Pariterapia

Pariterapia on psykoterapian muoto, jossa hoidetaan parisuhdetta. Pariterapiassa voi muun muassa käsitellä suhteen haasteita sekä vahvistaa vuorovaikutusta, keskinäistä tunneyhteyttä ja molempien yksilöiden hyvinvointia. Pariterapiaan voi hakeutua koska tahansa: heti uuden ihmissuhteen alussa, pitkässä suhteessa tai kriisin keskellä. Pariterapiaan voi tulla myös itsekseen suhteessa ollessa tai suhteiden välillä.

Varaa aika pariterapiaan

Pariterapiassa käsiteltävät asiat sovitaan pariskunnan tarpeiden mukaan, sillä parisuhteen kipukohdat voivat olla hyvinkin erilaisia. Joillekin ongelmia aiheuttaa kommunikaatio tai sen puute, joillekin vanhemmuuden jakaminen. Osan taustalla on uskottomuutta ja siitä seuranneita vaikeita tunteita. Terapia voi parantaa puolisoiden itsetuntemusta ja suhteen tilaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamista, sekä auttaa palauttamaan yhteyttä parin välille.

Mehiläisessä pariterapiaa tarjoavat koulutetut psykoterapeutit, ja terapiassa voidaan käyttää useita erilaisia menetelmiä terapeutin suuntauksesta riippuen. Terapeutin tehtävä on auttaa parisuhteen osapuolia puhumaan ja sanoittamaan ajatuksiaan. Terapian apuna voidaan käyttää myös erilaisia tehtäviä.

Pariterapiaan kannattaa hakeutua mahdollisimman ajoissa

Jos suhteessa on voinut jo jonkin aikaa huonosti, kannattaa hakeutua pariterapiaan. Etukäteen ei tarvitse tietää, mitä terapialta haluaa, eikä vastaanotolle tarvitse valmistautua mitenkään. Terapeutin vastaanotolle voi tulla myös kuulostelemaan, olisiko suhteen solmukohtia tarpeen työstää.

Yleensä pariterapiaan on parempi hakeutua ajoissa, ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kärjistyä. Asioiden työstäminen on helpompaa, jos parisuhteen osapuolet eivät ole vielä asettuneet puolustuskannalle.

Pariterapiassa voi käydä myös vain huoltamassa parisuhdetta ja yhteyttä toiseen. Kallisarvoista ihmissuhdetta kannattaa hoitaa vähintään yhtä hyvin kuin esimerkiksi autoa tai kotia.

Varaa aika pariterapiaan

Pariterapia voi vahvistaa tunneyhteyttä ja lisätä onnellisuutta

Parhaimmillaan pariterapia tuo molemmille pariskunnan osapuolille psyykkistä hyvinvointia. Se voi myös vahvistaa parin tunneyhteyttä sekä lisätä tyytyväisyyttä ja onnellisuutta parisuhteeseen. Myös eroa harkinnut pariskunta saattaa päätyä jatkamaan yhdessä, sillä terapiassa on mahdollista löytää pariskunnan osapuolten välillä ymmärrys, jota kahdestaan ei ole löydetty.

Vaikka pariskunta päätyisikin eroon, on terapiasta useimmille silti hyötyä. Terapeutin luona tilannetta voidaan käydä läpi ja työskennellä sen eteen, ettei tarvitsisi erota riitaisissa väleissä. Samalla molemmat oppivat itsestään ja saavat työkaluja asioiden käsittelyyn loppuelämää ajatellen.

Pariterapeutit ja parisuhdeterapiaan hakeutuminen

Tutustu Mehiläisen pariterapeutteihin ja varaa aika asiantuntijalle.

Varaa aika pariterapiaan

Asiantuntijana artikkelissa Mehiläisen vastaava pari- ja perhepsykoterapeutti Nona Avéllan.

Usein kysyttyä pariterapiasta

Mitä pariterapiassa tapahtuu?

Pariterapiassa hoidetaan parisuhdetta ja käsitellään sen haasteita, kuten vuorovaikutukseen tai vastuisiin liittyviä ongelmia yhdessä puolison ja terapeutin kanssa. Pariterapiassa keskitytään kunkin parin vaikeuksien ratkomiseen ja yhteyden parantamiseen.

Mistä tietää, että tulisi hakeutua pariterapiaan?

Jos voi suhteessa huonosti tai kokee, ettei saa parisuhteen ongelmia ratkottua kaksin, kannattaa hakeutua asiantuntijan vastaanotolle. Ennakolta ei tarvitse tietää, tarvitseeko ongelman purkuun pitkää työskentelyä vai riittäisikö jo muutama käynti.

Mitä hyötyä pariterapiasta on?

Pariterapia voi parhaimmillaan tuoda molemmille osapuolille psyykkistä hyvinvointia ja vahvistaa suhteen tunneyhteyttä. Terapia voi myös lisätä parisuhdetyytyväisyyttä ja onnellisuutta.

Voiko pariterapialla estää eron?

Myös eroa pohtiva pariskunta voi pariterapiassa päätyä jatkamaan yhdessä, jos terapiassa löydetään esimerkiksi keskinäistä ymmärrystä tai pariskunnan osapuolet saavat keinoja, joilla kommunikoida omista tunteistaan ja tarpeistaan.

Pariterapiasta on hyötyä, vaikka päätyisikin eroon. Pariterapiassa voi oppia itsestään ja saada työkaluja itselleen seuraavaa parisuhdetta ajatellen.

Kauanko pariterapia kestää?

Kelan kautta voi saada tukea 1–3 vuotta kestäviin paripsykoterapioihin, mutta lyhimmillään pariterapia voi tarkoittaa vain yhtä käyntiä. Melko tyypillinen pariterapian kesto on viidestä kymmeneen käyntiä.

Sopiiko pariterapia sellaiselle, joka on huono puhumaan tunteistaan?

Kyllä sopii, ja juuri sitä varten terapeutit ovat olemassa. Pariterapeutti osaa lempeällä tavalla avustaa ja tukea puhumisessa. Usein puhumattomuus on myös yksi pariskunnan ongelmista, joten sitä on tärkeää työstää.

Mitä jos puoliso ei halua pariterapiaan?

Pariterapiaan voi tulla myös yksin omille käynneille ja työstää parisuhdetta ilman, että kumppani on läsnä. Joskus käy niin, että kumppani ajan myötä innostuukin tulemaan vastaanotolle mukaan tai aloittamaan omat käynnit terapeutin luona. Usein pariterapiaan sisältyy joka tapauksessa myös yksilökäyntejä, jolloin voi keskittyä suhteen pulmiin juuri omasta näkökulmasta.

Lisää aiheesta