Kyösti Kauppinen

Radiologian erikoislääkäri
Privatpraktiserande läkare
Tervetuloa vastaanotolle!

Specialområde och speicalkompetens

  • Nativröntgen, specialiserande