Näin Mehiläisessä rakennettiin toimiva koronavirustestaamisen malli

Blogi 24.4.2020

Mehiläinen aloitti koronavirustestaamisen 16.3.2020 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille lääketieteellisen arvion perusteella ja THL:n priorisointisuosituksia noudattaen. Tarve testauksen aloittamiselle oli tuolloin suuri: koronapandemian laineet löivät kiivaasti myös Suomeen, ja testauskapasiteetti oli osoittautunut pullonkaulaksi heti alkuunsa.

Jo alkuvaiheessa testauksen kannalta olennaiseksi tekijäksi muodostui Mehiläisen Digiklinikan joustavuus hengitystieinfektioisten potilaiden hoidossa, ohjauksessa ja koronavirustutkimusten lähetteiden kirjoittamisessa. Digiklinikan resursseja lisättiin nopeasti vastaamaan räjähdysmäisesti kasvaneeseen kysyntään, ja automaatiota otettiin laajemmin käyttöön esimerkiksi klinikalle rakennetun oirekyselyn muodossa. Töitä nopean ja sujuvan asiakaspalvelun varmistamiseksi paiskittiin hartiavoimin. Toimenpiteet toivat nopeasti helpotusta tilanteeseen ja Digiklinikan palvelutaso palasi pian normaaliksi. Kiireisimpinä päivinä apua haki yli 6000 asiakasta, joille koronavirusepäilyssä tilannearvio, hoito-ohjeet ja testilähete saatiin – ja saadaan myös nyt - hoidettua parhaimmillaan minuuteissa. Kiitos tästä Digiklinikan ammattilaisille, jotka tarttuivat käsillä olleeseen haasteeseen empimättä.

Testipisteitä ympäri Suomea

Koronavirustestausten tekeminen aloitettiin Mehiläisessä kahdeksalla eri paikkakunnalla drive-in-testausasemilla, jotka rakennettiin tiiviillä yhteistyöllä toimintavalmiuteen muutamassa päivässä ja yössä. Motivaatio kriisitilanteessa auttamiseen oli koko tiimissä käsinkosketeltavaa. Drive-in-toimintamalli osoittautui jo alkuvaiheessa oikeaksi valinnaksi: näyte pystytään ottamaan ilman, että asiakas nousee autosta ja näin näytteenottotilanne on mahdollisimman turvallinen sekä asiakkaille että henkilökunnallemme. Drive-in-testausasemat perustettiin keskeisille paikoille, joihin asiakkaiden oli joustava tulla autoilla. Vastaavaa näytteenottoa ei Suomessa oltu aiemmin nähty, ja valokuvat asianmukaisin suu-nenäsuojaimin, visiirein, suojakäsinein ja -vaattein puetuista Mehiläisen laboratorioammattilaisista levisivät laajasti läpi median yhtenä koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan symboleista.

Sittemmin drive-in-testausasemia on perustettu ympäri Suomen yli 25. Olen kiitollinen hoitajiemme sitoutumisesta tähän merkitykselliseen työhön. Näytteitä on otettu vaihtelevissa kelioloissa alkukevään kylmää säätä pelkäämättä. Olemme vilkkaimpina päivinä ottaneet näytteitä liki 1000 kpl, mikä vastaa puolta koko Suomen keskimääräisestä näytemäärästä päivässä. Drive-in-asemien verkostoa täydentävät maaliskuun lopulla perustetut 35 hengitystieinfektioklinikkaa, jotka palvelevat asiakkaita Mehiläisen lääkärikeskusten yhteydessä.

Itse koronavirustestit ovat pandemian aikana herättäneet laajasti kiinnostusta ja keskustelua. Nenä-nielunäytteestä otettava PCR-testi on alusta asti ollut ensisijainen menetelmä koronaviruksen toteamiseen ja positiivinen PCR-testin tulos on hyvin varma tartunnan osoittaja. Nenä-nielunäytteestä tehtäviä koronatestejä on Mehiläisessä tehty 22.4. mennessä jo yli 10 000 kappaletta, mikä on noin 1/7 kaikista Suomessa tehdyistä testeistä. Positiivisia näistä testeistä on ollut 4,2 %.

Testaukseen liittyvää keskustelua ovat erityisesti herättäneet myös Mehiläisessä koekäytössä olevat vasta-ainetestit, jotka mittaavat verestä vasta-aineita, joita henkilölle on voinut muodostua covid-19-koronavirukselle. Mehiläisessä vasta-ainetestit on tällä hetkellä tarkoitettu ennen kaikkea lääkäreiden käyttöön muun diagnostiikan tueksi, ja niiden positiiviset vasta-ainetestitulokset varmistetaan aina myös täydentävällä menetelmällä. Tämä lisää tulosten luotettavuutta.

Yhteistyötä poikkeuksellisessa tilanteessa

Mehiläisessä otetut koronavirusnäytteet olemme alusta lähtien analysoineet yhdessä yhteistyölaboratorioidemme kanssa. Suomen analyysikapasiteetin osoittauduttua pullonkaulaksi, lähdimme rohkeasti hakemaan ratkaisuja kansainvälisiltä markkinoilta. Yhteistyölaboratorioksemme valikoitui kumppani Etelä-Koreasta, jossa koronaepidemia on saatu hallintaan hyödyntämällä laajan ja aktiivisen testauksen strategiaa. Avasimmekin huhtikuun alussa yhdessä 12 suuren yrityksen muodostaman koalition kanssa ilmasillan Etelä-Koreaan, jota pitkin olemme kuljettaneet Mehiläisessä otettuja näytteitä yhteistyölaboratoriomme analysoitavaksi. Koimme hienoja hetkiä, kun pääsimme valokuvista näkemään näyte-erän etenemisen lennolta tulliin ja laboratorioon, ja muutaman tunnin kulutta saimme tulokset testeistä. Paluulennoilla Etelä-Koreasta on kuljetettu esimerkiksi näytteenottoon tarvittavia tikkuja ja putkia Suomeen päin. Yhteistyö on osoittautunut sujuvaksi, analyysikapasiteettia riittää ja olemme saaneet asiakkaidemme näytteet nopeasti ja luotettavasti analysoitua. Tämän työn ohella olemme aktiivisesti rakentaneet mahdollisuuksia kotimaisen analyysikapasiteetin kasvattamiseen.

Testauksesta hyötyä kriisin ratkaisuun

Testauksen tärkein funktio on koronaan sairastuneiden eristäminen ja tartuntaketjujen typistäminen. Sitä varten jokaiselta positiivisen koronatestin saaneelta selvitetään mahdollista tartunnan lähdettä sekä jäljitetään, ketkä ovat altistuneet tartunnalle. Se on tuonut kunnille ja sairaanhoitopiireille runsaasti lakisääteistä työtä. Haluamme Mehiläisessä kantaa vastuuta myös tästä työstä ja kehitimme OmaMehiläiseen vapaaehtoisen sähköisen alkuselvityksen mahdollisten tartuntalähteiden ja altistuneiden tietojen kartoittamiseen. Sen lisäksi hoitajista koostuva tiimimme soittaa henkilökohtaisesti jokaiselle tartunnan saaneelle. Puhelussa ohjeistetaan miten toimia eristyksessä ja karanteenissa, jotta tartunta ei pääse leviämään. Sen lisäksi selvitetään, mistä tartunta voisi olla peräisin sekä kartoitetaan ketkä ovat voineet altistua tartunnalle kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Kerätyt tiedot luovutamme kuntien ja sairaanhoitopiirien työtä helpottamaan.

Tätä kirjoittaessani (22.4.) on koronaepidemia Suomessa pääministeri Sanna Marinin mukaan hyvin hallinnassa, mutta ei missään nimessä ohi. Testaaminen, jäljittäminen, hoitaminen ja eristäminen ovat pääministerin mukaan merkittävässä roolissa Suomen hybridistrategiassa ulos kriisistä. Me Mehiläisessä jatkamme työtämme testauksen saralla ja olemme valmiita kasvattamaan testien määrää entisestään. Testaukseen tarvittavan lääkärin lähetteen saa joustavasti Digiklinikaltamme, meillä on runsaasti näytteenotto- ja analyysikapasiteettia, tarpeisiimme sopivasti näytteenotto- ja suojaustarvikkeita, toimintamalli tartuntaketjujen jäljittämiseen sekä osaavat Mehiläisen ammattilaiset työtä tekemässä. Tältä pohjalta on hyvä yhdessä jatkaa.

Blogitekstin kirjoittaja Johanna Asklöf on lääkäri, joka toimii liiketoimintajohtajana Mehiläisessä.