Motivoituneena kohti tavoitettamme olla sote-alan halutuin työpaikka 

Blogi 10.2.2021

Meillä Mehiläisessä on tavoitteenamme olla sosiaali- ja terveysalan halutuin työpaikka. Tavoite on kunnianhimoinen mutta sen saavuttaminen ja tavoitteleminen jo itsessään luo erinomaisen viitekehyksen sekä esimiestyölle, koko yrityksen johtamiselle, että kaikkien tukitoimintojen tekemiselle.

Iso ajatus tavoitteen takana ei ole suinkaan napata jotain hienoa palkintoa tai paistatella otsikoissa vaan varmistaa, että saamme kaikkiin toimintoihimme parhaat tekijät ja vieläpä niin, että pystymme pitämään heidät talossa. Olen itse erityisen innostunut ponnistelusta tuon eteen ja se muodostaa esimerkiksi omalle työlleni henkilöstöjohtajana mission ja halun tehdä parhaani joka päivä.

Jo aloittaessani kaksi vuotta sitten Mehiläisessä olin vaikuttunut siitä, miten paljon mittaamme ja seuraamme eri asioiden kehitystä. Hoivan laatumittarit, terveyspalveluiden NPS, lääketieteelliseen laatuun liittyvät mittarit, jopa atomitasolle menevät bisnesmittarit sekä henkilöstön kokemukseen liittyvät mittarit ovat meillä arkipäivää – mainitakseni vain muutamia esimerkkejä. Rikastamme erilaisia kovia mittareita kokemuksellisilla mittareilla ja yhdistämme dataa eri lähteistä tehdäksemme oikeita asioita.

Henkilöstökyselyymme liittyvät indikaattorit otamme aktiivisesti keskustelun alle ja toimitusjohtajastamme lähtien edellytämme aina toimenpiteitä, jos havaitsemme toiminnassamme poikkeamia. Lisäksi henkilöstökyselyn havainnot poikivat meillä aina toimenpiteitä, joilla varmistetaan jatkuvasti kehittyvä johtaminen ja henkilöstökokemus.

Henkilöstötutkimuksessa positiivista kehitystä koko konsernin tuloksissa

Työntekijöidemme ja ammatinharjoittajiemme näkemykset ovat keskeisessä roolissa toimintamme kehittämisessä. Teemme joka vuosi henkilöstötutkimuksen ja puramme sen huolellisesti henkilöstön kanssa. Viime vuoden loppupuolella toteutettuun henkilöstötutkimukseemme saimme yli 6 000 vastausta ja saavutimme ensimmäistä kertaa yli 60 % vastausprosentin.

Saavutimme positiivista kehitystä koko konsernin tuloksissa sekä lähes kaikissa liiketoimintalinjoissa haastavasta vuodesta huolimatta. Erityisesti positiivisia havaintoja saimme esimiestyöstä, jossa muun muassa palautteen antamisen ja tiedottamisen nähtiin kehittyneen myönteisesti. Lisäksi Mehiläinen nähtiin edellisvuosia enemmän kehittyvänä ja uudistuvana työpaikkana.

Toimintamme koronapandemian aikana on kenties vahvistanut kaikkia edellä mainittuja tuloksia. Kehitystä positiiviseen suuntaan on tapahtunut myös organisaatiositoutumisessa, työhyvinvoinnissa ja työn imussa. Työntekijöiden näkemyksen mukaan myös asiakaskokemukseen on panostettu hieman enemmän ja vastaajat näkevät positiivisena, että myös asiakaskokemusta mitataan ja mittareita seurataan aktiivisesti.

Viime vuonna analysoimme tarkasti sosiaalipalveluiden työntekijöiden vastauksia suhteessa heidän työnantajasuositteluindeksiinsä. Erittäin positiivisesti vastattiin työnantajasuositteluun niiden yksilöiden osalta, jotka sekä kokivat että heidän mielipiteellään on vaikutus yksikön toimintaan, että he ovat ylpeitä työnantajastaan. Sama trendi toistuu muissakin yksiköissä.

Vastuuta lähiesimiehille ja tiimeille

Osallistava, lähellä asiakasrajapintaa tapahtuva päätöksenteko ja suuren vastuun antaminen lähiesimiehille ja tiimeille onkin yksi Mehiläisen vahvuuksia ja meidän työkulttuurimme yksi ominaisimpia piirteitä. Työnantajasuosittelu nousi eNPS-asteikolla neljällä, päätyen kokonaislukemaan +14.

Työntekijätyytyväisyydessä on jonkin verran vaihtelua eri puolilla taloa ja tulemme panostamaan henkilöstökokemukseen voimakkaasti niillä alueilla, joissa olemme alempana mutta toisaalta pyrimme vahvistamaan hyvää kokemusta myös korkeammilla pisteillä olevilla alueilla.

Tärkein työ henkilöstötutkimuksen osalta tehdään kussakin tiimissä, Mehiläisen periaatteiden mukaisesti lähellä ihmistä. Yksikkökohtaisten tulosten pohjalta onkin tehty selkeät kehityssuunnitelmat tälle vuodelle ja niiden mukaisesti on hyvä jatkaa kohti tavoitettamme!

Blogitekstin kirjoittaja Tatu Tulokas toimii Mehiläisessä henkilöstöjohtajana.