Perheterapia

Perheterapian tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu ja avata lukkiutunutta vuorovaikutusta.

Miten perheterapia auttaa?

Perheterapiassa löydetään uusia merkitysyhteyksiä ja uusia tapoja toimia läheisissä suhteissa. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää myös vanhempien kasvuperheistä perittyjen vuorovaikutusmallien vaikutusta ja lisää vapautta luoda tuoreita suhteessa olemisen tapoja. Perheterapia tarjoaa mahdollisuuden jokaisen perheenjäsenen kokemuksen kuulemiseen.

Perheterapiassa voidaan tavata sekä koko perhettä, että perheen jäseniä yksin ja erikseen erilaisissa kokoonpanoissa. Joskus tilanne voi ratketa jo muutamalla käynnillä, toisinaan tarvitaan pidempään jatkuvia käyntejä. Perheterapian oheen voidaan liittää tarvittaessa myös jonkun perheenjäsenen oma yksilöpsykoterapia.

Milloin perheterapiaan?

Perhe-elämässä tai perheen ulkopuolella voi vastaan tulla vaikeuksia, joilla on vaikutusta koko perheeseen tai sen yksittäiseen jäseneen. Perheterapiaan hakeudutaan vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen ja perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Perheterapiasta on apua silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä.

Lisäksi vanhempien ohjausta

Vanhempien ohjaus- ja tukikäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemman oma jaksaminen, kasvatukselliset haasteet tai lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset. Jos vanhempien ohjaus liittyy lapsen tai nuoren kuntoutuspsykoterapiaan, siihen on mahdollista hakea tukea Kelalta.

Vanhemmuuden tukikäynti kestää yleensä 45 minuuttia.

Lisätietoa

Perheterapeutti on Valviran suojaama nimike. Tämä tarkoittaa, että kyseistä nimikettä käyttävällä terapeutilla on vähintään erityistason psykoterapiakoulutus (3 v.), minkä lisäksi perheterapeuteilla on tyypillisesti myös Kelan kuntoutusoikeus perheterapiassa.

Perheterapiassa on olemassa eri suuntauksia. Kunkin työntekijän oman esittelyn yhteydessä on mainittu hänen terapiasuuntauksensa.

Varaa aika perheterapiaan

joulukuu 2022viikko 48