Tandreglering

Tandreglering kan vara nödvändig av både funktionella och estetiska orsaker. Tandreglering utförs på personer i alla åldrar, men man uppnår bästa slutresultat om behandlingen inleds redan i uppväxtåldern. Då kan man utöver den egentliga tandregleringen även styra käkarnas utveckling.

Bettfel är den vanligaste orsaken till tandreglering

Bettfel är den vanligaste orsaken till tandreglering. Det lönar sig att behandla ett felaktigt bett, eftersom detta kan göra tuggandet svårare och orsaka huvudvärk och smärta i ansiktet. Om bettfelet är gravt räcker nödvändigtvis inte enbart en tandreglering, utan det krävs även ett kirurgiskt ingrepp.

Vid tandreglering behövs avtagbara eller fasta tandregleringsskenor som, beroende på behandlingen, används hela tiden eller endast på kvällar och nätter. Under behandlingen är det ännu viktigare än vanligt att borsta tänderna.

Hos barn tar tandregleringen vanligtvis några år. Hos vuxna kan korrigeringen av ställningen för en enskild tand ske till och med på några månader. En mer omfattande behandling kan ta upp till mellan två och tre år. Efter behandlingen genomförs vanligtvis ett uppföljningsskede för att tänderna inte ska återta sin ursprungliga ställning.

Pris för tandreglering

Det finns inget enhetligt pris för tandreglering. En tandläkare specialiserad på tandreglering fattar alltid ett beslut om tandreglering utgående från en individuell undersökning och omsorgsfull planering och ger, om det är möjligt, ett kostnadsförslag för hela din behandling.

Utöver traditionella metoder för tandreglering utför Hammas Mehiläinens tandläkare även tandregleringar med osynliga och avtagbara Invisalign-regleringsskenor.

Boka tid via Mehiläinens tidsbokning  eller genom att ringa kundtjänsten 010 273 8000 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).