Influensa – Ta hand om den i tid

Influensa är en infektion i de övre luftvägarna som förorsakas av influensavirus (typ A och B) och som förekommer varje vinter. Influensan kan förorsaka långa sjukperioder och följdsjukdomar även hos friska vuxna. Till särskilda riskgrupper hör små barn, äldre människor och människor som lider av kroniska sjukdomar. 5–15 % av befolkningen insjuknar i influensa varje vinter.

– Vi kan konstatera om patienten har fått av influensaviruset genom ett pålitligt snabbtest som tas från näs-svalgrummet. Som snabbast kan läkaren reda ut patogenen och välja den rätta behandlingen redan inom en halv timme efter provtagningen, berättar Kristina Hotakainen, chef inom Mehiläinens laboratoriesektor

Symptom på influensa

Typiska symptom på influensa är hög feber som stiger plötsligt utan egentlig snuva, muskelvärk, huvudvärk i pannan, hosta som blir värre och ofta också smärta i buken. Symptomen börjar snabbt och patienten känner sig sjuk. Senare, när sjukdomen utvecklas vidare, får patienten svår hosta och andra luftvägssymptom.

Behandling av influensa

Eftersom influensa är en virussjukdom har antibiotika ingen effekt på den. Sjukdomen skiljer sig från vanliga förkylningar. Friska vuxna i arbetsför ålder drabbas vanligen av en säsongsinfluensa som kan komma med hög feber men som blir bättre med hemvård.

Om du har symptom lönar det sig att stanna hemma. Oftast räcker det med att du vilar hemma, dricker mycket vätskor och lindrar symptomen genom att ta värkmediciner och smärtstillande medel. Om du inte får följdsjukdomar bör du bli bättre inom två veckor.

– De som hör till riskgrupperna bör söka sig till läkaren så fort de typiska symptomen börjar. De som inte har kroniska sjukdomar bör besöka läkare om febern är hög och allmäntillståndet är dåligt, berättar Jukka Vakkila, specialistläkare inom barnsjukdomar vid Mehiläinen. Mot influensaviruset finns ett specifikt virusläkemedel som förebygger att viruset ökar sig. Om man börjar ta influensaläkemedlet i början av sjukdomen, det vill säga inom 48 timmar efter att de första symptomen har framkommit, blir sjukdomen kortare och risken för följdsjukdomar minskar, säger Vakkila. Därför är det viktigt att söka sig till läkarens mottagning strax efter att de typiska symptomen börjar.

Influensa smittar lätt via ytor eller händer till exempel då man skakar hand. När influensaperioden pågår bör du undvika att röra området kring ögonen, näsa och mun.

Förebyggande av influensa

Enkla sätt att förebygga influensa:

  • Tvätta händerna ofta: efter toalettbesök, utevistelse och snytningar samt innan måltider.
  • Undvik att röra ditt ansikte med dina fingrar eftersom det då är lätt för virus att nå andningssystemets slemhinnor.
  • Om du har insjuknat och har hosta, hosta inte mot andra människor utan i en näsduk eller i din ärm.

Att ta influensavaccinet är det mest effektiva sättet att skydda sig mot influensa

Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sig mot influensa och förhindra dess spridning. Att vaccinera en vuxen som har god grundhälsa och som är i arbetsför ålder kan i bästa fall förhindra 7–8 av 10 influensainfektioner. Influensavirus muterar sig varje år så det lönar sig att ta vaccinet mot säsongsinfluensa på nytt varje höst.

Att motståndet utvecklas tar två veckor och vaccinet innehåller inga levande virus, så du kan inte smittas från vaccinet. Vaccinet mot säsonginfluensa skyddar endast mot influensa; den skyddar inte mot flunsa eller andra luftvägsinfektioner.

Även om du skulle insjukna i influensa, brukar de som har tagit vaccinet brukar ha lindrigare symptom än de som inte tagit vaccinet. Som vanligt rekommenderar vi att de som hör till riskgrupperna på grund av sitt hälsotillstånd tar influensavaccinet som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar samt diabetes är exempel på kroniska sjukdomar vars behandling omfattar den årliga influensavaccinationen