Needs review

Osallistuu aktiivisesti perheiden elinympäristössä sekä verkostoissa tapahtuvaan työskentelyyn.

Perhetyöntekijä vahvistaa työskentelyllään arjen sujuvuutta (koti, koulu, verkostot), lapsen ja perheen välisen vuorovaikutuksen parantamista sekä vanhemmuuden voimavarojen löytämistä ja vahvistamista. Osallistuu dokumentointiin ja lausuntojen laatimiseen.

Koulutus: soveltuva alan koulutus, sosiaali- tai terveysalan (AMK) tutkinto (tai aiempi vastaava opistotason koulutus)