Angina

Angina är en svalginfektion som vanligtvis orsakas av streptokock A. Symtom på angina är vanligtvis mycket ont i halsen, feber samt omfattande, vita beläggningar på tonsillerna. Infektionen är allmännast bland barn i lek- och skolåldern samt bland vuxna.

Ont i halsen är även ett vanligt symtom på vanlig, virusorsakad influensa och andra virussjukdomar. Med tanke på rätt behandling är det viktigt att skilja mellan bakterie- och virussjukdom med hjälp av en svalgodling.

Hur smittar angina?

Streptokock A smittar huvudsakligen via händer och saliv som både droppsmitta och vid direkt salivkontakt, till exempel via kyssar.

God handhygien och undvikande av salivkontakt är de bästa metoderna för att hindra bakterien från att spridas. Det är viktigt att tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och torka dem väl.

Inkubationstiden för angina

Inkubationstiden för angina orsakad av streptokock A är 1–4 dygn från smittan.

Symtom på angina

Symtom på angina är vanligtvis

• feber
• mycket ont i halsen
• omfattande, vita beläggningar på tonsillerna

Vid bakterieorsakad angina förekommer vanligtvis inte några andra förkylningssymtom. Om det utöver halsont och feber förekommer hosta och snuva är sjukdomsalstraren sannolikt virusbaserad.
Om svalginfektionen är lindrig kan man insjukna i angina även utan feber. Den streptokockbakterie som orsakar angina kan även vara en del av den normala bakteriefloran i svalget, vilket innebär att svalgodlingen kan ge ett positivt resultat även om det inte förekommer några symtom på angina.
Symtomen på angina vara cirka en vecka. Ofta lindras symtomen efter 2–3 dagar, även utan antibiotikabehandling.

Följdsjukdomar

Angina kan som obehandlad orsaka följdsjukdomar, till exempel halsböld. Med antibiotikabehandling varar angina vanligtvis endast några dagar kortare tid, men minskar förekomsten av halsböld.
Streptokock A kan även orsaka impetigo och i sällsynta fall allvarliga allmänna infektioner. Tidigare var det viktigt att behandla angina på grund av följdsjukdomen reumatisk feber. Bakteriestammen har dock förändrats så, att reumatisk feber inte på länge har förekommit i Finland.

Angina hos barn

Angina orsakad av streptokock A är vanligast bland barn i lek- och skolåldern; upp till 10–30 procent av svalginfektionerna är orsakade av streptokock A. Svalginfektioner bland barn under tre år är vanligtvis virusbaserade och endast sällan bakteriebaserade. Även en virussjukdom kan hos småbarn påminna om en svalginfektion orsakad av streptokock och kan leda till hög feber.

Hur konstateras angina?

Merparten av de svalginfektioner som vuxna personer insjuknar i är virussjukdomar och endast 5–10 procent orsakas av streptokock. Symtomen vid en vanlig virusbaserad influensa kan vara mycket likadana som vid angina, vilket innebär att en bakteriebaserad sjukdom inte kan avskiljas från en virussjukdom enbart utgående från symtom och svalgets utseende. Den enda tillförlitliga metoden är en svalgodling. Det är viktigt att skilja på bakterie- och virussjukdom, eftersom en inflammation orsakad av bakterier ofta kräver antibiotikabehandling. På så sätt kan man identifiera de patienter som drar nytta av en antibiotikabehandling och kan undvika onödiga antibiotikabehandlingar.

En svalgodling är det mest tillförlitliga sättet att hitta svalginfektioner orsakade av streptokock A, men man måste vänta på resultatet i 1–2 dygn. Idag finns det utöver det konventionella snabbtestet även ett nyare och ännu mer tillförlitligt test och resultatet fås inom 1–2 timmar.

Behandling av angina

Symtom på angina, feber och halsont kan behandlas hemma med antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol. Ofta blir symtomen på angina lindrigare och går om av sig själva efter några dagar, även utan en antibiotikabehandling. Antibiotika rekommenderas dock vid behandlingen av angina, eftersom detta minskar risken för halsböld. Dessutom rekommenderas att man byter tandborste i mitten av antibiotikabehandlingen för att bakterier i den inte ska orsaka en ny inflammation. Om en bakteriebaserad angina har kraftiga symtom, är långvarig eller upprepas minst fyra gånger om året rekommenderas en läkarens bedömning av om tonsillerna eventuellt borde tas bort.

När ska jag gå till läkaren?

Angina går över även utan antibiotikabehandling, men då är risken för följdsjukdomar större. Det lönar sig att gå till läkaren om du har mycket halsont och får feber, men inte några andra tydliga influensasymtom. Du kan kontakta läkare även via MinMehiläinen-appen och -nättjänsten Digikliniken, skicka en fråga eller vid behov bilder. Allmänläkaren svarar kl. 7–23 varje dag.

Om du är gravid och misstänker angina lönar det sig att genomgå en läkemedelsbehandling. Penicillin, som vanligtvis ordineras för behandling av angina, kan tryggt användas även under en graviditet.

När kan jag återgå till arbetet, skolan eller daghemmet?

Angina smittar inte efter 24 timmar från det att antibiotikabehandlingen har inletts. Därefter kan du åter vara i skolan eller daghemmet, om du känner att du orkar. En vuxen behöver inte vara borta från arbetet på grund av smittorisken, utan hälsotillståndet avgör sjukledighetens längd.

Specialister och verksamhetsställen

Antti Aarnisalo
Dos, Korva-,nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Maija Aittola
LL, Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Risto Auvinen
Korva, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
9.8
Ilmari Böss
KNK-tautien ja allergologian erikoislääk.
Katso seuraava vapaa aika
huhtikuu 2021viikko 15
Ei vapaita aikoja tälle valinnalle, ole hyvä ja ota yhteyttä soittamalla numeroon:010 414 00*