Työterveyshoitajan työnkuva jatkuvassa muutoksessa

Blogi 20.1.2023

Kun koronaepidemia alkoi lähes kolme vuotta sitten, olivat läheiseni huolissaan mahdollisesta sairastumisestani, koska työskentelen terveydenhuollossa. Asiakkaat eivät juuri rohjenneet tulla terveystarkastuksiin tai muutoinkaan vastaanotoille ja he olettivat myös, että meillä on valtavat ruuhkat koronapotilaiden vuoksi. Oli hankalaa saada heidät vakuuttuneiksi siitä, että emme työterveyshuollossa kohtaa koronapotilaita emmekä usein myöskään tavallista flunssaa sairastavia. Tämä kuvastaa melko hyvin sitä, miten työterveyshoitajan työn oletetaan olevan sairaiden ja oireilevien ihmisten vastaanottamista ja hoitoa. Kovin helposti unohtuu työterveyshoitajan monipuolinen rooli yrityksen ja työntekijöiden tukena.

Työterveyshoitajan monipuolinen rooli

No mitä se työterveyshoitaja sitten tekee? Vuosikymmenien aikana työterveyshuolto ja työterveyshoitajan työ on kehittynyt ja muuttunut sairaudenhoitopainotteisesta toiminnasta ensin terveydenhoitoon ja viime aikoina yhä selkeämmin työkyvyn arviointiin, seurantaan ja ennaltaehkäisevään tukeen.

Ensisijainen tehtävämme on varmistaa työkykyiset henkilöt hyvinvoivassa yrityksessä. Siksi on olennaisen tärkeää, että tiedämme mahdollisimman paljon työpaikasta ja työntekijän työnkuvasta, osataksemme mahdollisimman hyvin arvioida hänen työkykyään, siihen vaikuttavia tekijöitä ja tarvittaessa toimia tukena.

Työterveyshoitajan työnkuva voi vaihdella todella paljon riippuen asiakkuuksista, työpaikan koosta, työtehtävästä tai lisäkoulutuksista. Mutta luulenpa, että jokainen meistä tekee yhteistyö hyvin erilaisten toimialojen kanssa terveystarkastuksista työkykyarvioihin ja aina kuntoutukseen hakeutumiseen asti. Myös työpaikoilla käyminen on ihan perustyötämme, koska ellemme tunne asiakkaidemme työpaikkojen olosuhteita, emme myöskään osaa arvioida terveys- tai työkykyriskejä.

Työterveyshoitajan työ vaatii monenlaista osaamista ja kouluttautumista läpi koko työuran. Terveydenhoitajan koulutuksen jälkeen työterveyshuollossa toimivan terveydenhoitajan tulee saada kahden vuoden sisällä erikoiskoulutus työterveyshuoltoon voidakseen jatkaa siellä työskentelyä sekä sen jälkeen koulutusta ylläpitääkseen ammattitaitoaan. Työ vaatii hyvää muutosten sietokykyä, sillä sekä meidän että meidän asiakkaittemme työ muuttuu jatkuvasti.

Työterveyshoitajan monipuolinen osaaminen ja moniammatillinen tiimityö

Työterveyshoitaja on useimmiten työntekijän ensimmäinen kontakti ja meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että työntekijä saa tarvitsemansa tuen ja hoidon. Työterveyshoitajalla on jo oman peruskoulutuksensa ansiosta hyvät valmiudet tukea esimerkiksi elämän kriisitilanteissa, työkuormituksessa tai elämän eri vaiheissa.

Moni työterveyshoitajista on myös saanut lisäkoulutuksen uni- tai mielialavalmentajaksi. Varsinkin nyt koronapandemian aikana uni- ja ahdistuneisuushäiriöt ja masennusoireet ovat lisääntyneet eivätkä kaikki asiakkaat välttämättä heti tarvitse esimerkiksi työterveyslääkärin tai työterveyspsykologin asiantuntemusta. Mielialavalmentajat vastaavasti ovat palvelleet työterveysasiakkaita jo useamman vuoden ajan OmaMehiläisen Huoli-chatissa perinteisten vastaanottojen rinnalla. Koska toimimme moniammatillisesti, meillä on mahdollisuus konsultoida muita työterveyden asiantuntijoita ja tarvittaessa lähettää työntekijä työterveyspsykologin tai työterveyslääkärin vastaanotolle.

Keväällä 2022 oli mediassa paljon kirjoituksia ja mielipiteitä siitä, tarvitaanko työterveyshuoltoa enää nykymuotoisena ja voimmeko omilla toimillamme vahvistaa työhyvinvointia työpaikoilla tai miten olemme reagoineet henkisen kuormituksen kasvaessa yhä suuremmaksi terveysongelmaksi Suomessa. Mittareina erässä kirjoituksessa oli käytetty esimerkiksi työterveyspsykologien määrää. Helsingin Sanomien Mielipide -palstalla 20.05.2022 Työterveyslaitoksen ylilääkäri Satu Soini ja työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki ottivat asiaan kantaa sanoen:

- Työterveyspsykologien määrää tuijotettaessa unohtuu, että työterveyshuolto on moniammatillista yhteistyötä, jossa moni asia ratkeaa jo ammattitaitoisen työterveyshoitajan vastaanotolla.

En voisi olla enempää samaa mieltä näiden asiantuntijoiden kanssa. Olemme mielestäni omalla työpaikallani Mehiläisessä kehittäneet työterveyshoitajien osaamista vastaamaan tähän haasteeseen ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaan.

Työterveyshoitaja, univalmentaja
Tuula Jokikokko-Heikkinen