Hypnoosihoito

Hypnoosi on tietoisuuden tila, joka poikkeaa normaalista päivätietoisuuden tilasta. Tässä olotilassa mieli on avoin uuden oppimiseen ja eri asioiden uudelleen määrittymiseen.

Hypnoosissa ei välttämättä pyritä syviin tiloihin, vaan hyvään suggestioalttiuteen ja aktiiviseen työskentelyyn asiakkaan tavoitteen mukaisesti. Hypnoosi koetaan useimmiten miellyttävänä ja virkistävänä.

Tutustu hypnoosihoidon asiantuntijoihin ja varaa aika

Mihin hypnoosihoitoa käytetään?

Hypnoosihoitoa on kokeiltu menestyksellä pitkäaikaisen kivun ja ärtyvän suolen oireyhtymän hoitoon. Sitä voidaan tutkitusti käyttää hoitomuotona myös muun muassa psykosomaattisissa oireissa, lievempien mielialaoireiden ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa sekä painon hallinnassa ja riippuvuuksien, kuten tupakasta vieroittautumisen hoidossa.

Hypnoosihoito sopii lähes kaikille

Hypnoosi sopii periaatteessa kaikille. Koska kyseessä on suggestiopohjainen hoito, oma motivoituminen hoitoon on tärkeätä.

Hypnoosi ei kuitenkaan sovellu henkilölle, jolla on tai on ollut psykoottinen sairaus. Se ei myöskään sovi vakavan masennuksen ainoaksi hoitokeinoksi tai viimeiseksi oljenkorreksi hoitona, kun kaikki muu on jo kokeiltu, ja henkilölle jolla on pakko-oireita tai paranoidisuutta.

Asiakkaan tulee olla motivoitunut hoitoon

Tärkeintä on, että asiakas on motivoitunut hoitoon. Hypnoosin onnistumiseksi tarvitaan ”heittäytymistä” hypnotisoitavaksi. Tätä varten on hyvä yhdessä rakentaa luottamuksellinen ilmapiiri. Mikäli asiakas kokee hypnoosin jännittäväksi tai pelottavaksi, voidaan tarvittaessa käydä läpi hypnoosin kulkua ja suunnitella sitä yksityiskohtaisella tasolla.

Hypnoosihoidossa on syytä varautua vähintään kolmeen hoitokertaan. Ensimmäisen hoitokerran aikana kartoitetaan asiakkaan tilannetta, arvioidaan hypnoosin toteutusmahdollisuuksia ja luodaan yhdessä tavoitteita hypnoosin toteuttamiseksi. Seuraavina hoitokertoina toteutetaan hypnoosi ja arvioidaan sen vaikutuksia.

Mitä hypnoosihoidossa tapahtuu?

Hypnoosin aluksi tehdään ns. hypnoosi-induktio, jossa asiakas johdatellaan hypnoosiin. Hypnoosiin johdattelua voidaan tarvittaessa tukea muun muassa ohjatulla rentoutumisella, joka luo hyvät edellytykset hypnoosiin johdattelulle.

Hypnoosin aikana toteutetaan yhdessä suunniteltujen tavoitteiden mukaisia toimia, jotka voivat olla esimerkiksi yhdessä sovittuja sanallisia suggestioita, mielikuvia esimerkiksi rauhoittavasta paikasta tai tuntemuksia. Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen hypnoosi päätetään ohjaamalla asiakas ”heräämään”.

Tutustu hypnoosihoidon asiantuntijoihin ja varaa aika

Asiantuntijana artikkelissa Mehiläisen työterveyspsykologi Panu Aalto.

Lisää aiheesta