Perusterveydenhuollon saatavuus erinomaisella tasolla, fokus hoidon jatkuvuudessa

Blogi 15.2.2023

Mehiläisen perusterveydenhuollon vuosi 2022 oli koronapandemiasta huolimatta onnistunut. Vastaamme jo yli 310 000 suomalaisen julkisista perusterveydenhuollon palveluista yli 50 yksikössä. Vuonna 2022 käynnistimme yhden uuden yksikön, kun Siuntion terveysasemapalvelut siirtyivät Mehiläisen tuotantovastuulle.

Mehiläisen terveysasemilla hoidon saatavuutta kuvaava T3-luku oli erinomaisella tasolla. T3 lääkärin vastaanotolle oli keskimäärin 5 päivää ja hammaslääkärille 10 päivää. Kaupunkien julkaisemat hoitoonpääsytilastot osoittavat, että Mehiläisen terveysasemat ovat hoidon saatavuudella mitattuna alueensa parhaimmistoa.

Digiklinikan käyttö nousi uuteen ennätykseen, kun Mehiläisen terveysasemien asiakkaille tuotettiin noin 90 000 käyntiä Digiklinikalla. Lääkärikäynneistä jo 32 % toteutui Digiklinikalla.

Laatu ja vaikuttavuus ovat Mehiläisen perusterveydenhuollon palveluiden ytimessä. Asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS-luku oli korkealla tasolla ollen 72. Terveysasemien omavalvontaan perustuva laatuindeksi oli 86/100 ja hoidon vaikuttavuutta kuvaavan PEI-mittarin perusteella 71 % asiakkaistamme pärjäsi sairautensa kanssa paremmin hoitokontaktin jälkeen.

Vuonna 2022 investoimme voimakkaasti henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen. Perusterveydenhuollon esihenkilöistä jo yli 100 on suorittanut Mehiläisen ja Aalto-yliopiston yhteisen ”Mehiläinen Executive Education” -esihenkilövalmennuksen. Investoinnit henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen ylittivät miljoona euroa vuonna 2022. Koulutimme 50 erikoistuvaa lääkäriä 25 kouluttajalääkärin voimin 16 koulutusterveysasemalla. Terveyskeskus Mehiläisen Espoon yksiköt palkittiinkin Nuorten lääkärien yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä viiden tähden kestomenestyjänä.

Vuonna 2023 Mehiläisen perusterveydenhuollon kärkihanke on hoidon jatkuvuus. Mittaamme hoidon jatkuvuutta COC-indeksillä kaikilla terveysasemillamme ja vertaamme tuloksia kansallisiin keskiarvoihin. Harjun terveydessä mittaamme tiimityömallin toimivuutta sillä, kuinka ison osan asiakkaan yhteydenotoista hoitaa asiakkaalle hänen palvelutarpeensa perusteella osoitettu omahoitaja. Olemme laatineet terveysasemakohtaiset toimenpideohjelmat hoidon jatkuvuuden parantamiseksi ja seuraamme tulosten kehittymistä pitkin vuotta.

Koko Mehiläisen perusterveydenhuollon tiimi on tehnyt huikeaa työtä vuonna 2022 haastavista olosuhteista huolimatta. Henkilöstöindeksin arvosana parani ja yksiköiden esihenkilöt saivat tiimeiltään erinomaisen esihenkilöarvion. Terveysasemillamme tehty työ koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi.

Mehiläisen perusterveydenhuollon palveluita tuotetaan ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä tilaaja-asiakkaiden kanssa. Haluan kiittää jokaista järjestäjätahoa hienosti sujuneesta kumppanuudesta. Uskon, että tänä vuonna yhteistyö palveluiden laadun ja saatavuuden kehittämiseksi tiivistyy entisestään uusien hyvinvointialueiden aloitettua työnsä uusina tilaaja-asiakkaina.

Haluan kiittää myös Mehiläisen perusterveydenhuollon huippuammattilaisia niin Terveyskeskus Mehiläisen, Harjun terveyden, Mehiläinen Länsi-Pohjan kuin Siikalatvankin jokaisessa yksikössä. Kiitos arvokkaasta työstänne. Meillä on yhdessä elämä tehtävänä.

Blogitekstin kirjoittaja Joonas Turunen toimii Mehiläisen perusterveydenhuollosta ja lääkäripalveluista vastavana liiketoimintajohtajana.