Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa katse suunnataan tulevaan. Terapiassa asiakas kulkee pienin askelin kohti toivotunlaista tulevaisuuttaan, jonka hän on yhdessä terapeutin kanssa määritellyt ja joka on saavutettavissa.

- Ratkaisut alkavat usein rakentua mielessä nopeastikin, kun henkilö yhdessä terapeutin kanssa alkaa kehitellä toivotunlaista tulevaisuuttaan. Terapeutti edistää ja vauhdittaa tätä prosessia monenlaisilla tekniikoilla, ratkaisukeskeistä psykoterapiaa Mehiläisessä tarjoava psykoterapeutti Elina Latva-Kiskola sanoo.

Ratkaisukeskeisen terapian hyödyt

Ratkaisukeskeinen psykoterapia eroaa muista psykoterapiasuuntauksista paitsi ongelmapuheen vähäisyyden suhteen myös keston ja tapaamisten tiheyden osalta.

- Ajattelun, tunnetapojen ja toiminnan muutoksia tapahtuu ratkaisukeskeisessä terapiassa yllättävänkin nopeasti. Yhden käynnin viikkotahdilla 5-8 viikon sisällä alkaa yleensä tapahtua jo kohtalaisia muutoksia, Latva-Kiskola toteaa.

Tapaamisia on esimerkiksi työterveyden konsultaatioissa tyypillisesti vain muutamia, yleensä kolmesta viiteen. Varsinainen terapiaprosessi voi kestää vuoden tai ylikin.

Terapian jatkuessa tapaamisten väliä harvennetaan. Näin terapeuttiin ei muodostu niin herkästi riippuvuus- ja transferenssisuhdetta, ja henkilöllä on myös aikaa soveltaa ratkaisun rakentamisideoita käytäntöön tapaamisten välillä.

Kenelle ratkaisukeskeinen psykoterapia sopii?

Ratkaisukeskeinen psykoterapia sopii 1-5 kerran sarjana ikään katsomatta kenelle tahansa hankalassa elämäntilanteessa olevalle. Tyypillisesti sitä pidetään lyhyt terapiamuotona, mutta ratkaisukeskeinen soveltuu sekä lyhyt- että pitkäkestoiseen psykoterapiaprosessiin.

Pitkäkestoisempana terapiamuotona se sopii erityisesti

  • masentuneille,
  • ahdistuneille,
  • stressaantuneille,
  • uupuneille ja
  • erilaisissa elämän kriiseissä oleville.

- Esimerkiksi masennus voidaan nähdä tienhaarana, ”elämän inventaariona”, jossa ihminen pysähtyy tekemään uudelleenarviota elämänsä valinnoista ja suunnasta. Masennus voi siis olla hedelmällistäkin maaperää tehdä uudenlaisia valintoja, pienin askelin ja terapeutin tuella, psykoterapeutti Elina Latva-Kiskola sanoo.

Milloin ratkaisukeskeinen psykoterapia ei sovi?

Mikäli henkilö on kokenut varhaiskehityksessään tai lapsuudessaan hyväksikäyttöä, vakavaa laiminlyöntiä tai rankkoja traumoja, voi jokin toinen terapiamuoto olla parempi.

- Joskus henkilöllä on myös iso halu tutkia perusteellisesti menneisyytensä tapahtumia ja luoda yhteyksiä niiden ja nykykäyttäytymisensä, ajattelunsa ja tuntemistapojensa välille. Tuolloin ratkaisukeskeinen terapia ei ehkä ole paras vaihtoehto, Latva-Kiskola toteaa.

Ratkaisukeskeiseen terapiaan hakeutuminen

Ratkaisukeskeiseen terapiaan voit hakeutua varaamalla ajan Mehiläisen kokeneille psykoterapeuteille.

Ratkaisukeskeisen terapian kysymykset

Ratkaisukeskeinen terapiaprosessi käynnistyy usein jo ennen ensimmäistä tapaamista terapeutin antamalla ohjaavalla, tulevaisuuteen suuntaavalla kysymyksellä ”Mitä sellaista elämässäsi jo tapahtuu, minkä haluat jatkuvan?” Tämän tarkoituksena on virittää henkilön tarkkaavaisuus ja muutosprosessin aihioita jo ennen kuin hän tulee ensimmäiselle käynnille.

- Vastaus voi toimia henkilölle pienenä ”oveen koputuksena” muidenkin ajatusten ja uskomusten suhteen. Kannattaa hoitaa ajatuksia, sillä mieli on joustava, Latva-Kiskola huomauttaa.

Mitä ratkaisukeskeisessä terapiassa tapahtuu?

Varsinaisilla käynneillä usein visualisoidaan erilaisin mielikuvin tilanne, jossa henkilöä vaivaava ongelma on poistunut. Edistymistä seurataan joka kerralla erilaisin skaala-asteikoin.

- Terapiassa konstruoidaan elämää vailla kyseistä ongelmaa ja mietitään, mikä kaikki on silloin eri tavalla kuin nyt. Tapaamisten välillä henkilö saa myös pieniä itsetarkkailuun liittyviä, arkeen sidottuja välitehtäviä.

Terapian hyödyt näkyvät melko nopeasti pieninä askelina, jotka vievät kohti yhdessä määriteltyä tavoitetta. Pikku askeleiden korostaminen ja arvostavan palautteen antaminen on tärkeää, sillä liian isot muutosvaatimukset voivat päinvastoin lamata.

- Aina tapahtuu muutosta, ja joillakin ratkaisut alkavat muodostua nopeastikin. Terapeutti pitää huolen siitä, että muutoksen suunta on oikea ja toivetila pysyy koko ajan mielessä, psykoterapeutti Elina Latva-Kiskola tähdentää.

Ratkaisukeskeisen terapian historia

Ratkaisukeskeinen terapiasuuntaus syntyi Yhdysvalloissa 1980-luvulla, ja sen juuret ovat systeemisessä perheterapiassa. Terapeutit huomasivat tuolloin, että ihmiset saavuttavat nopeammin tavoitteitaan, kun he alkavat puhua ”ongelmanmakuisen menneisyytensä” sijaan ennemmin tulevaisuuden toiveistaan.