Smärta i nedre delen av buken hos kvinno

Det viktigaste vid utredning av orsaken till smärta i nedre delen av buken är att bedöma om patienten behöver akut vård. Därför görs en gynekologisk undersökning och ofta även en ultraljudsundersökning via slidan.

Nästan alla kvinnor lider ibland av smärta i nedre delen av buken. Oftast är det fråga om ett lindrigt och tillfälligt besvär som försvinner av sig självt. Hos kvinnor beror smärtan i nedre delen av buken vanligtvis på antingen tarmbesvär eller gynekologiska orsaker. Det viktigaste är att identifiera symtom som kräver läkarvård. Om din buksmärta är svår eller har andra symtom bör du uppsöka läkare.

Boka tid till gynekolog

Smärtans läge och karaktär

Det är viktigt att följa smärtsymtomet: hur kraftigt det är, hurdant det är (om smärtan till exempel är ilande, molande eller en känsla av tryck eller om den kommer i vågor), om smärtan avtar eller tilltar, på vilket område i buken smärtan känns och om smärtan strålar ut i andra kroppsdelar, till exempel ryggen. Det är bra att observera om smärtan blir värre när man rör sig eller vilar. Man kan också följa om smärtan förekommer i ett visst skede av menstruationscykeln eller om man har avvikande blodblandade eller vitaktiga flytningar. Dessutom är det viktigt att veta om det samtidigt förekommer feber.

Ibland kan smärtan endast kännas på ena sidan av buken. Detta kan tyda på att även orsaken till smärtan finns på denna sida. Smärta på högra sidan av nedre delen av buken kan bland annat bero på blindtarmsinflammation. Smärta på vänstra sidan kan däremot till exempel vara ett tecken på divertikulit.

Ibland kan smärtan även kännas i övre delen av buken, vilket kan innebära att det inte är fråga om ett gynekologiskt besvär. Bland annat refluxsjukdom och gallstenar kan orsaka smärta i övre delen av buken. Ibland kan även ryggsjukdomar förorsaka strålningssmärta i magtrakten. För att säkerställa diagnosen är det därför viktigt att besöka läkare.

Orsaker till smärta i nedre delen av buken

Smärta i nedre delen av buken hos kvinnor kan bero på flera orsaker. De vanligaste orsakerna är:

 • inflammation i livmodern eller slidkatarr
 • könssjukdom (till exempel klamydia)
 • urinvägsinfektion
 • blindtarmsinflammation
 • äggstockscysta eller ovarialtorsion (vridning av äggstocken)
 • menstruationsbesvär eller endometrios
 • ovulationssmärta
 • myom i livmodern
 • äggstockstumörer (till exempel äggstockscancer)
 • utomkvedshavandeskap
 • missfall
 • divertikulit
 • irritabel tarm (IBS)
 • tillstånd efter gynekologiska ingrepp (till exempel insättning av spiral eller gynekologisk operation).

Utredning av orsaken till smärta i nedre delen av buken

Det viktigaste vid utredning av orsaken till smärta i nedre delen av buken är att bedöma om patienten behöver akut vård. Därför görs en gynekologisk undersökning och ofta även en ultraljudsundersökning via slidan. Med hjälp av ultraljudsundersökningen kan man se livmodern, äggstockarna och områdena kring dem, vilket förbättrar diagnostiken. Man kan till exempel upptäcka eventuella cystor och tumörer i äggstockarna och myom i livmodern samt undersöka olika problem under graviditeten.

Vid misstanke om inflammation tas ofta ett klamydia- och gonorrétest, CRP-prov samt urinprov. Om det är möjligt att patienten är gravid görs även ett graviditetstest. Oftast behöver man inte ta ett Papa-prov i samband med akut smärta i nedre delen av buken, men vid långvarigare besvär kan det vara motiverat om det har gått mer än 1–2 år sedan det senaste provet. I oklara fall görs ibland en magnetkameraundersökning (MRI).

Om smärtan i nedre delen av buken inte uppenbarligen verkar vara ett gynekologiskt besvär samarbetar gynekologen med andra specialister för att diagnostisera besväret.

Boka tid till gynekolog

Behandling av smärta i nedre delen av buken

Ofta kan läkaren fastställa diagnosen under mottagningen och den lämpliga vården kan inledas direkt. Ibland kan smärtan eller symtomen dock förutsätta jourvård.

När ska jag gå till läkaren?

Om smärtan i nedre delen av buken är kraftig eller om du samtidigt har några av följande symtom, ska du omedelbart söka läkarvård:

 • feber
 • illamående eller kräkningar under flera dagar
 • blod i avföringen eller blodiga kräkningar
 • magen är känslig för beröring
 • smärtan har varat i flera dagar
 • du är gravid
 • du har fått en skada i buken eller slidan innan smärtan började.

Ovannämnda symtom kan till exempel tyda på en inflammation eller en blödning i magtrakten, som kräver akut vård.

Under tidig graviditet förekommer ofta lindrig smärta i nedre delen av buken, men ibland kan smärtan vara ett tecken på utomkvedshavandeskap. Om smärtan är kraftig eller om du samtidigt har blödningar, ska graviditetens status alltid kontrolleras med hjälp av en ultraljudsundersökning. Det är även möjligt att symtomen beror på en gynekologisk tumör eller en annan tumör i magtrakten som kräver akut vård. Om du är osäker på dina symtom, kontakta alltid läkare.

Boka tid till gynekolog

Boka tid till gastroenterologer

Expert för artikeln är Tuuli Soini, MD, specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar

Specialister och verksamhetsställen

Minna Ahonen
LL , naistentautien ja synnytysten el
9.6
Ansa Aitokallio-Tallberg
Gynekologi, perinatologi
9.7
Seija Ala-Nissilä
Dos, naist. ja synn. erikoislääkäri
10
Teija Lehmonen (Alanko)
LL,Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri