Tandreglering

Tandreglering kan behövas av både funktionella och estetiska skäl. Behandling ges åt patienter i alla åldrar, men de bästa resultaten uppnås när behandlingen påbörjas i uppväxtåldern. Då kan man förutom den egentliga regleringen även styra käkens utveckling. Vi fattar ett beslut om tandreglering alltid på basis av individuell undersökning och omsorgsfull planering.