Endometrios

Endometrioosi on krooninen sairaus, joka heikentää naisen elämänlaatua ja voi aiheuttaa lapsettomuutta, minkä vuoksi sitä hoidetaan aktiivisesti. Gynekologille kannattaa aina hakeutua, jos kuukautiskivut ovat kovia. 

Endometrios är en gynekologisk sjukdom som orsakar kronisk smärta och som förekommer hos upp till 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Man känner inte till den exakta orsaken, men man vet att sjukdomen hör samman med genetisk predisposition.

Vid endometrios förekommer vävnad som påminner om livmoderslemhinna växer utanför livmodern, vanligtvis på ytan av livmodern och dess sidovävnader, äggstockarna, urinblåsan eller tarmarna. Endometrios reagerar på de hormonella förändringarna under menstruationscykeln på samma sätt som livmoderslemhinnan. Till följd av detta uppstår en kronisk inflammationsreaktion i endometriosvävnaden, vilket kan orsaka ärrvävnad och fästen. Endometrios kan även förekomma som endometrioscystor på äggstockarna, det vill säga endometriom.

Symtom på endometrios

Vanliga symtom på endometrios är:

  • smärtsam menstruation och smärtor i nedre delen av buken
  • smärta vid avföring
  • smärta vid urinering
  • samlagssmärta
  • mellanblödningar (småblödningar)
  • barnlöshet

Symtomen på endometrios beror ofta på var endometriosvävnaden finns. Vanligtvis förekommer menstruationssmärta som kan börja redan flera dagar före menstruationsblödningen. Endometrios hör ibland samman med smärta vid samlag, urinering och avföring. Det kan även förekomma mellanblödningar. Symtomen kan börja redan i tonåren. Ibland är barnlöshet det enda symtomet på endometrios.

Symtomen och resultaten av en gynekologisk undersökning kan hjälpa till vid diagnosticeringen av endometrios. Livmodern och intilliggande vävnader ömmar vid en gynekologisk undersökning och vid en ultraljudsundersökning kan man se endometrioscystor på äggstockarna. En slutlig diagnos på endometrios kan göras med en titthålsoperation, men detta behövs vanligtvis inte eftersom behandlingen kan inledas redan när en misstanke om endometrios uppstår.

Behandling av endometrios

Endometrios är en kronisk sjukdom som försämrar kvinnans livskvalitet och kan orsaka barnlöshet och därför innebär aktiv behandling. Boka alltid tid till en gynekolog om du har kstarka menstruationssmärtor (på finska).

Endometrios kan ännu inte botas med hjälp av läkemedelsbehandling, men symtomen kan oftast lindras effektivt. En utveckling av sjukdomen kan förebyggas eller göras långsammare med hormonella preventivpreparat (bland annat p-piller och hormonspiral och smärtorna kan lindras med värkmedicin.
I de allvarligaste fallen kan en operation vara nödvändig. Om kvinnan dessutom önskar bli gravid används inte några hormonella preventivpreparat. I stället behandlas sjukdomen enligt symtom. Endometrios försvinner vanligtvis i övergångsåldern.

Endometrios och barnlöshet

Allt fler par lider av ofrivillig barnlöshet. Merparten av endometriospatienterna blir spontant gravida, men endometrios kan orsaka barnlöshet genom att försvaga funktionen i äggstockarna och äggledarna. Endometrios konstateras hos cirka var fjärde kvinna som lider av barnlöshet. Ju allvarligare endometrios, desto sämre fertilitet.

Det finns behandling för barnlöshet på grund av endometrios. Efter en behandling av endometrios blir cirka 20 procent av kvinnorna spontant gravida inom sex månader. Om en graviditet inte inleds spontant trots behandlingen är provrörsbefruktningen den effektivaste behandlingsmetoden.

Läs mer:

Information om barnlöshet 
Vanliga frågor om barnlöshet

Erfarenheter av endometrios

Smärtor orsakade av endometrios har begränsats Tiias liv ända från tonåren. Hon var redan tvungen att vänja sig vid tanken på barnlöshet, men blev ändå gravid.

Berättelsen om Tiia som lider av endometrios (på finska)

Läs mer:

Gynekologiskt besök
Menstruationssmärtor och rikliga blödningar (på finska)
Smärta i underlivet hos kvinnor
Spiral som preventivmedel

Sakkunnig för artikeln är Tuuli Soini, MD, specialist inom kvinnosjukdomar och förlossningar.

Specialister och verksamhetsställen

Minna Ahonen
LL , naistentautien ja synnytysten el
9.5
Ansa Aitokallio-Tallberg
Gynekologi, perinatologi
9.6
Seija Ala-Nissilä
Dos, naist. ja synn. erikoislääkäri
10
Teija Lehmonen (Alanko)
LL,Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri

Läs mer