Sarveiskalvon tutkimus

Sarveiskalvon paksuusmittaus

Sarveiskalvon paksuus on yksilöllinen ominaisuus, jolla sinänsä ei ole merkitystä näkökykyyn. Paksuissa sarveiskalvoissa silmäpainemittarit antavat kuitenkin yläkanttisia lukemia ja vastaavasti ohuissa mitattu lukema voi olla todellista matalampi. Sarveiskalvon paksuusmittareita on käytössä myös useilla silmälääkärin vastaanotoilla.

Sarveiskalvon topografia

Sarveiskalvo toimii mykiön ohella tärkeänä valoa taittavana paikkana silmässä. Topografialla tutkitaan sarveiskalvon muotoa ja siitä riippuvaa vahvuutta. Sarveiskalvosta on mahdollista määrittää epäsäännöllisyyksiä ja paikallisia ohentumia.

Sarveiskalvon typografia -tutkimus on tarpeen mm. keratoconuksen, eli sarveiskalvon kartiopullistuman, toteamisessa ja seurannassa. Taittovirhekirurgiaa ja linssileikkauksen suunnittelussa topografia kuuluu välttämättömiin esitutkimuksiin. Tutkimus tehdään Töölön Mehiläisessä.

Ohjeita sarveiskalvon topografiaan tulevalle

Sarveiskalvon topografia –tutkimuksessa ei tarvita mustuaista laajentavia laajennustippoja. Kuivasilmäisyydestä kärsivien on hyvä tiputtaa kostutustippoja ahkerasti tutkimusta edeltävästi – kuiva silmä voi häiritä tutkimuksen tekemistä. Tutkimukseen on hyvä varata noin 15 minuuttia.