Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är mycket vanlig särskilt hos kvinnor. Det beror vanligtvis på att tarmbakterier kommer åt att ta sig upp via urinröret till urinblåsan.

Kvinnor har ett kortare urinrör än män och därför drabbas män mer sällan. Ibland finns urinvägsinfektionen i de övre urinvägarna och kallas då njurbäckeninflammation. Orsaken till denna är ibland en avvikande uppbyggnad av urinvägarna och därför utför man i samband med en urinvägsinfektion med feber en ultraljudsundersökning och andra tilläggsutredningar.

Symtom vid urinvägsinfektion

Vanliga symtom på urinvägsinfektion är

  • tätare behov av att urinera
  • sveda eller smärta vid urinering
  • molvärk i nedre delen av buken
  • feber (på finska) (njurbäckeninflammation – det finns nödvändigtvis inte några urinsymtom)
  • smärta i revben-rygg (njurbäckeninflammation)

Behandling av urinvägsinfektion

Om symtomen är tydliga och det till exempel är frågan om en tillfällig infektion på bålnivå inleds behandlingen utan urin- och blodprov. Antibiotikabehandlingen tar 3–5 dygn. Om kvinnan är gravid, symtomen är otydliga eller är förknippade med feber behövs en urinodling och eventuellt andra laboratorieprov. Från blodet mäts ofta infektionsvärdet. Könssjukdomar ska uteslutas.

Hos gravida kvinnor behandlas och efterkontrolleras urinvägsinfektioner omsorgsfullt. Urinvägsinfektioner hos män hör ofta samman med prostatit (på finska) och såväl diagnosticeringen och behandlingen är något annorlunda än hos kvinnor. Urinvägsinfektioner hos barn (på finska) utreds och behandlas även mycket omsorgsfullt, barn behandlas oftare på sjukhus än vuxna.

Om infektionerna hos en kvinna som i grunden är frisk upprepas tre gånger under ett år kan man inleda en förebyggande behandling för ett halvt eller ett år, antingen med antibiotika dagligen eller med en engångsdos antibiotika i samband med samlag. Samlag gör att vissa kvinnor enklare insjuknar i urinvägsinfektion, även om det inte är frågan om en könssjukdom. Bland äldre kvinnor orsakar tunnare och torrare slemhinnor även enklare en infektion och då kan man prova på en lokalbehandling med östrogen. Tranbärs- och lingonjuice minskar risken för att urinvägsinfektionen ska upprepas.

Förebyggande av urinvägsinfektion

Hygien

Urinvägsinfektion kan förebyggas genom att ta hand om hygienen. Överdriven tvätt av underlivet kan bidra till urinvägsinfektioner.

Vacciner och andra immunterapier

Syftet med immunterapier och vacciner är att förbättra slemhinnornas försvar. De undersöks flitigt på grund av den ökande förekomsten av antibiotikaresistens. Vacciner eller sprejer finns ännu inte att få.

Samlag

Om samlag upprepade gånger orsakar infektioner, är det bra att urinera genast efter samlaget. Ett annat alternativ är att använda en engångsdos av ett antibiotikum som tas efter samlaget. Om patienten har fler än tre urinvägsinfektioner per år är det möjligt att pröva på förebyggande behandling i ett halvt eller ett år.

Du får enkelt och snabbt hjälp med behandlingen av en urinvägsinfektion via appen MinMehiläinen och nättjänsten Digikliniken eller genom att ringa till Mehiläinen och boka tid till en allmänläkare eller gynekolog. En gynekologundersökning är också till nytta när man utreder orsaken till upprepade infektioner.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.3