Mehiläinen tar det elektroniska Patientdataarkivet i bruk

Mehiläinen tar det elektroniska Patientdataarkivet i bruk under våren. I fortsättningen sparas patientdata om Mehiläinens kunder utöver Mehiläinens eget patientdatasystem även i det elektroniska Patientdataarkivet, som är en del av det nationella hälsoarkivet Kanta. Utöver Patientdataarkivet omfattar Kanta-tjänsterna även ett arkiv för elektroniska recept samt Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor kan du granska dina patientuppgifter och hantera användningen av dina uppgifter. Läs mer om det elektroniska Patientdataarkivet.

Vi hoppas att våra kunder ger samtycke till visning av deras patientdata i det elektroniska arkivet via Mina Kanta-sidor innan de kommer till mottagningen. Med samtycke från patienten kan patientdata användas i både den offentliga och privata hälso- och sjukvården i hela landet. Efter samtycke kan kunden förbjuda utlämnande av information från Patientdataarkivet. Ta Mina Kanta-sidor i bruk.

Läs mer www.kanta.fi/sv/.

Närmare hälsouppgifter i MinMehiläinen

I MinMehiläinen, sparas samma patientdata som i det elektroniska Patientdataarkivet. Därutöver kan du i MinMehiläinen granska din egen och dina barns hälsohistoria samt laboratorieresultat och utlåtanden om röntgenbilder och andra bilddiagnostiska undersökningar.

Läs mer om MinMehiläinen.