Spiral som preventivmedel

En spiral är ett preventivmedel som införs i livmodern och som lämpar sig för både kvinnor som inte har och som har fött barn. En spiral är ett behändigt och långvarigt preventivmedel med utmärkt effekt. Det finns flera olika slags spiraler: hormonspiraler som innehåller gulkroppshormon och kopparspiraler som inte innehåller hormon. Spiralerna finns också i olika storlekar.

Val av spiral

Det lönar sig att diskutera olika spiralalternativ med din gynekolog, eftersom valet alltid påverkas av individuella faktorer. Det lönar sig att låta en gynekolog undersöka livmoderns storlek och uppbyggnad innan spiralen införs. Du kan ta med dig spiralen till mottagningen. Det är förmånligast för kunden att själv hämta en spiral som har ordinerats för behandling av sjukdom (behandling av riklig menstruation eller som del av hormonersättning) på apoteket och på så sätt få FPA-ersättning. FPA-ersättning kan inte beviljas för spiraler som har köpts från Mehiläinen. Beroende på tillverkare kostar en spiral mellan 100 och 150 euro. Spiralernas livstid varierar: hormonspiralerna skyddar 3–7 år beroende på tillverkare, kopparspiralerna 5–10 år.

Hormonspiral eller kopparspiral?

Hormonspiral

För den som lider av riklig eller smärtsam menstruationär hormonspiralen det bästa alternativet, eftersom den effektivt minskar blödningen och vanligtvis lindrar menstruationssmärtor. Som preventivmedel är en hormonspiral det effektivaste preventivmedlet. Hos några som använder hormonspiral kan i början uppstå biverkningar, till exempel ömma bröst, fet hy eller akne eller övergående cystor på äggstockarna. Hormonspiraler finns i två olika storlekar och med tre olika hormonnivåer. Bland dessa är Mirena®-spiralen den effektivaste mot rikliga blödningar. Hormonspiraler rekommenderas inte till kvinnor som har haft bröstcancer.

Kopparspiral

En kopparspiral lämpar sig för dem som vill ha ett alternativ utan hormoner. En kopparspiral ger ökade blödningar och lämpar sig därför inte för kvinnor med rikliga blödningar. En kopparspiral lindrar inte menstruationssmärtorna. En kopparspiral hör även samman med en något ökad risk för bakteriell vaginos. Kopparspiraler finns i olika storlekar och former.

Införande av spiral

Innan en spiral införs ska man alltid säkerställa att man inte är gravid. Använd ett tillförlitligt preventivmedel åtminstone fram till att spiralen införs. Eventuella könssjukdomar (till exempel klamydia) ska vid behov uteslutas innan spiralen införs.

Det rekommenderas att spiralen införs inom en vecka efter att menstruationen har börjat, det vill säga under blödningen eller genast efteråt. Vid rikliga blödningar lönar det sig att införa spiralen först när blödningen redan har minskat. Om menstruationen uteblir eller är oregelbunden ska du komma överens med din gynekolog om när spiralen ska införas.

Om du använder ett hormonellt preventivmedel (p-piller, vaginalring eller p-plåster, minipiller eller p-stav) kan spiralen införas under vilket skede av menstruationscykeln som helst. Efter graviditet kan en spiral införas 6–12 veckor efter förlossningen när livmodern har återhämtat sig tillräckligt. Man behöver inte vänta på att menstruationen ska börja, men en eventuell graviditet måste alltid uteslutas.

Smärta i samband med att spiralen införs kan lindras med värkmedicin (till exempel 600–800 mg ibuprofen och 1 g paracetamol) 1–1,5 timmar innan spiralen införs. Vid behov kan bedövning användas. Efter ingreppet behövs ingen sjukledighet, men det lönar sig att vila en stund. Kom överens om uppföljningsbesök med din gynekolog.

Särskilt efter införandet av en hormonspiral ska man vara beredd på eventuella extra blödningar. Eventuella inflammationer ska behandlas omsorgsfullt under övervakning av en gynekolog.

Borttagning av spiral

Spiralen tas bort när den inte längre skyddar, om den orsakar besvärliga symtom eller om man vill bli gravid. En spiral tas vanligtvis bort under menstruationen, men kan även göras vid en annan tidpunkt. Om man inte känner till skedet i menstruationscykeln och kvinnan inte vill bli gravid ska man använda kondom i en vecka innan spiralen tas bort för att minimera risken för en graviditet. Efter att spiralen har tagits bort slutar preventivmedlet att fungera och fertiliteten återställs till kvinnans individuella nivå.

Priset på införandet av en spiral

Priset på införandet av en spiral består av läkarens mottagningsarvode, avgift för de tillbehör som används för att införa spiralen, priset på en ultraljudsundersökning och en poliklinikavgift. Om spiralen köps från Mehiläinen, tillkommer även spiralens pris. Mehiläinens läkarcentraler har tillgång till de vanligaste spiralerna. Om ingreppet kräver bedövning eller assisterande personal debiteras detta separat.

Läs även:

Sakkunnig för artikeln är Tuuli Soini, MD, specialist inom kvinnosjukdomar och förlossningar

Specialister och verksamhetsställen

Minna Ahonen
LL , naistentautien ja synnytysten el
9.6
Ansa Aitokallio-Tallberg
Gynekologi, perinatologi
9.5
Seija Ala-Nissilä
Dos, naist. ja synn. erikoislääkäri
10
Teija Lehmonen (Alanko)
LL,Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri