Polven ja nilkan kipu

Toistuva polven tai nilkan kipu tai turvotus rasitukseen liittyen vaatii jatkoselvittelyitä. Yleisimmät nivelensisäiset syyt polvikivulle ovat kierukoiden ongelmat ja nivelrusto-ongelmat.

Kierukkarepeämän ja rustovaurioiden oireet

Kierukkarepeämissä oireisto on yleensä varsin hyvin paikantuva ja ainakin ajoittain luonteeltaan terävää tai pistävää.

Rustovaurioissa oireisto on vaihteleva. Usein ongelma ei välttämättä edes tule esiin lyhyen suorituksen aikana, mutta polvi tai nilkka turpoaa ja tuntuu jäykältä seuraavan illan ja yön aikana. Mikäli kuormitusta vähentää, ei nivel juuri oireilekaan. Tämä on tyypillistä rustovaurioille ja voi johtaa lopulta siihen etteivät edes kevyet lenkit ole mahdollisia.

Nivelrustoa (engl. cartilage) on kaikissa raajojen nivelissä. Usein ruston ajatellaan olevan nivelessä iskunvaimennin, joka juostessa ja hyppiessä vaimentaa iskuja. Käytännössä rusto on kuitenkin liukupinta. Varsinaisen iskunvaimennuksen hoitavat alaraajan lihakset ja jänteet. Rusto voi revetä tapaturmaisesti, jolloin taustalla on usein yksittäinen polven vääntövamma, polvilumpion sijoiltaanmeno tai siihen kohdistunut isku kaatuessa.

Miten rustovauriot todetaan

Vaikka magneettikuvauslaitteistot ovat kehittyneet, pystyvät ne osoittamaan vain noin 70 % nivelen rustovauriotapauksista. Läppämäisissä paikoillaan olevissa repeämissä osuvuus on vielä huomattavasti alhaisempi. Käytännössä lähes kolmannes rusto-ongelmista jää todentamatta kuvauksissa. Onkin tyypillistä, että rustoasioihin perehtyneen ortopedin vastaanotolle tullessaan urheilijalla tai kuntoilijalla voi olla takanaan jo parikin tähystysleikkausta sekä useampi magneettikuvaus. Monelle on todettu, että polvi nyt vain on kulunut, eikä rustoille ole enää mitään tehtävissä. Suurin osa paikallisista vaurioista on nykyisin kuitenkin korjattavissa.

Kartiokeilakuvaus Mehiläisessä

Tarkimmaksi rusto- ja kierukkavaurioiden kuvantamismenetelmäksi on osoittautunut Suomessa kehitetty kartiokeilakuvaus. Siinä koko nivelen rustopaksuudet nähdään 0,2 mm tarkkuudella, kun vertailun vuoksi tyypillisessä MRI-kuvauksessa leikepaksuus on 3mm. Kuvaus tehdään niveleen laitettavan varjoaineen kanssa, kuvaus tapahtuu istualtaan ja kestää 18 sekuntia.

Kuvausmenetelmän ovat kehittäneet yhteistyössä Planmed Oy ja Itä-Suomen yliopisto professori Jari Salon johdolla. Lääkärikeskus Mehiläinen Töölö aloitti kartiokeilakuvaukset keväällä 2013 ja on tänä päivänä maailman johtava keskus nivelrustojen kartiokeilakuvantamisessa ja sen kouluttamisessa. Ensimmäinen USA:ssa avattu keskus on Chicagossa toimiva Illinois Bone and Joint -sairaalaketju, joka aloitti rustokuvaukset 2015.

Rustovaurioiden ennaltaehkäisy

Silloin kun ongelmia ei vielä ole, on tärkeää pitää huolta nivelen normaalista liikelaajuudesta ja koordinaatiosta, jolloin rustopintoihin kohdistuu vähemmän leikkaavia ja hiertäviä voimia. Käytännössä lihashuolto, venyttelyt ja riittävä palautuminen ovat tärkeimmät tekijät rustovaurion ehkäisyssä.

Rustoa kuormittamattomaksi liikeharjoitteeksi riittää polven koukistus ja suoraksi ojentaminen parisataa kertaa. Tästä osan voi tehdä istuen ja osan seisten, mutta alaraaja on hyvä pitää koko ajan ilmassa. Kun harjoitus tehdään illalla, rustosta tulee hoidettua päivän kolhut ja siihen imeytyy pumppaamalla ravinteita nivelnesteestä. Lisäksi rusto jää suotuisaan tilaan ennen vuorokauden pisintä palautumisaikaansa.

Nivelvaurioiden hoito

Suurin osa nivelen rustovaurioista on hoidettavissa, kunhan ensin tiedetään, mikä nivelen kokonaistilanne on. Lähtökohtana on erikoislääkärin vastaanottokäynti, jossa alaraaja- ja niveltilanne katsotaan kokonaisuutena. Tarvittaessa tehdään täysin kolmiulotteinen rustokartta, jossa nähdään samalla myös nivelkierukoiden tilanne. Pelkkiä diagnostisia tähystyksiä ei enää juurikaan ole syytä tehdä. Käytännössä 0,2 mm kuvantamistarkkuus tarjoaa reaalisen mahdollisuuden ns. virtuaaliseen tähystykseen, jolloin mahdollisesti tarvittava päiväkirurginen leikkaus voidaan suunnitella etukäteen kaikkia korjauksia ajatellen.

Lääkärikeskus Mehiläinen Töölössä toimii rustovaurioiden hoitoon perehtynyt, professori Salon johtama rusto- ja nivelrikkotiimi. Tiimissä toimii rustoasioihin perehtyneet fysioterapeutit, radiologit ja ortopedit kattaen osaamisen tähystysleikkauksista tekonivelkirurgiaan.

Teksti: Jari Salo, professori, ortopedi, Lääkärikeskus Mehiläinen Töölö, Sairaala Mehiläinen Helsinki

Mehiläinen on Suomen suurimman puolimaratontapahtuman Helsinki City Runin  virallinen yhteistyökumppani.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jukka Aho
OMT-Fysioterapeutti
9.4
Esa Anttila
Kirurgi,ortopedian ja traumatologia erikoislääkäri
Jari Anttila
Fysioterapeutti, OMT
9.6
Olli Ceder
Työfysioterapeutti, Fysioterapeutti
9.4
lokakuu 2021viikko 43