Mehiläinen Arbetslivsskydd för företag

Mehiläinen Arbetslivsskydd är en heltäckande hälso- och välbefinnandetjänst som är riktad mot företag och som förutom heltäckande företagshälsovård även inkluderar vård av sjukdomar och olyckor på Mehiläinens verksamhetsställen för en fast årsavgift. Tjänsten har utvecklats för ett ökande kundbehov, där de viktigaste målen är följande:

  • Minimering av faktorer som försämrar personalens arbets- och funktionsförmåga med förebyggande företagshälsovård och även en så heltäckande vård av sjukdomar och olyckor som möjligt
  • En snabbare vårdprocess och återgång till arbete genom att koncentrera personalens alla hälso- och välbefinnandetjänster till ett och samma ställe
  • Behov att hantera och förutse kostnader med hjälp av en fast prissättningsmodell
  • Behov att koncentrera alla hälsouppgifter om personalen till en elektronisk tjänst i realtid

Mehiläinen Arbetslivsskydd har utvecklats utifrån dessa behov. Med hjälp av tjänsten sköter företaget om sin attraktiva arbetsgivarimage och de anställda får all vård och service som de behöver snabbt på ett och samma ställe via den egna företagsläkaren. Arbetslivsskyddet erbjuder företaget alla centrala tjänster som ingår i Mehiläinens riksomfattande nätverk med verksamhetsställen :

Talenom Oyj:s verkställande direktör Jussi Paaso: ”Mehiläinen Arbetslivsskydd är en satsning på personalen”

Talenom Oyj är en av Finlands största och snabbast växande mångkunniga företag inom ekonomiadministration. Talenom har en egen programutvecklingsenhet och en omfattande försäljningsorganisation i hela landet, vilket är ovanligt i branschen.

Syftet med Talenoms nya strategi är att bli Finlands bästa arbetsplats. Enligt VD Paaso bidrar införandet av Mehiläinen Arbetslivskydd till att detta mål uppnås. Mehiläinen Arbetslivsskydd inkluderar förutom omfattande företagshälsovård även alla tjänster relaterade till vård av sjukdomar och olyckor i Mehiläinens riksomfattande nätverk med läkarcentraler och sjukhus. Enligt Paaso har erfarenheterna av tjänsten varit utmärkta, och bland annat har tiden för återgång till arbetet blivit snabbare.

– Jag rekommenderar Mehiläinen Arbetslivsskydd till alla företag som satsar på personalens välbefinnande.

Intresserad? Kontakta:
Kimmo Kivelä, Kundchef , Mehiläinen Arbetslivstjänster
+358 40 361 5747 kimmo.kivela(a)mehilainen.fi