Huono itsetunto - itsetunto nollassa

Itsetunto on monille arkikielestä tuttu ilmaus. Itsetunto mielletään usein mustavalkoisesti hyväksi tai huonoksi, sekä tärkeäksi osaksi ihmisen hyvinvointia.

Tunnistatko itsessäsi itsetunnon ongelmia ja haluat tilanteeseen muutosta? Yhdessä psykoterapeutin kanssa voit tutkia ja tunnistaa miten itsetunnon ongelmat näyttäytyvät ajatuksissa ja arjessa.

Tutustu psykoterapeutteihimme ja varaa aika

Mutta mitä itsetunto on, kuinka se muodostuu ja voiko siihen vaikuttaa?

Mikä on itsetunto ja miten se syntyy?

Psykologiassa itsetunto määritellään osaksi ihmisen minäkäsitystä, tiedollista ja elämyksellistä kokemusta itsestämme. Itsetunto rakentuu lapsuuden ja nuoruuden aikana osana persoonallisuuden kehitystä, vuorovaikutuksessa perinnöllisten ja ympäristötekijöiden kanssa.

Kun ihminen pystyy arvostamaan ja kunnioittamaan itseään ja luottamaan itseensä, hänen itsetuntonsa on vahva. Hyvän itsetunnon muodostumisessa olennaista on siis se, miten ihminen suhtautuu itseensä ja pystyy kehittymään siinä. Itsearvostus, itsekunnioitus ja itseluottamus vaativat yleensä sallivuuden kehittämistä ja anteeksiantoa sekä myötätuntoista suhtautumista itseen. Tietynlainen jämäkkyyden opettelu ja itsemyötätunnon vahvistaminen kasvattavat itsetuntoa, jolloin ihminen pystyy myös paremmin pitämään puolensa ja selviytymään haasteellisista tilanteista elämässään.

Mistä huono itsetunto johtuu ja miten sen tunnistaa?

Kielteiset elämänkokemukset ja ihmissuhteet voivat vaikuttaa siihen, että arvioimme itseämme tarpeettoman negatiivisesti. Erilaiset

  • traumaattiset kokemukset
  • koulukiusaaminen
  • sekä hyväksyvän ja arvostavan palautteen
  • tai huolenpidon puute

voivat johtaa itsetunto-ongelmiin. Tämän saattaa huomata esimerkiksi moittivana tai vähättelevänä ”sisäisenä puheena”, tapana suhtautua itseen, omiin tekemisiin tai mahdollisuuksiin.

Joskus itsetunto-ongelmiin saattaa liittyä toimintatapoja, joilla pyritään peittelemään ongelmia, mutta jotka kuitenkin ylläpitävät niitä. Myönteisen palautteen tai arvostuksen tavoittelu ylenpalttisella rehkimisellä tai pakonomainen pyrkimys asettua toisten yläpuolelle ovat tästä esimerkkejä.

Itsetunto-ongelmissa on ilmentyä erityisherkkyyttä siten, että ihmisen on vaikea ottaa vastaan häneen kohdistuvaa palautetta. Henkilö, jolla on erityisherkkä itsetunto, saattaa suhtautua arvosteluun hyvin henkilökohtaisesti ja reagoida voimakkaasti, mikä voi aiheuttaa sosiaalisissa tilanteissa hämmennystä ja ristiriitoja.

Tunnistatko itsessäsi itsetunto-ongelmia ja haluat tilanteeseen muutosta? Yhdessä psykoterapeutin kanssa voit tunnistaa miten itsetunnon ongelmat näyttäytyvät arjessa ja ajatuksissa.

Tutustu psykoterapeutteihimme ja varaa aika

Itsetunto ei ole jatkuvasti sama vaan tilannesidonnainen

Itsetunnon ajatellaan usein olevan jatkuvasti jonkinlainen. Itsetunto voi liittyä tiettyihin tilanteisiin ja tulla esiin eri tavalla myönteisesti tai kielteisesti arvottavana suhtautumisena omaan itseen.

Esimerkiksi ammatillinen itsetunto tulee esiin työelämässä. Se kytkeytyy vahvasti henkilön itsetuntoon ja erityisesti kykyyn luottaa ja arvostaa omaa ammattitaitoa ja osaamista. Ammatilliseen itsetuntoon liittyy yleensä kykyä sietää epävarmuutta sekä kohdata avoimesti ja rohkeasti omat osaamisen ja tietämyksen rajat. Henkilö, jolla on hyvä ammatillinen itsetunto, kykenee myös pyytämään apua ja neuvoja.

Itsetunto-ongelmien hoito

Itsetunto-ongelmien ympärille rakentuu usein itseään ylläpitävä ja vahvistava rakenne. Kun luottamus omiin kykyihin on heikko, voi olla vaikeaa edes yrittää, mikä heikentää edelleen uskoa omiin mahdollisuuksiin. Tämä voi hankalimmillaan johtaa mielenterveyden ongelmiin kuten masennukseen tai ahdistukseen sekä edesauttaa syrjäytymistä. Siksi on tärkeää, että itsetunnon ongelmiin haetaan tarvittaessa apua.

Koska itsetunto ei ole muuttumaton ominaisuus, se voi muuttua ja sitä voi kehittää esimerkiksi psykoterapian avulla. Jos tunnistat itsetunnon ongelmia ja haluat tilanteeseen muutosta, ota yhteyttä Mehiläisen psykoterapeutteihin. Yhteistyössä psykoterapeutin kanssa on mahdollista tutkia omia tapoja ajatella, tuntea ja toimia, tunnistaa, miten itsetunnon ongelmat näyttäytyvät ajatuksissa sekä millaisina suhtautumistapoina ja tunteina itsetunto tulee näkyväksi omassa arjessa.

Tutustu psykoterapeutteihimme ja varaa aika

Artikkelia varten on haastateltu Mehiläisen työterveyspsykologi ja psykoterapeutti Miia Rautiaista sekä Mehiläisen valtakunnallista vastuupsykiatri Teijamari Laasonen-Balkia.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tiina Grip
Psykoterapeutti
Tiina Haavisto
Psykoterapiakoulutettava
Anne Jääskeläinen
Psykoterapeutti
Pirjo Laitinen
Psykoterapeutti (ET), perheterapeutti

Lisää aiheesta