Oletko työpaikan tähti vai piski? – Näin käyttäydyt vastuullisesti työyhteisössä

Maaret Punto

Blogi 18.5.2018

Vietämme työpaikalla aktiiviaikanamme lähes kolmanneksen elämästämme, joten ei ole ollenkaan samantekevää, millaista työpaikalla on. Hyvin toimiva työyhteisö on tuottava ja tehokas, mutta myös työntekijöiden hyvinvointia lisäävä. Organisaation johdon tehtävänä on luoda onnistumisen edellytykset, mutta työhyvinvointia rakennetaan vastuullisella käyttäytymisellä, ja se on jokaisen meidän tehtävä.

Työterveyspsykologin työ on kiinnostavaa siitäkin syystä, että pääsee tutustumaan monenlaisiin työyhteisöihin ja kurkkimaan kulissien taakse. Organisaatiot voivat olla erilaisia puitteiltaan ja toimialaltaan, mutta työpaikan ihmissuhdekuviot ovat yleensä toistensa kaltaisia.

Toisaalta työyhteisöt voivat erota toisistaan hyvinkin paljon siinä, kuinka paljon ja millaista käytöstä ne sietävät jäseniltään. Ronski kielenkäyttö huumorimielessä kuuluu tiettyihin porukoihin ja on keino purkaa stressiä. Useimmissa työpaikoissa kuitenkin ollaan suomalaiseen tapaan pidättyväisiä käyttäytymisessä ja tunneilmaisussa.

Työpaikan pelisäännöt eivät ole itsestäänselviä

Lähdetään perusasioista. Olen ollut monen työyhteisön kanssa luomassa ns. työpaikan pelisääntöjä. Lähes kaikissa mainitaan tervehtiminen, kiittäminen, huomioiminen, porukkaan ottaminen (esim. syömään pyytäminen) ja kuuntelu. Käyttäytymisen perusasioita, jotka kuitenkaan valitettavasti eivät kaikkialla toteudu.

Oletko koskaan ollut kokouksessa, jossa pyydetään kannanottoja, mutta kukaan ei sano mitään, ja sitten käytävällä tai kahvihuoneessa alkaa hurja jälkipuinti ja valitus? Tämä jos mikä on vastuutonta työpaikkakäyttäytymistä. Samoin se, että asioita teilataan, mutta ei esitetä mitään vaihtoehtoisia tapoja tai ratkaisuehdotuksia. Vastuullisuutta on myös se, että kun päätökset on tehty, niihin sitoudutaan ja niitä noudatetaan eikä tehdä työyhteisön hyvinvointia huonontavaa aktiivista tai passiivista vastarintaa.

Harjoita ”selän takana kehumista”

Käytäville ja pienporukoihin kuuluvat myös juoruaminen, huhupuheet ja selän takana puhuminen – kaikki erittäin haitallisia asioita, jotka vievät aikaa ja energiaa perustyöltä. Vastuullista käytöstä on se, että tarkistaa faktat ja miettii, minkä asioiden kertominen on tarpeellista ja rakentavaa. Pidän Ben Furmanin käsitteestä ”selän takana kehuminen”. Sitä meidän pitäisi harjoittaa, ei haukkumista. Suoraselkäinen suomalainen ottaa myös epäkohdat puheeksi asianosaisten kanssa tilanteissa, joissa pelkurit vaikenevat. Ja palautteen antamisesta vielä sen verran, että kaikkihan me haluamme kehittyä, mutta jos emme tiedä toimivamme väärin tai huonosti, emme voi parantaa. Asiallinen ja arvostaen annettu palaute on aina lahja sen saajalle ja mitä vastuullisinta käyttäytymistä palautteen antajalta.

Kuvitteletko olevasi hyvä ihmistuntija?

Liian usein kuvittelemme olevamme hyviä ihmistuntijoita ja arvelemme tietävämme, mitä toiset ajattelevat, tuntevat tai tarvitsevat. Tulkitsemme toisten sanomisia tai sanomatta jättämisiä, eleitä ja ilmeitä, teemme johtopäätöksiä ja saatamme loukkaantua – usein ilman mitään syytä. Vastuullista käyttäytymistä on selvittää asia ja kysyä, mikäli jokin jäi epäselväksi, askarrutti tai jäi vaivaamaan. Samoin, jos toisen tekemiset tai sanomiset ärsyttävät tai loukkaavat, on tärkeää ottaa asia esille asianomaisen kanssa reilusti ja suoraan, eikä mennä kolmannen osapuolen selän taakse tai jäädä hautomaan asioita, jolloin ne vain suurenevat omassa mielessä.

On hieno juttu, jos työkavereista voi tulla kavereita, mutta vaikka työkaverista ei edes erityisemmin pitäisi, voi häntä silti arvostaa hyvänä työntekijänä. Jokaisen kanssa tulisi kyetä työskentelemään, vaikka muuta yhteistä ei olisikaan. Muutenkin on tärkeää osata erottaa asiat ja ihmiset toisistaan. Toki henkilökemiatkin välillä tökkivät, mutta useimmiten ristiriitojen taustalla on prosessi-, rooli- ja toiminnalliset konfliktit tai väärinymmärrykset. Vastuullinen työntekijä osaa käsitellä asiat asioina, ei syyttele henkilöitä vaan pyrkii ratkaisuihin. Toisaalta hän osaa erottaa asiat myös omasta persoonastaan eikä ota itseensä työasioita käsiteltäessä.

Lopuksi vielä palaan siihen, että työpaikat ovat työn tekemistä varten. Ihan parasta vastuullisuutta on se, että tekee oman työnsä niin hyvin kuin mahdollista ja auttaa koko työyhteisöä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Se työpaikan JOKU voit olla juuri sinä.

Vastuullinen työntekijä:

  1. On kohtelias ja toiset huomioiva
  2. Tuo näkemyksensä esille, on ratkaisukeskeinen ja sitoutuu yhteisiin päätöksiin
  3. Antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti
  4. Selvittää epäselvät asiat sekä erottaa asiat ja ihmiset toisistaan
  5. Tekee työnsä hyvin ja osansa yhteisistä asioista

*) Otsikon ”tähti vai piski” -kysymys viittaa mukaillen Boston Consulting Groupin kuuluisaan nelikenttään.

Kirjoittaja on kauppatieteiden ja psykologian maisteri, Mehiläisen Työelämäpalveluiden vastaava työterveyspsykologi Maaret von Wright.