Pariterapia
Needs review

Pariterapian tavoitteena on vastavuoroinen toimiva vuorovaikutus ja hyvinvoinnin lisääntyminen suhteessa. 

Miten pariterapia auttaa?

Pariterapia mahdollistaa molemminpuolisen ymmärryksen syvenemisen. Se auttaa tunnistamaan puolisoiden  kasvuhistoriasta parisuhteen näyttämölle nousevia tulkinta- ja toimintatapoja. Se tarjoaa neutraalin tilan toiveiden ja pettymysten käsittelyyn. Pariterapiassa rakentuu uudenlainen suhde sekä itseen että puolisoon.

Milloin pariterapiaan?

Pariterapiaan hakeudutaan esimerkiksi lapsen syntymän tuoman muutoksen, vuorovaikutus- ja kommunikaatiovaikeuksien, puolisoon ja/tai suhteeseen kohdistuvan tyytymättömyyden ja äkillisten kriisien vuoksi.

Eroa harkitseville pariterapia antaa puolueettoman maaperän eroamisen ja yhdessä jatkamisen mahdollisuuksien puntarointiin.  Eroon päädyttäessä keskustelut pariterapeutin huoneessa auttavat tekemään molempien vanhemmuutta tukevia ja lasten edun huomioivia ratkaisuja. Vanhemmuuden sidos ei katkea vanhempien eroon.

Tunnekeskeinen pariterapia eli EFT-menetelmät

Psykoterapiapalveluiden psykoterapeutit toteuttavat pariterapiaa esimerkiksi tunnekeskeisen pariterapian (EFT) menetelmin. Tunnekeskeinen pariterapiajakso toteutuu tavallisesti 8-20 tapaamisen kokonaisuutena. Tapaamisista sovitaan kuitenkin yksilöllisesti parin tarpeista käsin.

Varatkaa aika pariterapiaan niin keskustellaan yhdessä parisuhteenne hyvinvoinnista.

Jaa