Virtuaalihoiva tuli kotiin

Blogi 14.5.2018

Kotipalvelu Mehiläinen toteuttaa osan kotihoidon käynneistä virtuaalisesti etäkäyntinä. Mutta mitä virtuaalihoiva oikeastaan pitää sisällään? Mitä se tarkoittaa ja millaisia käyttökokemuksia asiakkailla, omaisilla ja kotihoidon työntekijöillä on virtuaalihoivasta?

Virtuaalihoivan avulla kotihoito voi tehdä osan kotihoidon käynneistä keskitetysti kuva- ja puheyhteyden välityksellä. Asiakkaalla pitää olla käytössä päätelaite, eli useimmiten tabletti, ja hoitohenkilökunnalla puolestaan on palvelualusta, joka mahdollistaa kuvayhteyden suoraan asiakkaan omaan päätelaitteeseen.

Virtuaalihoivaa on hyödynnetty jo muutaman vuoden ajan ympäri Suomea. Käytännön esimerkkejä virtuaalihoivan avulla tehtävistä käynneistä Kotipalvelu Mehiläisen kotihoidossa ovat lääkemuistutukset, ruokamuistutukset, sosiaaliset yhteydenotot sekä näiden lisäksi yleinen ohjeistaminen ja neuvonta, mikä käsittää sellaiset käynnit, joilla eivät välttämättä tarvita kotihoitajan fyysistä läsnäoloa.

Jumppatuokioita ja kuvayhteys läheisiin

Kotipalvelu Mehiläinen tuottaa virtuaalihoivaa yhteistyössä myös kuntien ja kaupunkien kotihoidossa. On ollut todella mielenkiintoista nähdä, millaisia palveluita virtuaalihoivan avulla voikaan toteuttaa. Esimerkiksi eräässä kaupungissa asiakkaille tehdään virtuaalisesti fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvää seurantaa, johon kuuluu muun muassa jumppatuokioita.

Myös asiakkaan läheiset tai ystävät voidaan yhdistää helposti virtuaalihoivan avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelun piirissä oleva asiakas ja läheiset voivat muodostaa vaivattomasti kuva- ja puheyhteyden toisiinsa.

Positiivisia käyttökokemuksia

Käyttökokemukset asiakkailta, omaisilta ja kotihoidon työntekijöiltä ovat olleet positiivisia. Kun osa käynneistä voidaan toteuttaa keskitetysti ja etänä, kotihoidon työaikaa säästyy muuhun työhön. Kotihoito pääsee keskittymään perinteisillä kotikäynneillä paremmin asiakkaan tarpeisiin ja siten varsinaisille kotikäynneille jää siten enemmän aikaa.

Myös asiakkaat ja omaiset ovat ottaneet palvelun vastaan positiivisesti. Kuvayhteyden avulla toteutettavat etäkäynnit – niin hoitohenkilökunnan kuin omaisenkin käynnit, ovat kaikille osapuolille virkistävä ja uudenlainen kokemus. Palvelualustan avulla asiakkaalle tarjotaan hoivaa sekä sosiaalista yhteysverkostoa että virikkeellistä toimintaympäristöä, jotka mahdollistavat hyvän elämän pidempään ja turvallisesti omassa kodissa.

Pääsääntöisesti virtuaalihoivan piiriin tuleva asiakas on kotihoidon piirissä oleva asiakas, mutta asiakas voi tilata palvelun myös yksityisesti. Asiakkaan fyysisellä toimintakyvyllä ei ole rajoitteita etäkäyntien tekemiseksi. Psyykkisistä toimintakyvyistä pitkälle edennyt muistisairaus voi olla este etäkäyntien aloittamiselle.

Virtuaalihoivan tulevaisuus?

Analytiikka on otettu myös vahvasti mukaan virtuaalihoivan kehityksessä jo nyt, jotta palvelua voidaan kehittää entisestään. Kaikki perustuu joko sensoreiden avulla kerättyyn tietoon asiakkaasta tai itse videoyhteydestä saatavaan analytiikkaan.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kotihoidolla olisi käytössä hoitotyötä tukevia tietoja asiakkaasta jo ennen käyntiä ja käynnin aikana. Hoitotyön ammattilainen näkisi esimerkiksi asiakkaan aktiivisuustietoja ja niiden pohjalta vuorokausirytmin tai jopa tietoja peruselintoiminnoista. Reaaliaikainen arviointi mahdollistaisi sen, että palvelu, hoidon ohjaaminen ja kotihoidon optimointi voitaisiin viedä vieläkin yksilöllisemmälle tasolle. Poikkeamasta muodostuisi hälytys, jonka avulla päästäisiin reagoimaan asiakkaan muuttuvaan tilanteeseen jo ennaltaehkäisevästi.

Kehittyvän teknologian mahdollisuuksia testataan jo nyt monipuolisesti ympäri Suomea. Tällä hetkellä teknologiaratkaisut ovat vielä hieman irrallisia toisistaan, minkä vuoksi puhutaankin edelleen kehitystyöstä, kun pyritään ennaltaehkäisevään kotihoitoon virtuaalihoivan avulla. Palvelualustoja ja päätelaitteita on useita erilaisia ja todennäköisesti tämä on tilanne vielä jonkin ajan päästäkin. Testauksen ja kehityksen avulla päästään kuitenkin hiljalleen näkemään, mikä on virtuaalihoivan todellinen tulevaisuus.

Blogitekstin on kirjoittanut Kotipalvelu Mehiläisen turvapuhelinpalveluiden palvelujohtaja Kimmo Karhu.

Jatka keskustelua blogin aiheesta Mehiläisen Facebookissa , Twitterissä  ja LinkedInissä !