Influensa – Ta hand om den i tid

Influensa är en akut inflammation i de övre luftvägarna som orsakas av influensavirus (typ A och B) och som förekommer varje vinter. Influensa kan orsaka lång sjukfrånvaro och följdsjukdomar även hos friska vuxna. Särskilt barn under skolåldern, gravida, personer över 65 år, personer som tillhör en riskgrupp på grund av en sjukdom samt deras anhöriga drar nytta av influensavaccinet. Varje vinter insjuknar 5–15 procent av befolkningen i influensa.

– Vi kan konstatera influensaviruset genom ett pålitligt snabbtest som tas från nässvalget. Som snabbast kan läkaren utreda patogenen och välja rätt behandling redan inom en halv timme efter provtagningen, berättar Kristina Hotakainen, laboratoriesektorchef vid Mehiläinen.

Läs även:
Influensavaccin är det bästa skyddet mot influensa

Symtom på influensa

Typiska symtom på influensa är hög feber som stiger plötsligt utan egentlig snuva, muskelvärk, hosta som förvärras, huvudvärk i pannan samt ofta också magsmärtor. Symtomen börjar snabbt och patienten känner sig sjuk. Först i en senare fas av sjukdomen utvecklas en svår hosta och andra luftvägssymtom.

Behandling av influensa

Eftersom influensa är en virussjukdom har antibiotika ingen effekt på den. Sjukdomen skiljer sig från en vanlig förkylning. Friska personer i arbetsför ålder drabbas vanligen av en säsongsinfluensa med hög feber, men som lindras med hemvård.

Personer med symtom bör stanna hemma. Oftast räcker det med att du vilar hemma, dricker mycket vätska och lindrar symptomen med smärtstillande läkemedel. Om du inte får följdsjukdomar bör du tillfriskna inom två veckor.

– Riskgrupper bör söka läkarvård så fort de typiska symtomen börjar och likaså de som inte har kroniska sjukdomar om febern är hög och allmäntillståndet är dåligt, berättar Jukka Vakkila, specialistläkare inom barnsjukdomar vid Mehiläinen. Det finns ett specifikt virusläkemedel mot influensaviruset som förebygger att det förökar sig. Om man börjar ta influensaläkemedlet i början av sjukdomen blir sjukdomen betydligt kortare och risken för följdsjukdomar minskar, säger Vakkila.

För att kunna konstatera sjukdomen och inleda behandlingen av influensa hos riskgrupper är det därför viktigt att söka läkarvård så snart de typiska symtomen börjar.

Förebyggande av influensasmitta

Enkla sätt att förebygga influensa:

  • Tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök, snytningar och utevistelse samt före måltider.
  • Undvik att röra ansiktet med fingrarna eftersom viruset då sprider sig lätt till andningsorganens slemhinnor.
  • Om du har insjuknat och har hosta, hosta inte mot andra personer utan i en näsduk eller i din ärm.

Influensavaccinet är det mest effektiva sättet att skydda sig

Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sig mot influensa och förhindra att den sprider sig. Att vaccinera en i grunden frisk person i arbetsför ålder kan i bästa fall förhindra 7–8 av tio influensainfektioner. Säsongsinfluensavaccinet ska tas på nytt varje höst, eftersom influensavirusen förändras varje år.

Det tar ungefär två veckor att utveckla ett skydd. Vaccinet innehåller inga levande virus, så du kan inte få influensa av det. Vaccinet mot säsonginfluensa skyddar endast mot influensa. Det skyddar inte mot vanliga förkylningar eller andra luftvägsinfektioner.

Även om du skulle insjukna i influensa brukar de som vaccinerat sig få lindrigare symptom än de som inte gjort det. Som vanligt rekommenderar vi att de som tillhör en riskgrupp på grund av sitt hälsotillstånd och deras anhöriga tar influensavaccinet som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar samt diabetes är exempel på bakomliggande sjukdomar vars behandling omfattar den årliga influensavaccinationen.

Boka tid för influensavaccination

Utöver det influensavaccin som används i det nationella vaccinationsprogrammet, kan personer över 60 år välja att ta ett influensavaccin med hög dos i Mehiläinen.

Boka tid för influensavaccination med hög dos

joulukuu 2022viikko 49