetsställen. Kontrollera om det på verksamhetsstället finns vaccin genom att ringa Mehiläinens kundtjänst.

Boka tid för pneumokockvaccination här!

Visste du att du får pneumokockvaccinationen till förmånspris genom att bli medlem i Mehiläinens Kundförmånsprogram? Läs mer om förmånerna i Kundförmånsprogrammet!

Vaccinationspriser

Specialister och verksamhetsställen

Eija Andersson
Työterveyshoitaja
9.8
Pirkko Kaapo
Sairaanhoitaja
Marke Kaitala
Sairaanhoitaja
Minna Aaltonen
Työterveyshoitaja
9.7