Hoitaja pitää vanhusta kädestä
Needs review

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka on perehtynyt ikääntymiseen ja ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hoitoon. Ikäihmisten fyysiset, henkiset, toiminnalliset ja sosiaaliset olosuhteet sekä niiden hoito yksilöllisesti kuuluvat geriatrin tehtäviin. Geriatri onkin eräänlainen ikäihmisten yleislääkäri, jonka toimenkuvana on arvioida kokonaisvaltaisesti potilaan terveydentilaa.

Tarve ikääntyvien hoidon erityisosaamiseen lisääntyy jatkuvasti, johtuen väestön ikääntymisestä. Hyvä hoito edellyttää lääkäriltä tietoa normaalista ikääntymisestä, ikääntymisen vaikutuksista elimistön toimintaan ja ikäääntyvien henkilöiden sairauksien erityispiirteiden tuntemista.

Geriatrian erikoislääkäri muovaa potilaille yksilöllisen hoitosuunnitelman, siten että potilas saa kaiken tarvitsemansa avun ja lääkityksen. Ikäihmisten osalta varsinkin lääkityksen hallitseminen on haastavaa, liittyen lääkkeiden runsaaseen käyttöön. Geriatrille potilaalle annettavan lääkityksen arviointi on osa kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa, jolla varmistetaan mielekäs ja tasapainoinen hoito sekä lääkitys.

Geriatrit tekevät lisäksi ikäihmisten ylläpitävää terveydenhoitoa, toimintakyvyn ja geriatrisen kuntoutuksen arviointia sekä muistihäiriötutkimuksia.

Katso kaikki Mehiläisen geriatrian asiantuntijat.

Lue lisää geriatriasta ja ikäihmisten hoidosta

Takaisin muisti ja muistisairaudet -pääsivulle >>

Jaa