Psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, jolla hoidetaan psyykkisestä kuormituksesta johtuvia mielenterveysoireita. Se on keskeinen menetelmä elämän kriisitilanteiden ja mielen hyvinvointiin liittyvien haasteiden hoitamisessa.

Tutustu psykoterapeutteihimme ja varaa aika

Psykoterapiaa toteutetaan usealla eri viitekehyksellä, jotka pohjautuvat erilaisiin teorioihin ihmismielen toiminnasta. Psykoterapeuttiset viitekehykset eroavat toisistaan ongelmien jäsennystavoiltaan ja terapeuttisilta menetelmiltään, joiden tavoitteena on esimerkiksi tunnistaa ja muuttaa haitallisia toimintatapoja. Siksi eri viitekehysten soveltuvuus vaihtelee erilaisten elämäntilanteiden ja psyykkisten oireiden hoitoon.

Psykoterapialla pyritään vahvistamaan omaa toimijuutta, helpottamaan psyykkistä kärsimystä ja siitä toipumista, parantamaan toimintakykyä ja antamaan välineitä selviytyä elämän ongelmatilanteista. Psykoterapiaa ajatellaan usein pitkänä, vuosia kestävänä hoitosuhteena, vaikka myös lyhyt, esimerkiksi 5 tai 20 kerran psykoterapeuttinen interventio voi olla oikein ajoitettuna tehokas ja riittävä hoitomuoto.

Psykoterapiaa voi antaa terveydenhuollon ammattilainen, jolla on psykoterapeutin lisäkoulutus. Psykoterapeutin koulutus edellyttää soveltuvaa pohjakoulutusta. Psykoterapeutti voi olla taustaltaan esimerkiksi psykologi, sairaanhoitaja tai lääkäri.

Milloin psykoterapiaan?

Psykoterapeutille kannattaa hakeutua mahdollisimman varhain ja matalalla kynnyksellä, jos kokee kuormitusta, kärsii uniongelmista, on ahdistunut ja jaksamaton tai kaipaa apua raskaan elämäntilanteen käsittelyyn. Mitä varhaisemmassa vaiheessa psyykkiset oireet tunnistetaan ja mitä nopeammin niihin saa terapeuttista apua, sitä parempi on toipumisennuste.

Hoidon onnistumisen kannalta psykoterapiatyöskentelyn oikea ajoitus on tärkeää. Mikäli psyykkisen kuormituksen ja oireiden taustalla on todettu mielenterveyden häiriö, lääkärin on hyvä arvioida, milloin psykoterapeuttinen hoito on oikea-aikaista. Psykoterapeuttinen työskentely voi nostaa esiin esimerkiksi haastavia ja vaikeita tunteita. Jotta psykoterapia ei muuttuisi liian kuormittavaksi ja se pysyisi toimivana, psyykkisen voinnin ja elämänhallinnan tulisi olla riittävän vakaata. Joskus ennen varsinaista psykoterapiaa saattaa olla ensisijaista psyykkisten oireiden, kuten unettomuuden tai ahdistuneisuuden hyvä hoito.

Psykoterapiaan voi saada tietyin ehdoin tukea esimerkiksi Kelasta, työnantajalta tai sairaskuluvakuutuksesta.

Mitä psykoterapeutin vastaanotolla tapahtuu?

Ensikäynnillä keskeistä on hyvän hoitosuhteen luominen sekä psykoterapeutin ja asiakkaan yhteistyön lähtökohtien ja tavoitteiden selvittäminen. Psykoterapeutti on kiinnostunut kuulemaan tulijan kokemuksista, elämäntilanteesta ja siitä mihin hän kaipaa apua. Terapian tavoitteet määritellään yhdessä. Mitä lyhyempi terapia on, sitä rajatummin keskitytään sovittuihin teemoihin.

Psykoterapia suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja yhteistyössä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. Psykoterapeutin keskeinen tehtävä on auttaa asiakasta ymmärtämään itseään, tunnistamaan tunteitaan ja sitä, mistä ne aktivoituvat. Kun omat ajatukset ja tunteet selkeytyvät, myös elämänhallinta alkaa vahvistua.

Asiakkaan ja psykoterapeutin hoitosuhteessa hyvä vuorovaikutus on keskeistä. Asiakkaan on tärkeää kokea ja tuntea, että hän tulee kuulluksi, ja että psykoterapeutin kanssa on turvallista työskennellä.

Tutustu psykoterapeutteihimme ja varaa aika

Lue myös: Psykoterapeutti

Psykoterapian eri muodot

Psykoterapeuttisia viitekehyksiä on useita erilaisia ja niitä käytetään erilaisten mielenterveysoireiden ja -häiriöiden hoitamiseen. Psykoterapeutti voi olla suuntautunut esimerkiksi kognitiiviseen, integratiiviseen, ratkaisukeskeiseen tai psykodynaamiseen psykoterapiaan.

Mielenterveyden ammattilainen on tukena arvioimassa, mikä psykoterapian muoto on juuri sillä hetkellä asiakkaalle toimivin. Sopivasta terapiasuuntauksesta ja psykoterapeutin valinnasta voi keskustella vastaanotolla esimerkiksi psykologin tai psykiatrin kanssa tai mielen ensikäynnillä yhdessä mielenterveyden asiantuntijan kanssa.

Psykoterapian kesto

Psykoterapian kesto riippuu asiakkaan tarpeesta, terapiatyöskentelylle asetetusta tavoitteesta ja valitusta terapiasuuntauksesta. Psykoterapia voi kestää muutamista tapaamiskerroista useampaan vuoteen.

Mehiläisen psykoterapiatarjonta:

Psykoterapian hinta

Psykoterapian hinta määräytyy psykoterapian keston, käytettyjen menetelmien ja psykoterapeutin pohjakoulutuksen mukaan. Psykoterapian hintaa voit tiedustella asiakaspalvelustamme.

Psykoterapiaa voivat rahoittaa esimerkiksi työnantajat, Kela, asiakas itse tai vakuutusyhtiö sairauskuluvakuutuksen kautta. Kaikki psykoterapeuttimme ovat Valviran rekisteröimiä ja Kela-pätevyyden omaavia.

Varaa aika Mehiläisen psykoterapeutille Mehiläisen ajanvarauspalvelusta tai soittamalla Mehiläisen asiakaspalveluun 010 414 00 (0,084 €/min).

Tutustu psykoterapeutteihimme ja varaa aika

Tutustu Mehiläisen ammattitaitoisiin psykoterapeutteihin.

Lue lisää mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin ongelmista:

Psykoterapiakeskus Espoo Psykoterapiakekus Hämeenlinna Psykoterapiakeskus Helsinki Psykoterapiakeskus Hyvinkää Psykoterapiakeskus Järvenpää Psykoterapiakeskus Joensuu Psykoterapiakeskus Jyväskylä Psykoterapiakeskus Kuopio Psykoterapiakeskus Lappeenranta Psykoterapiakeskus Oulu Psykoterapiakeskus Rovaniemi Psykoterapiakeskus Seinäjoki Psykoterapiakeskus Tampere Psykoterapiakeskus Turku Psykoterapiakeskus Vaasa Psykoterapiakeskus Vantaa

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tiina Grip
Psykoterapeutti
Tiina Haavisto
Psykoterapiakoulutettava
Anne Jääskeläinen
Psykoterapeutti
Pirjo Laitinen
Psykoterapeutti (ET), perheterapeutti

Lisää aiheesta