Mehiläinen tar det elektroniska Patientdataarkivet i bruk

Mehiläinen tar det elektroniska Patientdataarkivet i bruk under våren. I fortsättningen sparas patientdata om Mehiläinens kunder utöver Mehiläinens eget patientdatasystem även i det elektroniska Patientdataarkivet, som är en del av det nationella hälsoarkivet Kanta. Utöver Patientdataarkivet omfattar Kanta-tjänsterna även ett arkiv för elektroniska recept samt Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor kan du granska dina patientuppgifter och hantera användningen av dina uppgifter. Läs mer om det elektroniska Patientdataarkivet. 

Vi hoppas att våra kunder ger samtycke till visning av deras patientdata i det elektroniska arkivet via Mina Kanta-sidor innan de kommer till mottagningen. Med samtycke från patienten kan patientdata användas i både den offentliga och privata hälso- och sjukvården i hela landet. Efter samtycke kan kunden förbjuda utlämnande av information från Patientdataarkivet. Ta Mina Kanta-sidor i bruk. 

Läs mer www.kanta.fi/sv/ .

Närmare hälsouppgifter i MinMehiläinen

I MinMehiläinen, sparas samma patientdata som i det elektroniska Patientdataarkivet. Därutöver kan du i MinMehiläinen granska din egen och dina barns hälsohistoria samt laboratorieresultat och utlåtanden om röntgenbilder och andra bilddiagnostiska undersökningar.

Läs mer om MinMehiläinen. 

Specialister

Ainokaisa Karaiste
Naistentautien ja synn.erikoislääkäri
9.9
Suvi Rauttamo
Röntgenhoitaja
Petri Jalli
Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi
9.7
Tiina Suominen
Röntgenhoitaja
Se andra specialister