Tiina Ikävalko

Tiina Ikävalko
Käsikirurgian erikoislääkäri
Mehiläinen sairaala Lahti
”Potilaat ovat työn suola ja sokeri”

Tiina Ikävalko on valmistunut käsikirurgian erikoislääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2009. Hänestä piti alun perin tulla ortopedi, mutta opiskelujen aikana kiinnostus käsikirurgiaa kohtaan kasvoi. Käsikirurgiaan erikoistuu vähän lääkäreitä, joten töitä riittää, myös yksityisellä puolella.

Käsi on ihmisen hienostunein raaja ja aivojen suora jatke. Lääkärinä sen parissa työskentely antaa riittävästi haasteita ja sopii pikkutarkalle luonteelleni. Koen tekeväni tärkeää työtä ja nautin siitä mitä teen, Tiina kertoo.

Ammatinharjoittajaksi Mehiläiseen

Tiinalla oli heti selkeä kuva, että hän tulee valmistumisensa jälkeen työskentelemään yksityisellä puolella. Hän aloittikin uransa ammatinharjoittajana Mehiläisessä. Mehiläisessä puhutteli vanha, perinteikäs suomalainen yritys, jolla on hyvä brändi.

Tiinan päivät ovat vaihtelevia, mutta niissä on säännöllinen viikkorytmi. Hän työskentelee maanantaista torstaihin. Vuoromaanantaisin hän on joko Kouvolassa tai Hämeenlinnassa ja loppuviikon Lahdessa. Viikkoon sisältyy sekä vastaanotto- että leikkauspäiviä. Tiina kokee hyvänä sen, että pystyy itse vaikuttamaan töihinsä ja että hänellä on oikeasti aikaa potilailleen. Nykyään hän ei enää kaipaa hektistä päivystystyötä, jota teki erikoistumisensa aikana.

Lisämausteena vastaavan lääkärin työ

Lisämausteen Tiinan töihin tuo sairaalan vastaavana lääkärinä toimiminen, jonka hän aloitti vuonna 2011. Kirurgian uralla etenemismahdollisuudet yksityispuolella ovat rajalliset, mutta vastaavan lääkärin työ luo työhön uusia ulottuvuuksia. Sen myötä on mahdollista kehittyä ihan uusilla osa-alueilla verrattuna normaaliin lääkärityöskentelyyn. Vastaavan lääkärin työ mahdollistaa itse toiminnan kehittämisen sekä osallistumisen johtoryhmätyöskentelyyn.

Työn puitteet ovat kunnossa

Potilaat ovat työn suola ja sokeri. Tiinan ympärillä työskentelee huipputiimi, johon kuuluvat erityisesti omistautunut ja asiansa tunteva hoitohenkilökunta sekä toimivat tukipalvelut. Apua ja tukea on aina saatavilla tarvittaessa. Työkalut leikkaussalissa ovat aina olleet kunnossa sekä tietojärjestelmät toimivat moitteettomasti.

Mehiläinen arvostaa lääkäreittensä ammattitaitoa, joka näkyy esimerkiksi pyytämällä erikoislääkäreitä luennoimaan omiin koulutustilaisuuksiinsa. Näin myös tietämys ja taito talon sisällä saadaan jaettua niin lääkäreiden kuin potilaiden hyväksi.