Fysioterapi

Mehiläinen erbjuder mångsidiga och högklassiga fysioterapitjänster för unga, personer i arbetsför ålder och äldre. Fysioterapitjänster erbjuds för såväl privat- som företagshälsovårdskunder och även för idrottare.

Inom fysioterapin framhävs individens egen aktivitet och förebyggande, och vid behov erbjuds klienten också lämplig terapeutisk behandling.

Till fysioterapitjänsterna hör bland annat

  • mångsidig utredning och behandling av smärttillstånd i stöd- och rörelseorganen
  • behandling av idrottsskador
  • rehabilitering efter operationer
  • behandling av arbetsrelaterade belastningsskador
  • fysioterapeutisk handledning och rådgivning samt manuell terapi

Fysioterapeuterna har ett nära samarbete med andra experter, såsom Mehiläinens olycksfallsteam.

Tidsbokning till fysioterapin

I de flesta fall kommer man till fysioterapin med remiss från en läkare, men man kan också vända sig hit utan läkarremiss. För FPA-ersättning krävs dock en läkarremiss.

Ta kontakt och boka tid för ett första besök via vår webbtidsbokning eller genom att ringa till vår kundtjänst.

Läs mer: OMT-fysioterapi